Aliprosessi 1.2.3.4.1: UPJ-erimielisyyksien ratkaiseminen - henkilökohtainen arviointi (laitostaso)

(4. Mallinnettu)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajayksikön esimies
Prosessin asiakastyöntekijä
Esiehdo(t)Työntekijä ja työnantaja ovat erimielisiä joko tehtävän vaativuustason tai henkilökohtaisen suoritustason arvioinnin tuloksista.
Jälkiehdo(t)UPJ-erimielisyys on ratkaistu

Prosessi-instanssin tiedot

Yliprosessi(t)1.2.3.3.1 Henkilökohtaisen työstä suoriutumisen arviointi - muu henkilöstö1.2.3.4 UPJ-erimielisyyksien ratkaiseminen1.2.3.3.2 Henkilökohtaisen työstä suoriutumisen arviointi - opetus- ja tutkimushenkilöstö ]
Rinnakkaisprosessit1.2.3.2.1 UPJ-erimielisyyksien ratkaiseminen - tehtävän arviointi ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1

1.1 TIEDEKUNTA / TYÖNTEKIJÄTyöntekijän (tai häntä edustavan luottamusmiehen) vaatimuksesta työnantajan kanssa käydään henkilökohtaisen suoriutumisen arviointia koskevan erimielisyyden käsittely.Yleinen UPJ-aiheinen työstä suoriutumisen yhteenvetolomake
1.2 YKSIKKÖTyönantajan edustaja ja työntekijä käsittelevät asiaa keskustelemalla ja keskustelun jälkeen esimies kirjaa ylös keskustelun yhteisen näkemyksen tai osapuolten poikkeavat kannat perusteluineen
1.3 YKSIKKÖErimielisyysasiaa käsitellään työntekijän ja ylemmän esimiehen (tai palkkausjärjestelmäasioista vastaavan työnantajan edustajan) kanssa
Erimielisyys henkilökohtaisen suoriutumisen arvioinnista on ratkaistu
Seuraavat sekvenssit: 1.1a , 1.2a , 1.3a

Muut prosessin oleelliset sekvenssit

Sekvenssi  1.1a
Esiehto: perusteltu ilmoitus erimielisyydestä arviointilomakkeet
Edeltävät sekvenssit: 1
1.1a.1 YLIOPISTON HALLINTO / KIRJAAMOYleinen UPJ-aiheinen työstä suoriutumisen yhteenvetolomake

Poikkeukset

Sekvenssi  1.3a
Esiehto: Päästäänkö erimielisyysasian käsittelyssä yhteisymmärrykseen? ei
Edeltävät sekvenssit: 1
1.3a.1 TIEDEKUNTA / TYÖNTEKIJÄTyöntekijä voi jatkaa erimielisyysasian käsittelyä käynnistämällä virkaehtosopimusasioiden pääsopimuksen mukaisen neuvottelumenettelyn

Tietovirrat

Sekvenssi  1.2a
Esiehto: kopio keskusteluista
Edeltävät sekvenssit: 1
1.2a.1 TIEDEKUNTA / TYÖNTEKIJÄ

Viimeksi muokattu: 2008-12-02

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:upj_ratkaiseminen:upj_ratkaiseminen_henk_arviointi