Aliprosessi 1.2.3.2: Tehtävän vaativuuden arviointi

(4. Mallinnettu)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajayksikön esimies
Prosessin asiakastyöntekijä
RajoitteetTehtävän vaativuuden arviointi voidaan suorittaa joko esimiehen tai työntekijän aloitteesta.
Esiehdo(t)Entiselle tai uudelle työntekijälle suoritetaan joko tehtävän vaativuuksien tai henkilökohtaisen suoriutumisen arviointi
Jälkiehdo(t)Arviointi on suoritettu
LisätietojaTehtävän vaativuuden arviointi tulee suorittaa yleensä vuosittain. Lisäksi tehtävän vaativuuden arviointi suoritetaan, jos tehtävän vaativuutta ei ole aiemmin arvioitu tai kesken arviointijakson syntyy tarve harkita tehtävän vaativuuden uudelleenarviointia joko työntekijän tai työnantajan taholta. Kuvauksessa (M) viittaa muuhun henkilöstöön ja (OT) opetus- ja tutkimushenkilöstöön.

Prosessi-instanssin tiedot

LisätietojaTehtävän vaativuuden arviointi tulee suorittaa yleensä vuosittain. Lisäksi tehtävän vaativuuden arviointi suoritetaan, jos tehtävän vaativuutta ei ole aiemmin arvioitu tai kesken arviointijakson syntyy tarve harkita tehtävän vaativuuden uudelleenarviointia joko työntekijän tai työnantajan taholta. Kuvauksessa (M) viittaa muuhun henkilöstöön ja (OT) opetus- ja tutkimushenkilöstöön.
Yliprosessi(t)1.2.3 UPJ ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1

1.1 YKSIKKÖEsimies suorittaa tehtävän vaativuuden arvioinnin esimiehen tai työntekijän aloitteen johdosta (uusi tai muuttunut tehtävä)
1.2 YKSIKKÖ
TIEDEKUNTA / TYÖNTEKIJÄ
Esimies tutustuu vaativuustasokarttaan (OT) / vaativuuskehikkoon (M)
Työntekijä tutustuu vaativuustasokarttaan (OT) / vaativuuskehikkoon (M)
Henkilöstön UPJ-vaativuustasokartta/vaativuuskehikko
1.3 TIEDEKUNTA / TYÖNTEKIJÄTyöntekijä kirjaa tehtävänkuvauslomakkeelle keskeiset työtehtävänsä ja vastuunsa ja tekee esityksen tehtävän vaati-tasostaYleinen UPJ-tehtävänkuvauslomake
1.4 YKSIKKÖEsimies käsittelee työtehtävän kuvauksen vaativuuskeskustelussa yhdessä työntekijän kanssa ja tekee niistä suorittamansa arvioinnin perusteella ehdotuksen tehtävän vaativuudesta.Yleinen UPJ-tehtävänkuvauslomake
1.5 1.2.3.3 - Henkilökohtaisen suoriutumisen arviointi
1.6 YKSIKKÖEsimies toimittaa tehtävänkuvauksen sisältävän lomakkeen arviointiryhmälle (jos esimies ei ole laitosjohtaja, esimiehen tulee toimittaa laitosjohtajalle)Yleinen UPJ-tehtävänkuvauslomake
1.7 YLIOPISTON HALLINTO / UPJ-ARVIOINTIRYHMÄArviointiryhmä käsittelee tehtäväkuvauksen ja päättää tehtävien vaativuudestaYleinen UPJ-tehtävänkuvauslomake
1.8 YLIOPISTON HALLINTO / HALLINTOVIRASTOHallintovirasto (työnantajan edustaja) vahvistaa tehtävien vaativuusarvioinnit ja tasot sekä tehtäväkohtaiset palkanosat esimiesten ja arviointiryhmien ehdotukset saatuaan ja lähettää arviointituloksen kirjallisena tiedoksi työntekijälle.UPJ-arviointitulos
Yleinen UPJ-tehtävänkuvauslomake
Tehtävän vaativuuden arvioiminen suoritettuOpetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävänkuvaus- ja dokumentointilomake UPJ-vaativuustason määrittämistä varten
Seuraavat sekvenssit: 1.6a , 1.8a

Muut prosessin oleelliset sekvenssit

Sekvenssi  1.8a
Esiehto: Onko työntekijä tyytyväinen arviointitulokseen? ei
Edeltävät sekvenssit: 1
1.8a.1 TIEDEKUNTA / TYÖNTEKIJÄ1.2.3.2.1 - Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tietovirrat

Sekvenssi  1.6a
Esiehto: tehtävänkuvauksen kopio, tehtävänkuvauksen kopio
Edeltävät sekvenssit: 1
1.6a.1 (YKSIKÖN ARKISTO)
TIEDEKUNTA / TYÖNTEKIJÄ
Yleinen UPJ-tehtävänkuvauslomake

Kommentit ja kehitysehdotukset

Kehitysidea: henkilöstösihteeri tulisi ottaa mukaan prosessiin huolehtimaan kopioista, paperien lähettämisestä jne.

Viimeksi muokattu: 2008-12-02

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:upj_vaativuuksien_arviointi:upj_tehtavan_vaativuuden_arviointi