Aliprosessi 1.2.3.1.2: Alustava arviointi alle 6 kk:n mittaisen virkasuhteen/viran täyttämisen yhteydessä

(5. Keskeneräinen)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajayksikön esimies
Prosessin asiakastyöntekijä
RajoitteetPalkkausjärjestelmien ulkopuolella olevien (harjoittelijat, työnantajavirkamiehet, tukityöllistetyt ja enintään 6 kuukauden palvelussuhde) palkkaus ei määräydy UPJ-palkkausjärjestelmän avulla.
Esiehdo(t)Yksikössä palkataan virkasuhteeseen uusi työntekijä, tehtävän vaativuustaso muuttuu tai on tarve suorittaa jatkonimitys.
Jälkiehdo(t)Virkasuhteen UPJ-arviointi on suoritettu
LisätietojaYksikössä palkataan virkasuhteeseen uusi työntekijä, tehtävän vaativuustaso muuttuu tai on tarve suorittaa jatkonimitys. Prosessia sovelletaan työsuhteisiin, jotka yhdessä tai keskeytyksettä toisiinsa liittyvissä osissa kestävät alle 6 kuukautta.

Prosessi-instanssin tiedot

LisätietojaYksikössä palkataan virkasuhteeseen uusi työntekijä, tehtävän vaativuustaso muuttuu tai on tarve suorittaa jatkonimitys. Prosessia sovelletaan työsuhteisiin, jotka yhdessä tai keskeytyksettä toisiinsa liittyvissä osissa kestävät alle 6 kuukautta.
Yliprosessi(t)1.2.3.1 UPJ-arviointi virkasuhteiden täyttämisen yhteydessä ]
Rinnakkaisprosessit1.2.3.1.1 Alustava UPJ-arviointi yli 6 kk:n mittaisen virkasuhteen/viran täyttämisen yhteydessä ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
YKSIKKÖ
1.1 YKSIKKÖYksikön johtaja täyttää (henkilö- ja talousasioista vastaavan osastosihteerin avustamana) lomakkeen, jolla annetaan esitys palkkausperusteistaLaitoksen johtajan esitys palkkaperusteista
1.2 YKSIKKÖPalkan määrittämiseen käytetään hallintoviraston UPJ-palkkataulukoita ja laitoksen johtajan esitys palkkausperusteista -lomakkeeseen merkitään euromääräinen summa tehtävän vaativuustason ja arvioidun henkilökohtaisen suoriutumisen avulla.UPJ-siirtymäkauden II vaiheen keskiarvopalkkataulukko
Laitoksen johtajan esitys palkkaperusteista
1.3 YKSIKKÖYksikön johtaja merkitsee laitoksen johtajan esitys palkkausperusteista -lomakkeeseen tehtävien vaatimustason ja henkilön arvioidun tehtävästä suoriutumistason.UPJ-siirtymäkauden II vaiheen keskiarvopalkkataulukko
Laitoksen johtajan esitys palkkaperusteista
1.4 YKSIKKÖYksikön johtaja toimittaa laitoksen johtajan esitys palkkaperusteista -lomakkeen hallintoviraston henkilöstöpalveluihin UPJ-asioita hoitavalle henkilöstösihteerille.Laitoksen johtajan esitys palkkaperusteista
1.5 YLIOPISTON HALLINTO / HALLINTOVIRASTOYliopiston hallintovirasto vahvistaa tehtävän vaativuuden, henkilökohtaisen suoriutumisen tason ja lähettää yksikön johtajalle alustava päätös palkkauksen perusteista -dokumentin.Laitoksen johtajan esitys palkkaperusteista
Alustava palkkauspäätös
1.6 YKSIKKÖYksikön johtaja vastaanottaa palkkauspäätöksen ja tekee tekee esityksen nimittämisestä (virkasuhteeseen)Alustava palkkauspäätös

Seuraavat sekvenssit: 1.4a , 1.5a , 1.6a

Tietovirrat

Sekvenssi  1.4a
Esiehto: kopio lomakkeesta
Edeltävät sekvenssit: 1
1.4a.1 (YKSIKÖN ARKISTO)Laitoksen johtajan esitys palkkaperusteista

Sekvenssi  1.5a
Esiehto: päätös, päätös, päätös
Edeltävät sekvenssit: 1
1.5a.1 TIEDEKUNTA / HALLINTOPÄÄLLIKKÖ
YLIOPISTON HALLINTO / KIRJAAMO
YLIOPISTON HALLINTO / HENKILÖSTÖPALVELUT
Alustava palkkauspäätös

Sekvenssi  1.6a
Esiehto: päätös, päätös
Edeltävät sekvenssit: 1
1.6a.1 (YKSIKÖN ARKISTO)
YKSIKÖN OSASTOSIHTEERI (HENKILÖSTÖ- JA TALOUSASIAT)
Alustava palkkauspäätös

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:upj_arviointi_virkasuhde:arviointi_virkasuhde_alle_6kk