Korjauksia vaativat prosessit

NimiTyyppiTilaProsessin omistajaParannusehdotuksetMuokattu

01.01.011.1.1 Lausuntopyynnön käsittely - TDK

Prosessi

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

hallintopäällikkö2008-12-01

01.01.01.01.011.1.1.1.1 Lausuntopyynnön käsittely - TITU

Aliprosessi

4. Mallinnettu Ei voimassa

laitoksen johtajaKehitysidea: annetuista lausunnoista tulisi aina tiedottaa henkilökuntaa2008-12-01

01.01.01.01.021.1.1.1.2 Lausuntopyynnön käsittely - TKTL

Aliprosessi

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

laitoksen johtaja2008-12-01

01.01.01.01.031.1.1.1.3 Lausuntopyynnön käsittely - TTL

Aliprosessi

4. Mallinnettu Ei voimassa

laitoksen johtajaLaitosten lausuntopyynnöt tulisi koota yhteisesti käsiteltäväksi Intranetiin2008-12-01

01.01.03.021.1.3.2 Tiedekuntaneuvoston kokouksen pöytäkirjan laatiminen

Prosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

hallintopäällikköKehitystarve: tulisi kehittää pöytäkirjan jakeluun tapa, jolla käsiteltävän paperin määrää voisi vähentää2007-11-21

01.02.01.03.021.2.1.3.2 Viran julistaminen auki ja sen hakeminen (avoin haku ja professuurit)

Aliprosessi

4. Mallinnettu Ei voimassa

tiedekuntaHallintoviraston sivulle tulisi kerätä kaikki tieto haettavasta virasta, ettei tietoja tarvitse kopioida uudelleen tiedekunnan web-sivuille (vaikka tiedot on jo lähtetty hallintovirastoon).2007-11-21

01.02.01.041.2.1.4 Virkasuhteen täyttäminen ilman avointa hakua - TDK

Prosessi

3. Korjattavaa3. Korjattavaa Ei voimassa

hallintopäällikkö2007-11-21

01.02.01.04.011.2.1.4.1 Virkasuhteen täyttäminen ilman avointa hakua - laitokset

Prosessialue

3. Korjattavaa3. Korjattavaa Ei voimassa

laitoksen osastosihteeri (henkilöstö- ja talousasiat)2007-11-21

01.02.01.04.01.011.2.1.4.1.1 Virkasuhteen täyttäminen ilman avointa hakua - TITU

Aliprosessi

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

laitoksen osastosihteeri (henkilöstö- ja talousasiat)2007-11-21

01.02.01.04.01.021.2.1.4.1.2 Virkasuhteen täyttäminen ilman avointa hakua - TKTL

Aliprosessi

3. Korjattavaa3. Korjattavaa Ei voimassa

laitoksen osastosihteeri (henkilöstö- ja talousasiat)2007-11-21

01.02.01.04.01.031.2.1.4.1.3 Virkasuhteen täyttäminen ilman avointa hakua - TTL

Aliprosessi

3. Korjattavaa3. Korjattavaa Ei voimassa

laitoksen osastosihteeri (henkilöstö- ja talousasiat)2007-11-21

01.02.02.011.2.2.1 Uuden työntekijän perehdyttäminen

Prosessi

3. Korjattavaa3. Korjattavaa Ei voimassa

perehdyttäjä2007-11-21

01.02.02.021.2.2.2 Virkamatkojen tekeminen IT-tiedekunnassa ja laitoksilla

Prosessialue

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

laitoksen matkasihteeri2008-12-02

01.02.02.02.011.2.2.2.1 Virkamatkan tekeminen - tiedekunta ja laitokset

Prosessi

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

laitoksen matkasihteeriJoulukuun 2006 katselmoinnissa todettiin, että jatkossa matkavakuutuslomake tulisi olla haettavissa esimerkiksi intranetistä, jolloin työntekijän ei tarvitse hakea sitä matkasihteeriltä.2008-12-02

01.02.02.02.021.2.2.2.2 Virkamatkan tekeminen - ulkopuolinen matkustaja

Prosessi

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

yksikön matkasihteeriToukokuun 2007 katselmoinnissa todettiin, että prosessien yhtenäistämiselle olisi tarvetta.2008-12-02

01.02.02.03.021.2.2.3.2 Virkavapauden myöntäminen sairastapauksissa

Prosessi

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

laitoksen johtajaKatselmoinnissa 14.12.2006 päätettiin, että työryhmässä tarkistetaan kenelle poissaololomake toimitetaan.2008-12-01

01.02.02.041.2.2.4 Lomat

Prosessialue

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

2008-12-01

01.02.02.04.021.2.2.4.2 Lomailmoituksen hyväksyminen

Prosessialue

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

osastosihteeri2008-12-02

01.02.02.04.02.011.2.2.4.2.1 Lomailmoituksen hyväksyminen - TDK

Prosessi

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

osastosihteeri2008-12-02

01.02.02.04.02.021.2.2.4.2.2 Lomailmoituksen hyväksyminen - TITU

Prosessi

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

osastosihteeri2008-12-02

01.02.02.04.02.031.2.2.4.2.3 Lomailmoituksen hyväksyminen - TKTL

Prosessi

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

osastosihteeri2008-12-02

01.02.02.04.02.041.2.2.4.2.4 Lomailmoituksen hyväksyminen - TTL

Prosessi

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

osastosihteeri2008-12-02

01.02.02.051.2.2.5 Työntekijän irtisanoutuminen

Prosessi

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

hallintopäällikkö2008-12-01

01.02.031.2.3 UPJ

Prosessialue

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

yksikön esimies2008-12-02

01.02.03.01.011.2.3.1.1 Alustava UPJ-arviointi yli 6 kk:n mittaisen virkasuhteen/viran täyttämisen yhteydessä

Aliprosessi

5. Keskeneräinen5. Keskeneräinen Ei voimassa

yksikön esimies2007-11-21

01.02.03.01.021.2.3.1.2 Alustava arviointi alle 6 kk:n mittaisen virkasuhteen/viran täyttämisen yhteydessä

Aliprosessi

5. Keskeneräinen5. Keskeneräinen Ei voimassa

yksikön esimies2007-11-21

01.02.03.021.2.3.2 Tehtävän vaativuuden arviointi

Aliprosessi

4. Mallinnettu Ei voimassa

yksikön esimiesKehitysidea: henkilöstösihteeri tulisi ottaa mukaan prosessiin huolehtimaan kopioista, paperien lähettämisestä jne.2008-12-02

022 IT-tiedekunnan ATK-tuen asiakasrajapinnan prosessit

Prosessialue

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

2008-12-01

04.02.02.034.2.2.3 Uuden maisterin tutkinnon hakeminen - kandidaatin tutkinnosta jatkaneet ja maisterivalinnan kautta valitut

Prosessi

3. Korjattavaa3. Korjattavaa Ei voimassa

opintoasiainpäällikkö2007-11-21

04.02.04.014.2.4.1 Kandidaatin tutkintoa suorittavan opiskelijan elinkaari IT-tiedekunnassa

Prosessi

3. Korjattavaa3. Korjattavaa Ei voimassa

opintoasiainpäällikköOpintojen kokoaminen voidaan jatkossa tehdä EHops-sovelluksen avulla, mutta tätä kirjoitettaessa (19.7.2007) EHops-sovelluksen kyseinen osa oli vielä keskeneräinen.2007-11-21

04.02.05.01.024.2.5.1.2 Kandidaatin tutkielman suunnittelu, tekeminen, arvosteleminen ja julkaiseminen - TKTL

Prosessialue

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

kandidaatintutkielman ohjaajaMyöhemmin (lukukausi 2007-2008?) on tulossa kirjaston ja tiedekunnan yhteishankkeena tietojärjestelmä, jonne kandidaatintutkielmat tullaan keräämään. Tätä kirjoitettaessa kandidaatintutkielmat ovat "levällään" pitkin ohjaajien kovalevyjä :)2007-11-21

04.02.05.02.01.024.2.5.2.1.2 Pro gradu -tutkielman tarkastus ja arvostelu - TTL

Aliprosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

pro gradu -tutkielman ohjaajaKorpista toivottaisiin nähtäväksi myös gradun saama arvosana. Lisäksi Korpin opinnäyteosion käyttöön toivotaan lisäkoulutusta/tiedotusta.2007-11-21

04.02.07.014.2.7.1 Ulkomailla suoritetut opinnot

Prosessialue

3. Korjattavaa3. Korjattavaa Ei voimassa

laitoksen osastosihteeri (opintoasiat)2007-11-21

04.02.07.01.014.2.7.1.1 Korvaavuuksien hakeminen - ulkomaisten opintojen siirto (ei opintokokonaisuuksien tai kieliopintojen) - TKTL

Prosessi

3. Korjattavaa3. Korjattavaa Ei voimassa

laitoksen osastosihteeri (opintoasiat)10.1.2007: Tapio Tammi pohti, että olisiko kustannustehokkaampaa tapaa myöntää vaihto- ja harjoituskohteiden opintopisteet. Ehkä voisi harkita opintopisteiden myöntämistä (ainakin osittain) jo laitoksella esim. vaihdon pituuden mukaan.2007-11-21

04.02.07.01.01.014.2.7.1.1.1 Kieliopintojen korvaavuuksien hakeminen

Aliprosessi

3. Korjattavaa3. Korjattavaa Ei voimassa

laitoksen osastosihteeri (opintoasiat)2007-11-21

04.02.07.01.024.2.7.1.2 Korvaavuuksien hakeminen - ulkomaisten opintojen siirto (ei opintokokonaisuuksien tai kieliopintojen) - TTL

Prosessi

3. Korjattavaa3. Korjattavaa Ei voimassa

laitoksen osastosihteeri (opintoasiat)2007-11-21

04.02.07.024.2.7.2 Vaihto-ohjelmiin hakeminen

Prosessialue

3. Korjattavaa3. Korjattavaa Ei voimassa

kansainvälisten asioiden yhdyshenkilö2007-11-21

04.02.07.02.024.2.7.2.2 Kahdenväliset/ISEP -vaihto-ohjelmat

Prosessi

3. Korjattavaa3. Korjattavaa Ei voimassa

Kansainväliset palvelut2007-11-21

04.02.07.02.02.014.2.7.2.2.1 Kansainvälisten palveluiden esittämä lausuntopyyntö

Aliprosessi

3. Korjattavaa3. Korjattavaa Ei voimassa

kansainvälisten asioiden yhdyshenkilö2007-11-21

04.02.08.014.2.8.1 Opiskelijavalinnan perusteista päättäminen

Prosessi

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

opintoasiainpäällikkö2007-11-21

04.02.08.02.014.2.8.2.1 Opiskelupaikan hakeminen - aineenopettajakoulutuksen suoravalinta - TTL

Aliprosessi

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

suuntautumisvaihtoehdon vastuuprofessori2008-12-02

04.02.08.02.024.2.8.2.2 Opiskelupaikan hakeminen - TKTL, kevät

Aliprosessi

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

asiakas2008-12-02

04.02.08.02.034.2.8.2.3 Opiskelupaikan hakeminen - TTL, yhteisvalinta

Aliprosessi

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

asiakas2008-12-02

04.02.08.02.044.2.8.2.4 Opiskelupaikan hakeminen - syksy

Aliprosessi

2. Muuttunut2. Muuttunut Ei voimassa

asiakas2008-12-02

04.02.08.03.01.01.024.2.8.3.1.1.2 Valintakokeen tarkastus TKTL, kevät

Aliprosessi

1. Hyväksytty1. Hyväksytty OK

valintakoevastaava - tktl"Valintakoetyöryhmän puheenjohtaja toimittaa ATK-keskukseen hakijalistan (Excel-taulukko) valintakoepäivän aikana (illalla)" -> miksi tätä askelta ei hoideta suoraan tietojärjestelmässä, vaan toimistodokumentissa?2007-11-21