Aliprosessi 4.2.5.2.1.2.1: Oikaisupyynnön tekeminen

(1. Hyväksytty)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajapro gradu -tutkielman ohjaaja
Prosessin asiakasopiskelija
RajoitteetKoskee pro gradu -tutkielman tekemistä Informaatioteknologian tiedekunnassa. Tutkielman ohjaaja toimii usein tutkielman toisena tarkastajana. Prosessissa ohjaajien lukumääräksi oletetaan yksi, vaikka lukumäärä voi olla myös suurempi. Prosessissa oletetaan, että gradu tehdään yksilötyönä. Lisäksi prosessikuvaus ei päde erillisiin graduohjelmiin (esimerkiksi TKTL:n Maisteripaja).
Esiehdo(t)Opiskelijalla on riittävät pääainetta koskevat perustiedot ja hän on suorittanut vaadittavat menetelmäopinnot ja on täten valmis aloittamaan tutkielman tekemisen
Jälkiehdo(t)Tutkielma on hyväksytty, arvosteltu ja mahdollisesti myös julkaistu yliopiston kirjaston opinnäytepalvelimella
LisätietojaProsessi ei pyri olemaan tyhjentävä, vaan kuvaa oikaisupyynnnön tekemistä karkealla tasolla

Prosessi-instanssin tiedot

LisätietojaProsessi ei pyri olemaan tyhjentävä, vaan kuvaa oikaisupyynnnön tekemistä karkealla tasolla
Yliprosessi(t)4.2.5.2.1.2 Pro gradu -tutkielman tarkastus ja arvostelu - TTL4.2.5.2.2.2 Pro gradu -tutkielman tarkastus ja arvostelu - TKTL ]
Rinnakkaisprosessit4.2.5.2.1.3 Pro gradu -tutkielman julkaiseminen - TTL4.2.5.2.2 Pro gradu -tutkielman suunnittelu, tekeminen, arvostelu ja julkaisu - TKTL4.2.5.2.2.1 Pro gradu -tutkielman suunnittelu ja tekeminen - TKTL4.2.5.2.2.3 Pro gradu -tutkielman julkaiseminen - TKTL4.2.5.2 Pro gradu -tutkielman suunnittelu, tekeminen, arvostelu ja julkaisu - laitokset4.2.5.2.1 Pro gradu -tutkielman suunnittelu, tekeminen, arvostelu ja julkaisu - TTL4.2.5.2.1.1 Pro gradu -tutkielman suunnittelu ja tekeminen - TTL ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1

1.1 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija pyytää tiedekuntaneuvostolta kirjallisesti oikaisua Pro gradu -tutkielmansa arvosteluun
1.2 TIEDEKUNTA / TIEDEKUNTANEUVOSTOTiedekuntaneuvosto käsittelee oikaisupyynnön ja antaa asiasta päätöksen
Päätös vahvistetaan
Seuraavat sekvenssit: 1.2a

Muut prosessin oleelliset sekvenssit

Sekvenssi  1.2a
Esiehto: Vaatiiko opiskelija tehtyyn päätökseen oikaisua? kyllä
Edeltävät sekvenssit: 1
1.2a.1 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija valittaa oikaisupyynnöstä tehtyyn päätökseen ja saattaa asian informaatioteknologian tiedekunnan kauppatieteellisen alan tutkintolautakunnan käsiteltäväksi

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:progradututkielma:oikaisupyynto