Prosessi 4.3.3.2: Sivuainekokonaisuuden hakeminen - TTL

(1. Hyväksytty)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin asiakasopiskelija
Esiehdo(t)Jonkun toisen laitoksen opiskelijalla on suoritettuna opintojaksoja, joista hän haluaa koota sivuainekokonaisuuden. Opinnot ovat laadultaan sellaisia, että ne voidaan hyväksyä korvaaviksi opinnoiksi.
Jälkiehdo(t)Opiskelijan sivuainekokonaisuus kootaan ja hyväksytään

Prosessi-instanssin tiedot

Yliprosessi(t)4.3.3 Opintokokonaisuuden suorituksen hakeminen (sivuaineopiskelijat) ]
Rinnakkaisprosessit4.3.3.1 Sivuainekokonaisuuden hakeminen - TKTL ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
1.1 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija ottaa yhteyttä opintoasioista vastaavaan osastosihteeriin opintokokonaisuuden (sivuaine) hakemisen yhteydessä.
1.2 LAITOS / TIETOTEKNIIKAN LAITOSOpintoasioista vastaava osastosihteeri pyytää opiskelijaa täyttämään sivuainekokonaisuuden hakulomakkeen
1.3 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija täyttää lomakkeeseen omat tietonsa ja palauttaa lomakkeen laitoksen opintoasioista vastaavalle osastosihteerille.sivuainekokonaisuuden hakulomake - ttl
1.4 LAITOS / TIETOTEKNIIKAN LAITOSOpintoasioista vastaava osastosihteeri tulostaa opiskelijan opintorekisteriotteen ja liittää sen sivuainekokonaisuuden hakulomakkeeseen.sivuainekokonaisuuden hakulomake - ttl
opintorekisteriote
1.5 LAITOS / TIETOTEKNIIKAN LAITOSPerus-/aineopintojen tentaattori hyväksyy sivuainekokonaisuuden
1.6 LAITOS / TIETOTEKNIIKAN LAITOSOpintoasioista vastaava osastosihteeri lisää suoritusmerkinnän opintorekisteriin ja arkistoi hakemuksen laitoksen arkistoon.sivuainekokonaisuuden hakulomake - ttl
Seuraavat sekvenssit: 1.4a , 1.6a

Muut prosessin oleelliset sekvenssit

Sekvenssi  1.4a
Esiehto: Haetaanko perusopintojen, aineopintojen vai syventävän tason opintojen suoritusmerkintää? syventävien opintojen sivuainekokonaisuuden haku
Edeltävät sekvenssit: 1
1.4a.1 LAITOS / SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON VASTUUPROFESSORISuuntautumisvaihtoehdon vastuuprofessori hyväksyy sivuainekokonaisuuden

Tietovirrat

Sekvenssi  1.6a
Esiehto: Opintosuoritusten rekisteröinti, Hakemuksen arkistointi
Edeltävät sekvenssit: 1
1.6a.1 (JORE-JÄRJESTELMÄ)
(LAITOKSEN ARKISTO)


sivuainekokonaisuuden hakulomake - ttl

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:p_opintokokonaisuudet:ttl