Prosessi 4.3.3.1: Sivuainekokonaisuuden hakeminen - TKTL

(1. Hyväksytty)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin asiakasopiskelija
Esiehdo(t)Jonkun toisen laitoksen opiskelijalla on suoritettuna opintojaksoja, joista hän haluaa koota sivuainekokonaisuuden. Opinnot ovat laadultaan sellaisia, että ne voidaan hyväksyä korvaaviksi opinnoiksi.
Jälkiehdo(t)Opiskelijan sivuainekokonaisuus kootaan ja hyväksytään
LisätietojaHuom! Tätä prosessia voi hoitaa myös opintoasioista vastaava osastosihteeri. Amanuessi Tapio Tammen mukaan opintokokonaisuuksien myöntämistä käsittevä henkilö vaihtelee haetun sivuainekokonaisuuden mukaan. Selvyyden vuoksi prosessissa viitataan kuitenkin aina amanuenssiin.

Prosessi-instanssin tiedot

LisätietojaHuom! Tätä prosessia voi hoitaa myös opintoasioista vastaava osastosihteeri. Amanuessi Tapio Tammen mukaan opintokokonaisuuksien myöntämistä käsittevä henkilö vaihtelee haetun sivuainekokonaisuuden mukaan. Selvyyden vuoksi prosessissa viitataan kuitenkin aina amanuenssiin.
Yliprosessi(t)4.3.3 Opintokokonaisuuden suorituksen hakeminen (sivuaineopiskelijat) ]
Rinnakkaisprosessit4.3.3.2 Sivuainekokonaisuuden hakeminen - TTL ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
1.1 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija ottaa yhteyttä amanuenssiin opintokokonaisuuden (sivuaine) hakemisen yhteydessä.
1.2 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSAmanuenssi pyytää opiskelijaa täyttämään sivuainekokonaisuuden hakulomakkeen
1.3 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija täyttää lomakkeeseen omat tietonsa ja palauttaa lomakkeen amanuenssille.sivuainekokonaisuuden hakulomake - tktl
1.4 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSAmanuenssi tulostaa opiskelijan opintorekisteriotteen ja rakentaa suorituksista opintokokonaisuuden. Hakemus (opintorekisteriote hakulomake) toimitetaan opiskelijan opintokokonaisuuden vastuuopettajalle..sivuainekokonaisuuden hakulomake - tktl
1.5 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSOpintokokonaisuuden vastuuhenkilö täyttää sivuainekokonaisuuden hakulomakkeen päätöskohdan ja palauttaa lomakkeen amanuenssillesivuainekokonaisuuden hakulomake - tktl
1.6 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSAmanuenssi merkitsee sivuainekokonaisuuden hakulomakkeeseen hyväksymispäivänmäärän, lisää opintokokonaisuuden opintorekisteriin ja arkistoi hakemuksen laitoksen arkistoon.sivuainekokonaisuuden hakulomake - tktl
Seuraavat sekvenssit: 1.6a

Tietovirrat

Sekvenssi  1.6a
Esiehto: Hakemuksen arkistointi, Opintosuoritusten rekisteröinti
Edeltävät sekvenssit: 1
1.6a.1 (JORE-JÄRJESTELMÄ)
(LAITOKSEN ARKISTO)


sivuainekokonaisuuden hakulomake - tktl

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:p_opintokokonaisuudet:tktl