Prosessi 1.1.2.1: Määrärahojen jakaminen tiedekunnassa

(1. Hyväksytty)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajadekaani
Prosessin asiakastiedekunta
Esiehdo(t)Tulossopimuksessa on määritelty tiedekunnan määrärahat, jotka jaetaan tiedekunnassa dekaanin päätöksellä
Jälkiehdo(t)Tiedekunnalle myönnetyt määrärahat on jaettu tulossopimuksen mukaisesti

Prosessi-instanssin tiedot

Yliprosessi(t)1.1.2 TTS ja Tulossopimus ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
TIEDEKUNTA
1.1 TIEDEKUNTAHallintopäällikkö laatii ehdotuksen tiedekunnan määrärahajaosta dekaanille
1.2 TIEDEKUNTADekaani ja hallintopäällikkö keskustelevat tiedekunnan määrärahojen jaosta
1.3 TIEDEKUNTADekaani esittelee tiedekunnan määrärahajaon suuntaviivat tiedekunnan johtoryhmälle
1.4 TIEDEKUNTADekaani tekee päätöksen tiedekunnan määrärahajaosta
1.5 TIEDEKUNTATalousasioista vastaava osastosihteeri arkistoi allekirjoitetun määrärahajakopäätöksen tiedekuntaan ja toimittaa kopiot laitoksille sekä yliopiston talouspalveluihinmäärärahajakopäätös
1.6 YLIOPISTON HALLINTOYliopiston talouspalvelut hoitaa määrärahajaon laitoksille/yksiköille tulossopimuksen mukaisesti

Seuraavat sekvenssit: 1.5a

Tietovirrat

Sekvenssi  1.5a
Esiehto: kopio määrärahapäätöksestä, alkup. määrärahapäätös, kopio määrärahapäätöksestä
Edeltävät sekvenssit: 1
1.5a.1 LAITOS
YLIOPISTON HALLINTO / TALOUSPALVELUT
TIEDEKUNTA
määrärahajakopäätös

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:p92:i1