Kaikki prosessit

NimiTyyppiTilaProsessin omistajaProsessin asiakasToteuttajaorganisaatioMuokattu

011 Hallinnon ja johtamisen prosessit

Prosessialue

4. Mallinnettu Ei voimassa

2007-11-21

01.011.1 Organisaation toimintaan liittyvät prosessit

Prosessialue

4. Mallinnettu Ei voimassa

2007-11-21

01.01.011.1.1 Lausuntopyynnön käsittely - TDK

Prosessi

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

hallintopäällikköhallintovirasto2008-12-01

01.01.01.011.1.1.1 Lausuntopyynnön käsittely - laitokset

Prosessialue

4. Mallinnettu Ei voimassa

laitoksen johtajahallintovirasto2008-12-01

01.01.01.01.011.1.1.1.1 Lausuntopyynnön käsittely - TITU

Aliprosessi

4. Mallinnettu Ei voimassa

laitoksen johtajahallintovirastotietotekniikan tutkimusinstituutti2008-12-01

01.01.01.01.021.1.1.1.2 Lausuntopyynnön käsittely - TKTL

Aliprosessi

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

laitoksen johtajahallintovirastotietojenkäsittelytieteiden laitos2008-12-01

01.01.01.01.031.1.1.1.3 Lausuntopyynnön käsittely - TTL

Aliprosessi

4. Mallinnettu Ei voimassa

laitoksen johtajahallintovirastotietotekniikan laitos2008-12-01

01.01.021.1.2 TTS ja Tulossopimus

Prosessialue

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

2007-11-21

01.01.02.011.1.2.1 Määrärahojen jakaminen tiedekunnassa

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

dekaanitiedekunta2007-11-21

01.01.02.021.1.2.2 Tulossopimuksen hyväksyminen

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

hallintopäällikkötiedekunta2007-11-21

01.01.02.031.1.2.3 Talous- ja toimintasuunnitelman (TTS) laatiminen - TDK

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

hallintopäällikkötiedekunta2007-11-21

01.01.02.041.1.2.4 Talous- ja toimintasuunnitelman (TTS) laatiminen - laitokset

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

laitoksen johtajalaitos2007-11-21

01.01.031.1.3 Tiedekuntaneuvoston prosessit

Prosessialue

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

2007-11-21

01.01.03.011.1.3.1 Tiedekuntaneuvoston kokouksen kutsun/esittelylistan laatiminen

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

hallintopäällikkötiedekuntaneuvosto2007-11-21

01.01.03.021.1.3.2 Tiedekuntaneuvoston kokouksen pöytäkirjan laatiminen

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

hallintopäällikkötiedekuntaneuvosto2007-11-21

01.01.041.1.4 Työsuunnitelman laatiminen

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

hallintopäällikkölaitos2007-11-21

01.021.2 Palvelussuhteeseen liittyvät prosessit

Prosessialue

4. Mallinnettu Ei voimassa

2007-11-21

01.02.011.2.1 Virkojen perustamiseen/lakkauttamiseen/täyttämiseen liittyvät prosessit

Prosessialue

4. Mallinnettu Ei voimassa

2007-11-21

01.02.01.011.2.1.1 Viran perustaminen/lakkauttaminen TTS:n yhteydessä

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

hallintopäällikkö2007-11-21

01.02.01.021.2.1.2 Viran perustaminen/lakkauttaminen/muuttaminen (TTS:stä erillään)

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

hallintopäällikkö2007-11-21

01.02.01.031.2.1.3 Viran täyttäminen avoimessa haussa

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

hallintopäällikkö2007-11-21

01.02.01.03.011.2.1.3.1 Virantäyttösuunnitelman tekeminen (avoin haku)

Aliprosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

hallintopäällikkö2007-11-21

01.02.01.03.021.2.1.3.2 Viran julistaminen auki ja sen hakeminen (avoin haku ja professuurit)

Aliprosessi

4. Mallinnettu Ei voimassa

tiedekunta2007-11-21

01.02.01.03.031.2.1.3.3 Virkahakemusten käsittely (avoin haku)

Aliprosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

hallintopäällikkö2007-11-21

01.02.01.03.03.011.2.1.3.3.1 Virkahakemusten käsittely (avoin haku) - Päätös opetusnäytteen tarpeellisuudesta ja opetusnäytteen suorittaminen

Aliprosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

hallintopäällikkö2007-11-21

01.02.01.03.041.2.1.3.4 Nimittämispäätöksen tekeminen (avoin haku)

Aliprosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

hallintopäällikkö2007-11-21

01.02.01.041.2.1.4 Virkasuhteen täyttäminen ilman avointa hakua - TDK

Prosessi

3. Korjattavaa3. Korjattavaa Ei voimassa

hallintopäällikköhakija2007-11-21

01.02.01.04.011.2.1.4.1 Virkasuhteen täyttäminen ilman avointa hakua - laitokset

Prosessialue

3. Korjattavaa3. Korjattavaa Ei voimassa

laitoksen osastosihteeri (henkilöstö- ja talousasiat)työntekijä2007-11-21

01.02.01.04.01.011.2.1.4.1.1 Virkasuhteen täyttäminen ilman avointa hakua - TITU

Aliprosessi

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

laitoksen osastosihteeri (henkilöstö- ja talousasiat)työntekijätietotekniikan tutkimusinstituutti2007-11-21

01.02.01.04.01.021.2.1.4.1.2 Virkasuhteen täyttäminen ilman avointa hakua - TKTL

Aliprosessi

3. Korjattavaa3. Korjattavaa Ei voimassa

laitoksen osastosihteeri (henkilöstö- ja talousasiat)työntekijätietojenkäsittelytieteiden laitos2007-11-21

01.02.01.04.01.031.2.1.4.1.3 Virkasuhteen täyttäminen ilman avointa hakua - TTL

Aliprosessi

3. Korjattavaa3. Korjattavaa Ei voimassa

laitoksen osastosihteeri (henkilöstö- ja talousasiat)työntekijätietotekniikan laitos2007-11-21

01.02.01.051.2.1.5 Professuurin täyttäminen

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

laitoksen johtajahakija2007-11-21

01.02.01.05.011.2.1.5.1 Virantäyttöselosteen tekeminen (professuurit)

Aliprosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

laitoksen johtajahakija2007-11-21

01.02.01.05.021.2.1.5.2 Virkahakemusten käsittely ja asiantuntijamenettely (professuurit)

Aliprosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

laitoksen johtajahakija2007-11-21

01.02.01.05.02.011.2.1.5.2.1 Asiantuntijoiden valinta

Aliprosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

laitoksen johtajahakija2007-11-21

01.02.01.05.031.2.1.5.3 Nimittämispäätöksen tekeminen (professuurit)

Aliprosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

laitoksen johtajahakija2007-11-21

01.02.01.061.2.1.6 Professuuriin kutsuminen

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

hallintopäällikkökutsuttava2007-11-21

01.02.01.06.011.2.1.6.1 Virantäyttöselosteen tekeminen - professuuriin kutsuminen

Aliprosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

hallintopäällikkökutsuttava2007-11-21

01.02.01.06.021.2.1.6.2 Asiantuntijoiden valinta ja asiantuntijoiden lausunnot - professuuriin kutsuminen

Aliprosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

hallintopäällikkökutsuttava2007-11-21

01.02.01.06.031.2.1.6.3 Nimittämispäätöksen tekeminen - professuuriin kutsuminen-

Aliprosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

hallintopäällikkökutsuttava2007-11-21

01.02.021.2.2 Muut palvelussuhteeseen liittyvät prosessit

Prosessialue

4. Mallinnettu Ei voimassa

2007-11-21

01.02.02.011.2.2.1 Uuden työntekijän perehdyttäminen

Prosessi

3. Korjattavaa3. Korjattavaa Ei voimassa

perehdyttäjätyöntekijä2007-11-21

01.02.02.021.2.2.2 Virkamatkojen tekeminen IT-tiedekunnassa ja laitoksilla

Prosessialue

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

laitoksen matkasihteerityöntekijä2008-12-02

01.02.02.02.011.2.2.2.1 Virkamatkan tekeminen - tiedekunta ja laitokset

Prosessi

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

laitoksen matkasihteerityöntekijäyksikkö2008-12-02

01.02.02.02.021.2.2.2.2 Virkamatkan tekeminen - ulkopuolinen matkustaja

Prosessi

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

yksikön matkasihteeri2008-12-02

01.02.02.031.2.2.3 Poissaolot

Prosessialue

4. Mallinnettu Ei voimassa

2007-11-21

01.02.02.03.011.2.2.3.1 Virkavapauden myöntäminen

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

hallintopäällikkötyöntekijä2007-11-21

01.02.02.03.021.2.2.3.2 Virkavapauden myöntäminen sairastapauksissa

Prosessi

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

laitoksen johtajatyöntekijä2008-12-01

01.02.02.041.2.2.4 Lomat

Prosessialue

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

2008-12-01

01.02.02.04.011.2.2.4.1 Vuosilomaesityksen tekeminen ja hyväksyminen

Prosessi

4. Mallinnettu Ei voimassa

osastosihteerityöntekijätiedekunta2007-11-21

01.02.02.04.021.2.2.4.2 Lomailmoituksen hyväksyminen

Prosessialue

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

osastosihteerityöntekijä2008-12-02

01.02.02.04.02.011.2.2.4.2.1 Lomailmoituksen hyväksyminen - TDK

Prosessi

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

osastosihteerityöntekijätiedekunta2008-12-02

01.02.02.04.02.021.2.2.4.2.2 Lomailmoituksen hyväksyminen - TITU

Prosessi

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

osastosihteerityöntekijätietotekniikan tutkimusinstituutti2008-12-02

01.02.02.04.02.031.2.2.4.2.3 Lomailmoituksen hyväksyminen - TKTL

Prosessi

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

osastosihteerityöntekijätietojenkäsittelytieteiden laitos2008-12-02

01.02.02.04.02.041.2.2.4.2.4 Lomailmoituksen hyväksyminen - TTL

Prosessi

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

osastosihteerityöntekijätietotekniikan laitos2008-12-02

01.02.02.051.2.2.5 Työntekijän irtisanoutuminen

Prosessi

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

hallintopäällikkötyöntekijä2008-12-01

01.02.02.061.2.2.6 Sivutoimisen tuntiopettajan nimittäminen

Prosessialue

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

amanuenssisivutoiminen tuntiopettaja2007-11-21

01.02.02.06.011.2.2.6.1 Sivutoimisen tuntiopettajan nimittäminen - TDK

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

amanuenssisivutoiminen tuntiopettajatiedekunta2007-11-21

01.02.02.06.021.2.2.6.2 Sivutoimisen tuntiopettajan nimittäminen - TKTL

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

amanuenssisivutoiminen tuntiopettajatietojenkäsittelytieteiden laitos2007-11-21

01.02.02.06.031.2.2.6.3 Sivutoimisen tuntiopettajan nimittäminen - TTL

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

amanuenssisivutoiminen tuntiopettajatietotekniikan laitos2007-11-21

01.02.02.071.2.2.7 Dosentuurin myöntäminen

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

laitoksen johtajahakija2007-11-21

01.02.031.2.3 UPJ

Prosessialue

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

yksikön esimiestyöntekijä2008-12-02

01.02.03.011.2.3.1 UPJ-arviointi virkasuhteiden täyttämisen yhteydessä

Prosessialue

4. Mallinnettu Ei voimassa

yksikön esimiestyöntekijä2007-11-21

01.02.03.01.011.2.3.1.1 Alustava UPJ-arviointi yli 6 kk:n mittaisen virkasuhteen/viran täyttämisen yhteydessä

Aliprosessi

5. Keskeneräinen5. Keskeneräinen Ei voimassa

yksikön esimiestyöntekijä2007-11-21

01.02.03.01.021.2.3.1.2 Alustava arviointi alle 6 kk:n mittaisen virkasuhteen/viran täyttämisen yhteydessä

Aliprosessi

5. Keskeneräinen5. Keskeneräinen Ei voimassa

yksikön esimiestyöntekijä2007-11-21

01.02.03.021.2.3.2 Tehtävän vaativuuden arviointi

Aliprosessi

4. Mallinnettu Ei voimassa

yksikön esimiestyöntekijä2008-12-02

01.02.03.02.011.2.3.2.1 UPJ-erimielisyyksien ratkaiseminen - tehtävän arviointi

Aliprosessi

4. Mallinnettu Ei voimassa

yksikön esimiestyöntekijä2008-12-02

01.02.03.031.2.3.3 Henkilökohtaisen suoriutumisen arviointi

Prosessialue

4. Mallinnettu Ei voimassa

yksikön esimiestyöntekijä2008-12-02

01.02.03.03.011.2.3.3.1 Henkilökohtaisen työstä suoriutumisen arviointi - muu henkilöstö

Aliprosessi

4. Mallinnettu Ei voimassa

yksikön esimiestyöntekijä2008-12-02

01.02.03.03.021.2.3.3.2 Henkilökohtaisen työstä suoriutumisen arviointi - opetus- ja tutkimushenkilöstö

Aliprosessi

4. Mallinnettu Ei voimassa

yksikön esimiestyöntekijä2008-12-02

01.02.03.041.2.3.4 UPJ-erimielisyyksien ratkaiseminen

Prosessialue

4. Mallinnettu Ei voimassa

yksikön esimiestyöntekijä2008-12-02

01.02.03.04.011.2.3.4.1 UPJ-erimielisyyksien ratkaiseminen - henkilökohtainen arviointi (laitostaso)

Aliprosessi

4. Mallinnettu Ei voimassa

yksikön esimiestyöntekijä2008-12-02

022 IT-tiedekunnan ATK-tuen asiakasrajapinnan prosessit

Prosessialue

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

2008-12-01

02.012.1 Atk-tukipyyntöjen käsittely

Prosessi

4. Mallinnettu Ei voimassa

atk-tukityöntekijä2007-11-21

02.022.2 Uusien työntekijöiden ja vierailijoiden atk-tarpeiden käsittely

Prosessi

4. Mallinnettu Ei voimassa

atk-tukiasiakas2007-11-21

02.032.3 Atk-hankintojen käsittely

Prosessi

4. Mallinnettu Ei voimassa

atk-tukityöntekijä2007-11-21

033 IT-tiedekunnan toimintaprosessien prosessit

Prosessialue

4. Mallinnettu Ei voimassa

2007-11-21

03.013.1 IT-tiedekunnan toimintaprosessien mallinnusprosessi

Prosessi

4. Mallinnettu Ei voimassa

prosessialueen vastuuhenkilö2007-11-21

03.023.2 IT-tiedekunnan toimintaprosessien palautejärjestelmä

Prosessi

4. Mallinnettu Ei voimassa

prosessialueen vastuuhenkilö2007-11-21

03.033.3 IT-tiedekunnan toimintaprosessista poikkeaminen

Prosessi

4. Mallinnettu Ei voimassa

prosessialueen vastuuhenkilötyöntekijä2007-11-21

03.043.4 Prosessikuvausten käyttö tiedekunnan toiminnan kehittämiseen

Prosessi

4. Mallinnettu Ei voimassa

prosessialueen vastuuhenkilötiedekunta2007-11-21

03.053.5 Prosessin mallintaminen

Prosessi

4. Mallinnettu Ei voimassa

prosessialueen vastuuhenkilötiedekunta2007-11-21

03.063.6 IT-tiedekunnan toimintaprosessien muutosprosessi

Prosessi

4. Mallinnettu Ei voimassa

prosessialueen vastuuhenkilö2007-11-21

044 Opintoasioiden prosessit

Prosessialue

4. Mallinnettu Ei voimassa

2007-11-21

04.014.1 Jatko-opiskeluun liittyvät prosessit

Prosessialue

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

2007-11-21

04.01.014.1.1 Jatko-opiskelijan elinkaari IT-tiedekunnassa

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opintoasiainpäällikköjatko-opiskelija2007-11-21

04.01.024.1.2 Jatko-opiskelijavalinnan toteuttaminen

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

laitoksen johtajahakija2007-11-21

04.01.034.1.3 Haku tutkijakouluun

Prosessialue

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

tiedekuntajatko-opiskelija2007-11-21

04.01.03.014.1.3.1 Haku tutkijakouluun - COMAS

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

tiedekuntajatko-opiskelijaCOMAS-tutkijakoulu2007-11-21

04.01.044.1.4 Lisensiaatintutkimuksen hyväksyminen

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

lisensiaatintutkimuksen ohjaajajatko-opiskelija2007-11-21

04.01.054.1.5 Lisensiaatin tutkinnon hakeminen

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opintoasiainpäällikköjatko-opiskelija2007-11-21

04.01.064.1.6 Väitöstutkimuksen hyväksyminen

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

väitöstyön ohjaajajatko-opiskelija2007-11-21

04.01.074.1.7 Tohtorin tutkinnon hakeminen

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opintoasiainpäällikköjatko-opiskelija2007-11-21

04.024.2 Perustutkinto-opiskeluun liittyvät prosessit

Prosessialue

4. Mallinnettu Ei voimassa

2007-11-21

04.02.014.2.1 Opetusohjelman hyväksyminen

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opintoasiainpäällikkölaitos2007-11-21

04.02.024.2.2 Perusopiskelijan valmistuminen

Prosessialue

4. Mallinnettu Ei voimassa

opintoasiainpäällikköopiskelija2007-11-21

04.02.02.014.2.2.1 Maisterin tutkinnon hakeminen - tavoitetila

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opintoasiainpäällikköopiskelija2007-11-21

04.02.02.024.2.2.2 Uuden kandidaatin / vanhan kandidaatin / vanhan maisterin tutkinnon hakeminen

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opintoasiainpäällikköopiskelija2007-11-21

04.02.02.034.2.2.3 Uuden maisterin tutkinnon hakeminen - kandidaatin tutkinnosta jatkaneet ja maisterivalinnan kautta valitut

Prosessi

3. Korjattavaa3. Korjattavaa Ei voimassa

opintoasiainpäällikköopiskelija2007-11-21

04.02.034.2.3 Opinto-oppaan laatiminen

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opintoasiainpäällikköopiskelija2007-11-21

04.02.044.2.4 Perustutkinto-opiskelijan elinkaari IT-tiedekunnassa

Prosessialue

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opintoasiainpäällikköopiskelija2007-11-21

04.02.04.014.2.4.1 Kandidaatin tutkintoa suorittavan opiskelijan elinkaari IT-tiedekunnassa

Prosessi

3. Korjattavaa3. Korjattavaa Ei voimassa

opintoasiainpäällikköopiskelija2007-11-21

04.02.04.024.2.4.2 Maisterin tutkintoa suorittavan opiskelijan elinkaari IT-tiedekunnassa

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opintoasiainpäällikköopiskelija2007-11-21

04.02.054.2.5 Tutkielmien tekeminen, arvostelu ja julkaisu - laitokset

Prosessialue

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

laitosopiskelija2007-11-21

04.02.05.014.2.5.1 Kandidaatin tutkielman suunnittelu, tekeminen ja arvostelu - laitokset

Prosessialue

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

kandidaatintutkielman ohjaajaopiskelija2007-11-21

04.02.05.01.014.2.5.1.1 Kandidaatin tutkielman suunnittelu, tekeminen, arvosteleminen ja julkaiseminen - TTL

Prosessialue

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

kandidaatintutkielman ohjaajaopiskelija2007-11-21

04.02.05.01.01.014.2.5.1.1.1 Kandidaatintutkielman suunnittelu ja tekeminen - TTL

Aliprosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

kandidaatintutkielman ohjaajaopiskelija2007-11-21

04.02.05.01.01.024.2.5.1.1.2 Kandidaatintutkielman tarkastus, arvostelu ja julkaiseminen - TTL

Aliprosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

kandidaatintutkielman ohjaajaopiskelija2007-11-21

04.02.05.01.024.2.5.1.2 Kandidaatin tutkielman suunnittelu, tekeminen, arvosteleminen ja julkaiseminen - TKTL

Prosessialue

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

kandidaatintutkielman ohjaajaopiskelija2007-11-21

04.02.05.024.2.5.2 Pro gradu -tutkielman suunnittelu, tekeminen, arvostelu ja julkaisu - laitokset

Prosessialue

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

pro gradu -tutkielman ohjaajaopiskelija2007-11-21

04.02.05.02.014.2.5.2.1 Pro gradu -tutkielman suunnittelu, tekeminen, arvostelu ja julkaisu - TTL

Prosessialue

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

pro gradu -tutkielman ohjaajaopiskelija2007-11-21

04.02.05.02.01.014.2.5.2.1.1 Pro gradu -tutkielman suunnittelu ja tekeminen - TTL

Aliprosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

pro gradu -tutkielman ohjaajaopiskelija2007-11-21

04.02.05.02.01.024.2.5.2.1.2 Pro gradu -tutkielman tarkastus ja arvostelu - TTL

Aliprosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

pro gradu -tutkielman ohjaajaopiskelija2007-11-21

04.02.05.02.01.02.014.2.5.2.1.2.1 Oikaisupyynnön tekeminen

Aliprosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

pro gradu -tutkielman ohjaajaopiskelija2007-11-21

04.02.05.02.01.034.2.5.2.1.3 Pro gradu -tutkielman julkaiseminen - TTL

Aliprosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

pro gradu -tutkielman ohjaajaopiskelija2007-11-21

04.02.05.02.024.2.5.2.2 Pro gradu -tutkielman suunnittelu, tekeminen, arvostelu ja julkaisu - TKTL

Prosessialue

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

pro gradu -tutkielman ohjaajaopiskelija2007-11-21

04.02.05.02.02.014.2.5.2.2.1 Pro gradu -tutkielman suunnittelu ja tekeminen - TKTL

Aliprosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

pro gradu -tutkielman ohjaajaopiskelija2007-11-21

04.02.05.02.02.024.2.5.2.2.2 Pro gradu -tutkielman tarkastus ja arvostelu - TKTL

Aliprosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

pro gradu -tutkielman ohjaajaopiskelija2007-11-21

04.02.05.02.02.034.2.5.2.2.3 Pro gradu -tutkielman julkaiseminen - TKTL

Aliprosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

pro gradu -tutkielman ohjaajaopiskelija2007-11-21

04.02.05.034.2.5.3 Maturiteetin tekeminen (kypsyysnäyte)

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

pro gradu -tutkielman ohjaajaopiskelija2007-11-21

04.02.064.2.6 Tutkintovaatimusten hyväksyminen

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opintoasiainpäällikkölaitos2007-11-21

04.02.074.2.7 Vaihto-ohjelmat, niihin hakeminen ja suoritettujen opintojen siirtäminen

Prosessialue

4. Mallinnettu Ei voimassa

2007-11-21

04.02.07.014.2.7.1 Ulkomailla suoritetut opinnot

Prosessialue

3. Korjattavaa3. Korjattavaa Ei voimassa

laitoksen osastosihteeri (opintoasiat)opiskelija2007-11-21

04.02.07.01.014.2.7.1.1 Korvaavuuksien hakeminen - ulkomaisten opintojen siirto (ei opintokokonaisuuksien tai kieliopintojen) - TKTL

Prosessi

3. Korjattavaa3. Korjattavaa Ei voimassa

laitoksen osastosihteeri (opintoasiat)opiskelija2007-11-21

04.02.07.01.01.014.2.7.1.1.1 Kieliopintojen korvaavuuksien hakeminen

Aliprosessi

3. Korjattavaa3. Korjattavaa Ei voimassa

laitoksen osastosihteeri (opintoasiat)opiskelija2007-11-21

04.02.07.01.024.2.7.1.2 Korvaavuuksien hakeminen - ulkomaisten opintojen siirto (ei opintokokonaisuuksien tai kieliopintojen) - TTL

Prosessi

3. Korjattavaa3. Korjattavaa Ei voimassa

laitoksen osastosihteeri (opintoasiat)opiskelija2007-11-21

04.02.07.024.2.7.2 Vaihto-ohjelmiin hakeminen

Prosessialue

3. Korjattavaa3. Korjattavaa Ei voimassa

kansainvälisten asioiden yhdyshenkilöopiskelija2007-11-21

04.02.07.02.014.2.7.2.1 Erasmus

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

kansainvälisten asioiden yhdyshenkilöopiskelija2007-11-21

04.02.07.02.024.2.7.2.2 Kahdenväliset/ISEP -vaihto-ohjelmat

Prosessi

3. Korjattavaa3. Korjattavaa Ei voimassa

Kansainväliset palvelutopiskelija2007-11-21

04.02.07.02.02.014.2.7.2.2.1 Kansainvälisten palveluiden esittämä lausuntopyyntö

Aliprosessi

3. Korjattavaa3. Korjattavaa Ei voimassa

kansainvälisten asioiden yhdyshenkilöopiskelija2007-11-21

04.02.084.2.8 Opiskelijavalintoihin liittyvät prosessit

Prosessialue

4. Mallinnettu Ei voimassa

2007-11-21

04.02.08.014.2.8.1 Opiskelijavalinnan perusteista päättäminen

Prosessi

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

opintoasiainpäällikkö2007-11-21

04.02.08.024.2.8.2 Opiskelupaikan hakeminen

Prosessialue

4. Mallinnettu Ei voimassa

asiakas2008-12-02

04.02.08.02.014.2.8.2.1 Opiskelupaikan hakeminen - aineenopettajakoulutuksen suoravalinta - TTL

Aliprosessi

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

suuntautumisvaihtoehdon vastuuprofessorihakija2008-12-02

04.02.08.02.024.2.8.2.2 Opiskelupaikan hakeminen - TKTL, kevät

Aliprosessi

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

asiakas2008-12-02

04.02.08.02.034.2.8.2.3 Opiskelupaikan hakeminen - TTL, yhteisvalinta

Aliprosessi

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

asiakas2008-12-02

04.02.08.02.044.2.8.2.4 Opiskelupaikan hakeminen - syksy

Aliprosessi

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

asiakas2008-12-02

04.02.08.02.054.2.8.2.5 Siirto-opiskelijavalinnan hakeminen ja toteuttaminen

Aliprosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opintoasiainpäällikköhakija2008-12-02

04.02.08.034.2.8.3 Opiskelijoiden valinnan toteuttaminen

Prosessialue

4. Mallinnettu Ei voimassa

2007-11-21

04.02.08.03.014.2.8.3.1 Opiskelijavalinnan toteuttaminen - TKTL, kevät

Prosessialue

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

2007-11-21

04.02.08.03.01.014.2.8.3.1.1 Opiskelijoiden valitseminen - TKTL, kevät

Aliprosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

tietojenkäsittelytieteiden laitoshakija2007-11-21

04.02.08.03.01.01.014.2.8.3.1.1.1 Valintakokeen järjestäminen TKTL, kevät

Aliprosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

valintakoevastaava - tktl2007-11-21

04.02.08.03.01.01.024.2.8.3.1.1.2 Valintakokeen tarkastus TKTL, kevät

Aliprosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

valintakoevastaava - tktl2007-11-21

04.02.08.03.024.2.8.3.2 Opiskelijavalinnan toteuttaminen - syksy

Prosessialue

4. Mallinnettu Ei voimassa

laitoshakija2007-11-21

04.02.08.03.02.014.2.8.3.2.1 Opiskelijoiden valitseminen - syksy

Aliprosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

laitoshakija2007-11-21

04.02.08.03.034.2.8.3.3 Opiskelijavalinnan toteuttaminen - TTL, yhteisvalinta

Prosessialue

4. Mallinnettu Ei voimassa

tietotekniikan laitoshakija2007-11-21

04.02.08.03.03.014.2.8.3.3.1 Yhteisvalintakokeisiin valmistautuminen - TTL, yhteisvalinta

Aliprosessi

4. Mallinnettu Ei voimassa

tietotekniikan laitoshakija2007-11-21

04.02.08.03.03.024.2.8.3.3.2 Opiskelijoiden valitseminen - TTL, yhteisvalinta

Aliprosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

tietotekniikan laitoshakija2007-11-21

04.02.08.03.044.2.8.3.4 Siirto-opiskelijavalinnan toteuttaminen

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opintoasiainpäällikköhakija2007-11-21

04.02.08.03.054.2.8.3.5 Erikoistapausvalinta opiskelijaksi - TTL

Aliprosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opintoasiainpäällikköhakija2007-11-21

04.02.08.03.064.2.8.3.6 Aineenopettajakoulutuksen suoravalinta - TTL

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

suuntautumisvaihtoehdon vastuuprofessorihakija2008-12-02

04.02.08.03.06.014.2.8.3.6.1 Opiskelijoiden valitseminen - aineenopettajakoulutuksen suoravalinta - TTL

Aliprosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

suuntautumisvaihtoehdon vastuuprofessorihakija2008-12-02

04.02.08.03.074.2.8.3.7 Maisterikoulutusvalinnan toteuttaminen

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

laitoksen johtajahakija2007-11-21

04.02.08.03.07.014.2.8.3.7.1 Maisterikoulutusvalinnan toteuttaminen

Aliprosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

laitoksen johtajahakija2007-11-21

04.02.08.03.084.2.8.3.8 Aineenopettajakoulutuksen suoravalinta

Prosessialue

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

laitoshakija2007-11-21

04.02.08.03.08.014.2.8.3.8.1 Opiskelijoiden valitseminen - aineenopettajakoulutuksen suoravalinta - TTL

Aliprosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

tietotekniikan laitoshakija2007-11-21

04.02.08.044.2.8.4 Opiskelupaikan vastaanottaminen

Aliprosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

tiedekunta2007-11-21

04.02.08.054.2.8.5 Oikaisupyynnöt

Prosessialue

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opintoasiainpäällikköhakija2007-11-21

04.02.08.05.014.2.8.5.1 Oikaisupyynnön tekeminen opiskelijavalintaan

Aliprosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opintoasiainpäällikköhakija2007-11-21

04.02.08.05.024.2.8.5.2 Oikaisupyynnön tekeminen opiskelijavalintaan - TTL, yhteisvalinta

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

yhteisvalintaorganisaatiohakija2007-11-21

04.02.094.2.9 Suuntautumisvaihtoehtoon hakeutuminen

Prosessialue

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

amanuenssiopiskelija2007-11-21

04.02.09.014.2.9.1 Suuntautumisvaihtoehtoon hakeutuminen - TKTL

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

amanuenssiopiskelijatietojenkäsittelytieteiden laitos2007-11-21

04.02.104.2.10 eHOPSit, siltaopinnot, korvaavuudet

Prosessialue

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opintoneuvojaopiskelija2007-11-21

04.02.10.014.2.10.1 Siltaopinnot ja korvaavuudet - TKTL

Prosessialue

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opintoneuvojaopiskelija2007-11-21

04.02.10.01.014.2.10.1.1 HOPS ja korvaavuudet - perusvalinnan kautta valitut - TKTL

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opintoneuvojaopiskelija2007-11-21

04.02.10.01.024.2.10.1.2 Siltaopintojen määrittely - maisterikoulutusvalinnan kautta valitut - TKTL

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opintoneuvojahakija2007-11-21

04.02.10.024.2.10.2 Siltaopinnot ja korvaavuudet - TTL

Prosessialue

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opintoneuvojaopiskelija2007-11-21

04.02.10.02.014.2.10.2.1 Siltaopintojen määrittely - maisterikoulutusvalinnan kautta valitut - TTL

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opintoneuvojahakija2007-11-21

04.02.10.034.2.10.3 eHOPSien tekeminen - TKTL

Prosessialue

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opintoneuvojaopiskelija2007-11-21

04.02.10.03.014.2.10.3.1 Kandidaattiopintojen eHOPSin tekeminen - TKTL

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opintoneuvojaopiskelija2007-11-21

04.02.10.03.024.2.10.3.2 Maisteriopintojen eHOPSin tekeminen - TKTL

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opintoneuvojaopiskelija2007-11-21

04.02.10.044.2.10.4 eHOPSien tekeminen - TTL

Prosessialue

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opintoneuvojaopiskelija2007-11-21

04.02.10.04.014.2.10.4.1 Kandidaattiopintojen eHOPSin tekeminen - perusvalinnan kautta valitut - TTL

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opintoneuvojaopiskelija2007-11-21

04.02.10.04.024.2.10.4.2 Maisteriopintojen eHOPSin tekeminen - perusvalinnan kautta valitut - TTL

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opintoneuvojaopiskelija2007-11-21

04.034.3 Sivuaineopiskelijoita koskevat prosessit

Prosessialue

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

2007-11-21

04.03.014.3.1 Korvaavuuksien hakeminen

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opintoneuvojaopiskelija2007-11-21

04.03.024.3.2 Korvaavuuksien hakeminen TTL:ssä - muut kuin TTL:n opiskelijat

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opintoneuvojaopiskelija2007-11-21

04.03.034.3.3 Opintokokonaisuuden suorituksen hakeminen (sivuaineopiskelijat)

Prosessialue

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opiskelija2007-11-21

04.03.03.014.3.3.1 Sivuainekokonaisuuden hakeminen - TKTL

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opiskelija2007-11-21

04.03.03.024.3.3.2 Sivuainekokonaisuuden hakeminen - TTL

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

opiskelija2007-11-21