päivitetään html/process_vaihtoon_hakeutuminen_erasmus.html