Aliprosessi 4.2.5.2.1.2: Pro gradu -tutkielman tarkastus ja arvostelu - TTL

(1. Hyväksytty)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajapro gradu -tutkielman ohjaaja
Prosessin asiakasopiskelija
RajoitteetKoskee pro gradu -tutkielman tekemistä Informaatioteknologian tiedekunnassa. Tutkielman ohjaaja toimii usein tutkielman toisena tarkastajana. Prosessissa ohjaajien lukumääräksi oletetaan yksi, vaikka lukumäärä voi olla myös suurempi. Prosessissa oletetaan, että gradu tehdään yksilötyönä. Lisäksi prosessikuvaus ei päde erillisiin graduohjelmiin (esimerkiksi TKTL:n Maisteripaja).
Esiehdo(t)Opiskelijalla on riittävät pääainetta koskevat perustiedot ja hän on suorittanut vaadittavat menetelmäopinnot ja on täten valmis aloittamaan tutkielman tekemisen
Jälkiehdo(t)Tutkielma on hyväksytty, arvosteltu ja mahdollisesti myös julkaistu yliopiston kirjaston opinnäytepalvelimella

Prosessi-instanssin tiedot

DelegointitiedotDekaani on delegoinut gradun kohdan "toisen tarkastajan nimittäminen" tästä prosessista laitosten johtajille tiedekuntaneuvoston kokouksen päätöksellä 25.5.2005. Tässä prosessissa viranhaltijaan viitataan siksi termillä "opintoasioista vastaava dekaani".
Yliprosessi(t)4.2.5.2.1 Pro gradu -tutkielman suunnittelu, tekeminen, arvostelu ja julkaisu - TTL ]
Rinnakkaisprosessit4.2.5.2.2.3 Pro gradu -tutkielman julkaiseminen - TKTL4.2.5.2.2.2 Pro gradu -tutkielman tarkastus ja arvostelu - TKTL4.2.5.2 Pro gradu -tutkielman suunnittelu, tekeminen, arvostelu ja julkaisu - laitokset4.2.5.2.1.2.1 Oikaisupyynnön tekeminen4.2.5.2.2.1 Pro gradu -tutkielman suunnittelu ja tekeminen - TKTL4.2.5.2.1.1 Pro gradu -tutkielman suunnittelu ja tekeminen - TTL4.2.5.2.1.3 Pro gradu -tutkielman julkaiseminen - TTL4.2.5.2.2 Pro gradu -tutkielman suunnittelu, tekeminen, arvostelu ja julkaisu - TKTL ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
TIEDEKUNTA / OPISKELIJAPro gradu -tutkielman suunnittelu ja tekeminen
Tulevat linkit: [ 4.2.5.2.1.1 Pro gradu -tutkielman suunnittelu ja tekeminen - TTL ]

1.1 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija jättää tutkielman esitarkastukseen
1.2 TIEDEKUNTA / PRO GRADU -TUTKIELMAN OHJAAJAOhjaaja esitarkastaa tutkielman
1.3 LAITOS / TIETOTEKNIIKAN LAITOSTutkielman vastaava ohjaaja ehdottaa tutkielmalle kaksi tarkastajaa. Laitoksen varajohtaja määrää tarkastajat ehdotuksen perusteella.Pro gradu -tutkielman tarkastajat -lomake
1.4 TIEDEKUNTA / TUTKIELMAN TARKASTAJATarkastajat tarkastavat tutkielman ja antavat perustellun lausuntonsa erilliselle pro gradu -tutkielman arvostelulomakkeelle, joka toimitetaan tiedekunnan kansliaan opintoasioista vastaavalle osastosihteerillePro gradu -tutkielman arvostelupäätös
Pro gradu -tutkielman tarkastajat -lomake
Pro gradu -tutkielman arvostelulomake
1.5 TIEDEKUNTAOpintoasioista vastaava osastosihteeri kirjaa tutkielmaan liittyvät asiat tietokantaan ja valmistelee arvostelupäätöksen opetusasioista vastaavan dekaanin päätettäväksi ja toimittaa sen opintoasiainpäällikölleLista valmistuneista graduista
Pro gradu -tutkielman arvostelulomake
Pro gradu -tutkielman arvostelupäätös
1.6 TIEDEKUNTAOpintoasiainpäällikkö esittelee tutkielman arvostelupäätöksen opintoasioista vastaavalle dekaanillePro gradu -tutkielman arvostelupäätös
1.7 TIEDEKUNTAOpintoasioista vastaava dekaani hyväksyy tutkielman ja arvostelun allekirjoittamalla arvostelupäätöksenPro gradu -tutkielman arvostelupäätös
1.8 TIEDEKUNTATiedekunnan opintoasioista vastaava osastosihteeri lähettää opiskelijalle tutkielman arvostelupäätöksen, arkistoi sen ja vie hyväksytyn tutkielman tiedoksi tiedekuntaneuvostolle ja laitoksellePro gradu -tutkielman arvostelupäätös
1.9 LAITOS / TIETOTEKNIIKAN LAITOSLaitoksen osastosihteeri merkitsee suorituksen tutkielmasta Joreen
1.10 LAITOS / TIETOTEKNIIKAN LAITOSLaitoksen osastosihteeri merkitsee tutkielman hyväksytyksi Korppi-tietojärjestelmään
TIEDEKUNTAPro gradu -tutkielman julkaisu - TTL
Lähtevät linkit: [ 4.2.5.2.1.3 Pro gradu -tutkielman julkaiseminen - TTL ]

Seuraavat sekvenssit: 1.10a , 1.4a , 1.5a , 1.8a , 1.8b , 1.9a

Muut prosessin oleelliset sekvenssit

Sekvenssi  1.8a
Edeltävät sekvenssit: 1
1.8a.1 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija vastaanottaa arvostelupäätöksenPro gradu -tutkielman arvostelupäätös
Seuraavat sekvenssit: 1.8a.1b

Sekvenssi  1.8a.1b
Esiehto: Tekeekö opiskelija opinnäytetyön arvostelua koskevan oikaisupyynnön? kyllä
Edeltävät sekvenssit: 1.8a
1.8a.1b.1 4.2.5.2.1.2.1 - Oikaisupyynnön tekeminen

Tietovirrat

Sekvenssi  1.10a
Esiehto: Lisätään hyväksyttyjen tutkielmien joukkoon
Edeltävät sekvenssit: 1
1.10a.1 (KORPPI-JÄRJESTELMÄ)

Sekvenssi  1.4a
Esiehto: kopio arvostelupäätöksestä
Edeltävät sekvenssit: 1
1.4a.1 (LAITOKSEN ARKISTO)Pro gradu -tutkielman arvostelupäätös

Sekvenssi  1.5a
Esiehto: lisäys valmistuneiden gradujen Excel-tiedostoon, Pro gradu -tutkielman arvostelulomake
Edeltävät sekvenssit: 1
1.5a.1 TIEDEKUNTA / TIEDEKUNNAN OSASTOSIHTEERI (OPINTOASIAT)
(TIEDEKUNNAN ARKISTO)
Lista valmistuneista graduista

Pro gradu -tutkielman arvostelulomake

Sekvenssi  1.8b
Esiehto: Arvostelupäätöksen arkistointi, Arvostelupäätös, Arvostelupäätös
Edeltävät sekvenssit: 1
1.8b.1 (LAITOKSEN ARKISTO)
LAITOS / TIETOTEKNIIKAN LAITOS
TIEDEKUNTA / TIEDEKUNTANEUVOSTO


Pro gradu -tutkielman arvostelupäätös

Sekvenssi  1.9a
Esiehto: Suoritusmerkintä
Edeltävät sekvenssit: 1
1.9a.1 (JORE-JÄRJESTELMÄ)

Kommentit ja kehitysehdotukset

Korpista toivottaisiin nähtäväksi myös gradun saama arvosana. Lisäksi Korpin opinnäyteosion käyttöön toivotaan lisäkoulutusta/tiedotusta.

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:progradututkielma:i3