Aliprosessi 4.2.5.2.2.3: Pro gradu -tutkielman julkaiseminen - TKTL

(1. Hyväksytty)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajapro gradu -tutkielman ohjaaja
Prosessin asiakasopiskelija
RajoitteetKoskee pro gradu -tutkielman tekemistä Informaatioteknologian tiedekunnassa. Tutkielman ohjaaja toimii usein tutkielman toisena tarkastajana. Prosessissa ohjaajien lukumääräksi oletetaan yksi, vaikka lukumäärä voi olla myös suurempi. Prosessissa oletetaan, että gradu tehdään yksilötyönä. Lisäksi prosessikuvaus ei päde erillisiin graduohjelmiin (esimerkiksi TKTL:n Maisteripaja).
Esiehdo(t)Opiskelijalla on riittävät pääainetta koskevat perustiedot ja hän on suorittanut vaadittavat menetelmäopinnot ja on täten valmis aloittamaan tutkielman tekemisen
Jälkiehdo(t)Tutkielma on hyväksytty, arvosteltu ja mahdollisesti myös julkaistu yliopiston kirjaston opinnäytepalvelimella

Prosessi-instanssin tiedot

Yliprosessi(t)4.2.5.2.2 Pro gradu -tutkielman suunnittelu, tekeminen, arvostelu ja julkaisu - TKTL ]
Rinnakkaisprosessit4.2.5.2.1.1 Pro gradu -tutkielman suunnittelu ja tekeminen - TTL4.2.5.2.1.2 Pro gradu -tutkielman tarkastus ja arvostelu - TTL4.2.5.2 Pro gradu -tutkielman suunnittelu, tekeminen, arvostelu ja julkaisu - laitokset4.2.5.2.1 Pro gradu -tutkielman suunnittelu, tekeminen, arvostelu ja julkaisu - TTL4.2.5.2.2.2 Pro gradu -tutkielman tarkastus ja arvostelu - TKTL4.2.5.2.1.2.1 Oikaisupyynnön tekeminen4.2.5.2.2.1 Pro gradu -tutkielman suunnittelu ja tekeminen - TKTL4.2.5.2.1.3 Pro gradu -tutkielman julkaiseminen - TTL ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
Pro gradu -tutkielman tarkastus ja arvostelu
1.1 TIEDEKUNTA / PRO GRADU -TUTKIELMAN OHJAAJATutkielman ohjaaja kertoo opiskelijalle pro gradu -työn julkaisutoimenpiteistä
1.2 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija toimittaa tutkielmasta kolme yksipuolista kopiota laitoksen toimistoon.Tutkielma
1.3 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija tuottaa tutkielmasta PDF-dokumentin
1.4 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija täyttää verkkojulkaisusopimuksen, ja toimittaa sen yliopiston kirjaston julkaisuyksikköön julkaisusihteerilleverkkojulkaisusopimus
1.5 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija kirjautuu opinnäytteiden julkaisukanavaan ja siirtää PDF-muotoisen tutkielman opinnäytepalvelimelleTutkielma
verkkojulkaisusopimus
TIEDEKUNTA / OPISKELIJA
Seuraavat sekvenssit: 1.2a , 1.2b , 1.4a , 1.5a

Muut prosessin oleelliset sekvenssit

Sekvenssi  1.2b
Esiehto: Haluaako opiskelija julkaista tutkielmansa kirjaston tarjoaman opinnäytepalvelun kautta? ei
Edeltävät sekvenssit: 1
1.2b.1 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija täyttää JYKDOK-järjestelmää varten opinnäytelomakkeen ja lähettää sen kirjastolleopinnäytelomake
Seuraavat sekvenssit: 1.2b.1a , 1.2c

Poikkeukset

Sekvenssi  1.2a.1a
Esiehto: Tutkielman kopio
Edeltävät sekvenssit: 1.2a
1.2a.1a.1 (LAITOKSEN ARKISTO)Tutkielma

Sekvenssi  1.2b.1a
Esiehto: opinnäytelomake
Edeltävät sekvenssit: 1.2b
1.2b.1a.1 ERILLISLAITOS / YLIOPISTON KIRJASTOopinnäytelomake

Sekvenssi  1.2c
Esiehto: Täyttääkö opiskelija verkossa opinnäytelomakkeen? ei
Edeltävät sekvenssit: 1.2b
1.2c.1 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija ottaa valokopion tutkielman nimiösivusta ja tiivistelmästä ja toimittaa ne kirjastoon kirjastoamanuenssille.
1.2c.2 ERILLISLAITOS / YLIOPISTON KIRJASTO

Tietovirrat

Sekvenssi  1.2a
Esiehto: Tutkielman kopiot kansitettavaksi (4 kpl)
Edeltävät sekvenssit: 1
1.2a.1 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSTutkielma
Seuraavat sekvenssit: 1.2a.1a

Sekvenssi  1.4a
Esiehto: Verkkojulkaisusopimus
Edeltävät sekvenssit: 1
1.4a.1 ERILLISLAITOS / YLIOPISTON KIRJASTOverkkojulkaisusopimus

Sekvenssi  1.5a
Esiehto: Tutkielma
Edeltävät sekvenssit: 1
1.5a.1 (JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIRJASTON OPINNÄYTEPANKKI)Tutkielma

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:progradututkielma:tktl_i4