päivitetään html/process_vaihtoon_hakeutuminen_kahdenvaliset_lausuntopyynto.html