ProLaatuPro-projekti

Jyväskylän yliopisto, Informaatioteknologian tiedekunta

ProLaatuPro-projekti kartoittaa tiedekunnan opintohallintoon liittyviä prosesseja osana IT-tiedekunnan laatutyötä. Projektin pohjana ovat Promi-projektin tuotokset, jotka käydään läpi ja ajanmukaistetaan. Prosessit kuvataan ylläpidettävässä ja analysoitavissa olevassa muodossa projektissa käyttöönotettavia työkaluja hyödyntäen. Tietovirtojen kartoittamisen lisäksi prosessien kuormituskohtiin puututaan dokumenttien rakenteistamisella ja integroimalla käytössä olevat tietojärjestelmät tukemaan toimintaprosesseja nykyistä paremmin.

ProLaatuPro -projekti päättyi vuoden 2006 lopussa. Vuodesta 2007 alkaen IT-tiedekunnan laatutyötä koordinoi laaturyhmä.

Vastuullinen johtaja

Professori Tommi Kärkkäinen (tka at mit.jyu.fi)

ProLaatuPro-ohjausryhmä

ProLaatuPro-ohjausryhmä keskustelee ja kommentoi projektiin liittyviä asioita sekä edistää tiedonvälitystä ja priorisoi projektin tehtäviä. Ohjausryhmään kuuluvat professori Tommi Kärkkäinen, varadekaani Tapani Ristaniemi, hallintopäällikkö Sanna Hirvola, opintoasiainpäällikkö Eija Ihanainen, professori Pasi Tyrväinen, lehtori Anne Honkaranta, vastaava projektipäällikkö Pasi Pohjola, yli-insinööri Tapani Tarvainen sekä projektin työntekijät.

Projektiryhmä

Raportit ja muistiot

Tuotoksia

Taustaa

Muuta materiaalia

Miika Nurminen - (minurmin at jyu.fi)
Viimeksi päivitetty: 15.3.2007