Aliprosessi 1.2.3.3.1: Henkilökohtaisen työstä suoriutumisen arviointi - muu henkilöstö

(4. Mallinnettu)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajayksikön esimies
Prosessin asiakastyöntekijä
RajoitteetEsimies huomaa tarpeen (muutos työstä suoriutumisessa, uuteen tehtävään liittyvä arviointi) työntekijän henkilökohtaisen suoriutumisen arviointiin. Työntekijä arvioi ennen arviointikeskustelua etukäteen omaa tehtävistä suoriutumistaan.
Esiehdo(t)Entiselle tai uudelle työntekijälle suoritetaan joko tehtävän vaativuuksien tai henkilökohtaisen suoriutumisen arviointi
Jälkiehdo(t)Arviointi on suoritettu
LisätietojaKuuden (6) kuukauden kuluttua palvelussuhteen alkamisesta voidaan tehdä varsinainen suoriutumisarviointi. Myös tapauksissa, joissa työntekijä siirtyy toiseen tehtävään ja/tai vaativuustaso muuttuu, tulee suoriutumisen arviointi tehdä osatekijöittäin samassa yhteydessä kun tehtäväkuvaus päivitetään ja vaativuustaso arvioidaan uudelleen.

Prosessi-instanssin tiedot

LisätietojaKuuden (6) kuukauden kuluttua palvelussuhteen alkamisesta voidaan tehdä varsinainen suoriutumisarviointi. Myös tapauksissa, joissa työntekijä siirtyy toiseen tehtävään ja/tai vaativuustaso muuttuu, tulee suoriutumisen arviointi tehdä osatekijöittäin samassa yhteydessä kun tehtäväkuvaus päivitetään ja vaativuustaso arvioidaan uudelleen.
Yliprosessi(t)1.2.3.3 Henkilökohtaisen suoriutumisen arviointi ]
Rinnakkaisprosessit1.2.3.2 Tehtävän vaativuuden arviointi1.2.3.3.2 Henkilökohtaisen työstä suoriutumisen arviointi - opetus- ja tutkimushenkilöstö ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1

1.1 YKSIKKÖTyöntekijä ja esimies käyvät arviointikeskustelun, jonka aikana esimies listaa pääkriteerien ja täsmentämien tasokriteerien sekä työntehtävien mukaiset ansiot erilliselle lomakkeelle.Muun henkilöstön henkilökohtaisen työstä suoriutumisen arviointilomake
1.2 YKSIKKÖEsimies tekee arviointikeskustelun pohjalta päätöksen henkilökohtaisen työstä suoriutumisen tasosta yhteenvetolomakkeelle.Muun henkilöstön henkilökohtaisen työstä suoriutumisen arviointilomake
1.3 YKSIKKÖ
TIEDEKUNTA / TYÖNTEKIJÄ
Esimies allekirjoittaa yhteenvetolomakkeen
Työntekijä allekirjoittaa yhteenvetolomakkeen ja voi mahdollisesti ilmaista erimielisyytensä henkilökohtaisen työstä suoriutumisen tasosta
allekirjoitettu yhteenvetolomake
1.4 YLIOPISTON HALLINTO / HALLINTOVIRASTOTyönantajan edustaja vahvistaa henkilökohtaisen suoriutumisen tason tai pyytää mahdollisia lisäselvityksiä päätöksen tueksi. Päätös toimitetaan kirjallisena työntekijälle.UPJ-arviointitulos
Henkilökohtaisen työstä suoriutumisen arviointi on suoritettu
Seuraavat sekvenssit: 1.2a , 1.4a , 1.4b

Muut prosessin oleelliset sekvenssit

Sekvenssi  1.4a
Esiehto: Onko työntekijä tyytyväinen arviointitulokseen? ei
Edeltävät sekvenssit: 1
1.4a.1 TIEDEKUNTA / TYÖNTEKIJÄ1.2.3.4.1 - Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tietovirrat

Sekvenssi  1.2a
Esiehto: kopio arviointilomakkeesta
Edeltävät sekvenssit: 1
1.2a.1 TIEDEKUNTA / TYÖNTEKIJÄMuun henkilöstön henkilökohtaisen työstä suoriutumisen arviointilomake

Sekvenssi  1.4b
Esiehto: kopio arviointituloksesta, kopio arviointituloksesta
Edeltävät sekvenssit: 1
1.4b.1 TIEDEKUNTA / ESIMIES
TIEDEKUNTA / TYÖNTEKIJÄ
UPJ-arviointitulos

Viimeksi muokattu: 2008-12-02

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:upj_vaativuuksien_arviointi:upj_henkilokohtaisen_tyosta_suoriutumisen_arviointi_muu