Aliprosessi 4.2.5.2.2.1: Pro gradu -tutkielman suunnittelu ja tekeminen - TKTL

(1. Hyväksytty)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajapro gradu -tutkielman ohjaaja
Prosessin asiakasopiskelija
RajoitteetKoskee pro gradu -tutkielman tekemistä Informaatioteknologian tiedekunnassa. Tutkielman ohjaaja toimii usein tutkielman toisena tarkastajana. Prosessissa ohjaajien lukumääräksi oletetaan yksi, vaikka lukumäärä voi olla myös suurempi. Prosessissa oletetaan, että gradu tehdään yksilötyönä. Lisäksi prosessikuvaus ei päde erillisiin graduohjelmiin (esimerkiksi TKTL:n Maisteripaja).
Esiehdo(t)Opiskelijalla on riittävät pääainetta koskevat perustiedot ja hän on suorittanut vaadittavat menetelmäopinnot ja on täten valmis aloittamaan tutkielman tekemisen
Jälkiehdo(t)Tutkielma on hyväksytty, arvosteltu ja mahdollisesti myös julkaistu yliopiston kirjaston opinnäytepalvelimella

Prosessi-instanssin tiedot

Yliprosessi(t)4.2.5.2.2 Pro gradu -tutkielman suunnittelu, tekeminen, arvostelu ja julkaisu - TKTL ]
Rinnakkaisprosessit4.2.5.2.1 Pro gradu -tutkielman suunnittelu, tekeminen, arvostelu ja julkaisu - TTL4.2.5.2.1.1 Pro gradu -tutkielman suunnittelu ja tekeminen - TTL4.2.5.2.1.2 Pro gradu -tutkielman tarkastus ja arvostelu - TTL4.2.5.2.1.3 Pro gradu -tutkielman julkaiseminen - TTL4.2.5.2.2.2 Pro gradu -tutkielman tarkastus ja arvostelu - TKTL4.2.5.2 Pro gradu -tutkielman suunnittelu, tekeminen, arvostelu ja julkaisu - laitokset4.2.5.2.1.2.1 Oikaisupyynnön tekeminen4.2.5.2.2.3 Pro gradu -tutkielman julkaiseminen - TKTL ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
TIEDEKUNTA / OPISKELIJA
1.1 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija suorittaa pro gradu -seminaarin ensimmäisen osan ja valitsee sopivan pro gradu -tutkielman aiheen. Aiheen tulee liittyä johonkin laitoksen suuntautumisvaihtoehdoista.
1.2 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija aloittaa pro gradu -seminaarin toisen osan ja laatii tutkielman sisällöstä ja aiheen rajausta käsittelevän tutkimussuunnitelman.Tutkimussuunnitelma
1.3 TIEDEKUNTA / PRO GRADU -TUTKIELMAN OHJAAJATutkielman vastaava ohjaaja tarkastaa ja hyväksyy tutkimussuunnitelman. Tämän vaiheen jälkeen tutkielma katsotaan virallisesti aloitetuksi.Tutkimussuunnitelma
1.4 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija laatii tutkielman itsenäisesti huolehtien aktiivisesti tarvitsemansa ohjauksen ja palautteen riittävyydestä.
1.5 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija esittelee linjakohtaisissa pienryhmissä raportin oman gradunsa aihepiiristä (minigradu) ja opponoi muiden esittämiä seminaaritöitä.Seminaarityö
1.6 TIEDEKUNTA / PRO GRADU -TUTKIELMAN OHJAAJAOhjaaja antaa palauttetta ja tekee tutkielmaan korjaus- ja/tai muutosehdotuksia sekä antaa pyydettäessä opiskelijalle arvion tutkielman arvolauseestaSeminaarityö
1.7 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija korjaa ja viimeistelee tutkielman lopullista tarkastusta vartenTutkielma
TIEDEKUNTA / OPISKELIJAPro gradu -tutkielman tarkastus ja arvostelu - TKTLTutkielma
Seuraavat sekvenssit: 1.6a

Muut prosessin oleelliset sekvenssit

Sekvenssi  1.6a
Esiehto: Onko arvioitu arvolause riittävä opiskelijalle? ei
Edeltävät sekvenssit: 1
1.6a.1 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija muokkaa tutkielmaansa saadun palautteen mukaisesti

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:progradututkielma:tktl_i2