Aliprosessi 4.2.5.2.1.1: Pro gradu -tutkielman suunnittelu ja tekeminen - TTL

(1. Hyväksytty)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajapro gradu -tutkielman ohjaaja
Prosessin asiakasopiskelija
RajoitteetKoskee pro gradu -tutkielman tekemistä Informaatioteknologian tiedekunnassa. Tutkielman ohjaaja toimii usein tutkielman toisena tarkastajana. Prosessissa ohjaajien lukumääräksi oletetaan yksi, vaikka lukumäärä voi olla myös suurempi. Prosessissa oletetaan, että gradu tehdään yksilötyönä. Lisäksi prosessikuvaus ei päde erillisiin graduohjelmiin (esimerkiksi TKTL:n Maisteripaja).
Esiehdo(t)Opiskelijalla on riittävät pääainetta koskevat perustiedot ja hän on suorittanut vaadittavat menetelmäopinnot ja on täten valmis aloittamaan tutkielman tekemisen
Jälkiehdo(t)Tutkielma on hyväksytty, arvosteltu ja mahdollisesti myös julkaistu yliopiston kirjaston opinnäytepalvelimella
LisätietojaKuvaus on tehty Timo Männikön luoman "Tietotekniikan pro gradu -tutkielmien prosessikuvaus"-dokumentin vaiheistuksen mukaan.

Prosessi-instanssin tiedot

LisätietojaKuvaus on tehty Timo Männikön luoman "Tietotekniikan pro gradu -tutkielmien prosessikuvaus"-dokumentin vaiheistuksen mukaan.
Yliprosessi(t)4.2.5.2.1 Pro gradu -tutkielman suunnittelu, tekeminen, arvostelu ja julkaisu - TTL ]
Rinnakkaisprosessit4.2.5.2.1.2 Pro gradu -tutkielman tarkastus ja arvostelu - TTL4.2.5.2.2 Pro gradu -tutkielman suunnittelu, tekeminen, arvostelu ja julkaisu - TKTL4.2.5.2.1.3 Pro gradu -tutkielman julkaiseminen - TTL4.2.5.2.2.1 Pro gradu -tutkielman suunnittelu ja tekeminen - TKTL4.2.5.2.2.2 Pro gradu -tutkielman tarkastus ja arvostelu - TKTL4.2.5.2 Pro gradu -tutkielman suunnittelu, tekeminen, arvostelu ja julkaisu - laitokset4.2.5.2.1.2.1 Oikaisupyynnön tekeminen4.2.5.2.2.3 Pro gradu -tutkielman julkaiseminen - TKTL ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
TIEDEKUNTA / OPISKELIJA
1.1 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija suorittaa pro gradu -seminaarin ensimmäisen vaiheen tutustuen oman alan pro gradu -tutkielmiin.
1.2 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija valitsee pro gradu -tutkielman aiheen (esimerkiksi laitoksen opettajien avustuksella). Aiheen tulee liittyä johonkin laitoksen suuntautumisvaihtoehdoista.
1.3 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija laatii tutkimussuunnitelman tutkielman sisällöstä ja aiheen rajauksesta (esimerkiksi yhteistyössä laitoksen opettajan kanssa)Tutkimussuunnitelma
1.4 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija hyväksyttää tutkielman aiheen ja tutkimussuunnitelman oman suuntautumisvaihtoehtonsa vastuuprofessorillaTutkimussuunnitelma
1.5 LAITOS / SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON VASTUUPROFESSORISuuntautumisvaihtoehdon vastuuprofessori hyväksyy aiheen ja kiinnittää pro gradu -tutkielmalle ohjaajanTutkimussuunnitelma
1.6 TIEDEKUNTA / PRO GRADU -TUTKIELMAN OHJAAJATutkielman vastaava ohjaaja tarkastaa ja hyväksyy tutkimussuunnitelman ja kirjaa sen tiedot Korppi-tietojärjestelmään. Tämän vaiheen jälkeen tutkielma katsotaan virallisesti aloitetuksi.Tutkimussuunnitelma
1.7 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija laatii tutkielmansa itsenäisesti ja huolehtii tarvitsemansa ohjauksen ja palautteen riittävyydestä.
1.8 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija suorittaa pro gradu -seminaarin toisen vaiheen esitellen omaan tutkimukseen liityvän seminaarityönsä ja opponoiden muiden esittämiä seminaaritöitä.Seminaarityö
1.9 TIEDEKUNTA / PRO GRADU -TUTKIELMAN OHJAAJAOhjaaja antaa palauttetta ja tekee tutkielmaan korjaus- ja/tai muutosehdotuksia sekä antaa pyydettäessä opiskelijalle arvion tutkielman arvolauseestaSeminaarityö
1.10 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija korjaa ja viimeistelee tutkielman lopullista tarkastusta vartenTutkielma
1.11 TIEDEKUNTA / OPISKELIJA4.2.5.3 - Opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen (maturiteetti)Tutkielma
TIEDEKUNTA / OPISKELIJAPro gradu -tutkielman tarkastus ja arvostelu - TTL
Lähtevät linkit: [ 4.2.5.2.1.2 Pro gradu -tutkielman tarkastus ja arvostelu - TTL ]

Seuraavat sekvenssit: 1.6a , 1.9a

Muut prosessin oleelliset sekvenssit

Sekvenssi  1.9a
Esiehto: Onko arvioitu arvolause riittävä opiskelijalle? ei
Edeltävät sekvenssit: 1
1.9a.1 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija muokkaa tutkielmaansa saadun palautteen mukaisesti

Tietovirrat

Sekvenssi  1.6a
Esiehto: Tutkielman tiedot
Edeltävät sekvenssit: 1
1.6a.1 (KORPPI-JÄRJESTELMÄ)

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:progradututkielma:i2