Prosessi 2.2: Uusien työntekijöiden ja vierailijoiden atk-tarpeiden käsittely

(4. Mallinnettu)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajaatk-tuki
Prosessin asiakasasiakas
RajoitteetKoskee IT-tiedekuntaan tulevia uusia työntekijöitä ja vierailijoita (= prosessin asiakkaita). Kutsujan, eli henkilön, joka vastaa uuden työntekijän rekrytoinnista tai vierailijan kutsumisesta, on VÄLITTÖMÄSTI ilmoitettava atk-tuelle uuden työntekijän tai vierailijan laite- ohjelmisto- ja käyttäjätunnustarpeet heti, kun uuden työntekijän/henkilön/vierailijan saapuminen on tiedossa
Esiehdo(t)IT-tiedekuntaan on tulossa uusi työntekijä tai vierailija (esim. vierailuluennon pitäjä)
Jälkiehdo(t)Atk-tuki on toimittanut ja asentanut pyydetyn laitteiston toimintakuntoon ja tarvittaessa opastunut asiakasta

Prosessi-instanssin tiedot

Yliprosessi(t)2 IT-tiedekunnan ATK-tuen asiakasrajapinnan prosessit1.2.2.1 Uuden työntekijän perehdyttäminen ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1

1.1 TIEDEKUNTA / KUTSUJAKutsuja toimittaa atk-tuelle sähköpostilla mahdollisimman ajoissa tarkat tiedot uuden työntekijän tai kutsuttavan henkilön laite ja/tai ohjelmistotarpeista osoitteeseen atk-tuki@it.jyu.fi Tarvittavia tietoja ovat: 1. Henkilön nimi 2. henkilön toimenkuva 3. koska saapuu ja kauanko töissä/viipyy 4. laitetarpeet (jos tiedossa esim. tietokone ja käyttöjärjestelmä, ohjelmistot) 5. työtila (mihin laitteisto toimitetaan) 6. tarvittaessa tiedot muista erityisistä käyttäjätunnustarpeista
1.2 TIEDEKUNTA / ATK-TUKIAtk-tuki käsittelee vastaanotetut tiedot ja pyytää tarvittaessa lisätietoja kutsujalta
1.3 TIEDEKUNTA / ATK-TUKIAtk-tuki toimittaa ja asentaa laitteet ja ohjelmistot, testaa ne ja tarpeen mukaan opastaa asiakasta käytössä sekä neuvoo atk-tukipyyntökäytännöissä

Seuraavat sekvenssit: 1.1a , 1.2a

Muut prosessin oleelliset sekvenssit

Sekvenssi  1.1a
Edeltävät sekvenssit: 1
1.1a.1 TIEDEKUNTA / ASIAKASAsiakas toimittaa yliopiston ATK-keskukseen esimiehen (tai kutsujan) allekirjoittaman yliopiston atk-palveluiden käyttölupa-anomuksen mm. käyttäjätunnuksen saamista vartenit-palveluiden käyttölupahakemus
1.1a.2 TIETOHALLINTOKESKUSATK-keskus luo asiakkaalle käyttäjätunnuksen ja vaihdettavan salasanan yliopiston atk-palveluihin
Seuraavat sekvenssit: 1.1a.1a

Poikkeukset

Sekvenssi  1.2a
Edeltävät sekvenssit: 1
1.2a.1 TIEDEKUNTA / ATK-TUKI2.3 - Mikäli jotakin pyydettyä laitetta tai ohjelmistoa ei ole, se voidaan mahdollisuuksien mukaan hankkia hankintamenettelyn mukaisesti

Tietovirrat

Sekvenssi  1.1a.1a
Esiehto: Käyttölupa-anomus
Edeltävät sekvenssit: 1.1a
1.1a.1a.1 TIETOHALLINTOKESKUSit-palveluiden käyttölupahakemus

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:p87:i1