Prosessi 4.2.7.1.1: Korvaavuuksien hakeminen - ulkomaisten opintojen siirto (ei opintokokonaisuuksien tai kieliopintojen) - TKTL

(3. Korjattavaa)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajalaitoksen osastosihteeri (opintoasiat)
Prosessin asiakasopiskelija
Esiehdo(t)Opiskelija haluaa suomalaiseen opintorekisteriin ulkomailla suorittamiaan tutkintoon soveltuvia opintoja. Opinnot ovat hyväksymiskelpoisia ja ne voidaan siirtää suomalaiseen opintorekisteriin.
Jälkiehdo(t)Opiskelijan ulkomailla suoritetut opinnot lisätään opintorekisteriin
LisätietojaVaihdossa ollut opiskelija haluaa siirtää sekalaisen joukon tietojärjestelmätieteen opintoja Jyväskylän yliopiston opintorekisteriin. Kieliopintokorvaavuuksien hakeminen on kuvattu erillisessä prosessissa. Huom! Mallia voi myös yhdistellä, eli osalle opinnoista haetaan kurssikohtainen vastaavuus ja osa merkitään opintorekisteriin yhtenä merkintänä. Prosessissa on käytetty opintojen merkitsemisessä selvyyden vuoksi vain jompaa kumpaa vaihtoehtoa.

Prosessi-instanssin tiedot

LisätietojaVaihdossa ollut opiskelija haluaa siirtää sekalaisen joukon tietojärjestelmätieteen opintoja Jyväskylän yliopiston opintorekisteriin. Kieliopintokorvaavuuksien hakeminen on kuvattu erillisessä prosessissa. Huom! Mallia voi myös yhdistellä, eli osalle opinnoista haetaan kurssikohtainen vastaavuus ja osa merkitään opintorekisteriin yhtenä merkintänä. Prosessissa on käytetty opintojen merkitsemisessä selvyyden vuoksi vain jompaa kumpaa vaihtoehtoa.
Yliprosessi(t)4.2.7.1 Ulkomailla suoritetut opinnot ]
Rinnakkaisprosessit4.2.7.1.1.1 Kieliopintojen korvaavuuksien hakeminen4.2.7.1.2 Korvaavuuksien hakeminen - ulkomaisten opintojen siirto (ei opintokokonaisuuksien tai kieliopintojen) - TTL ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
1.1 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija tuo opintoasioista vastaavalle amanuenssille ulkomaan opinnot sisältävän opintorekisteriotteen. Lisäksi hän pyytää siirtämään suoritukset Jyväskylän yliopiston opintorekisteriin
1.2 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija toimittaa kyseisten kurssien kuvaukset amanuenssille ja täyttää korvaavuuksienhakulomakkeen..korvaavuuslomake - tktl
1.3 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSAmanuenssi toimittaa korvaavuuksienhakulomakkeen, opintorekisteriotteen ja kurssikuvaukset opinnoista linjakohtaisesti vastuussa olevalle opettajalle.korvaavuuslomake - tktl
1.4 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSAmanuenssi lisää kursseja vastaavat Jyväskylän yliopiston tarjoamien kurssien suoritusmerkinnät opintorekisteriin
1.5 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSAmanuenssi arkistoi hakemuksen laitoksen arkistoon.
Seuraavat sekvenssit: a , 1.1a , 1.3a , 1.4a , 1.5a

Muut prosessin oleelliset sekvenssit

Sekvenssi  a
Esiehto: Hakeeko opiskelija korvaavuuksia kieliopinnoista? kyllä
Edeltävät sekvenssit:
1
a.1 TIEDEKUNTA / OPISKELIJA4.2.7.1.1.1 - Kieliopintojen korvaavuuksien hakeminen

Sekvenssi  1.1a
Esiehto: Haetaanko opinnoille laitoksen opintovalikoimasta kurssikohtaiset vastaavuudet? ei
Edeltävät sekvenssit: 1
1.1a.1 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSAmanuenssi muuntaa opintorekisteriotteen opintopisteet suomalaisen opintopistemallin mukaiseksi ja lähettää muokatun opintorekisteriotteen opiskelijapalveluihin, jotka lisäävät opintosuorituksen JOREen.opintorekisteriote
Seuraavat sekvenssit: 1.1a.1a

Poikkeukset

Sekvenssi  1.1a.1a
Edeltävät sekvenssit: 1.1a
1.1a.1a.1 YLIOPISTON HALLINTO / OPISKELIJAPALVELUTopintorekisteriote
1.1a.1a.2 (JORE-JÄRJESTELMÄ)

Tarkentavat sekvenssit

Sekvenssi  1.3a
Edeltävät sekvenssit: 1
1.3a.1 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSOpettaja hyväksyy suorituksen/suoritukset.

Tietovirrat

Sekvenssi  1.4a
Esiehto: Opintosuoritusten rekisteröinti
Edeltävät sekvenssit: 1
1.4a.1 (JORE-JÄRJESTELMÄ)

Sekvenssi  1.5a
Esiehto: Hakemuksen arkistointi
Edeltävät sekvenssit: 1
1.5a.1 (LAITOKSEN ARKISTO)

Kommentit ja kehitysehdotukset

10.1.2007: Tapio Tammi pohti, että olisiko kustannustehokkaampaa tapaa myöntää vaihto- ja harjoituskohteiden opintopisteet. Ehkä voisi harkita opintopisteiden myöntämistä (ainakin osittain) jo laitoksella esim. vaihdon pituuden mukaan.

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:ulkomailla_suoritetut_opinnot:tktl