Prosessi 4.1.6: Väitöstutkimuksen hyväksyminen

(1. Hyväksytty)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajaväitöstyön ohjaaja
Prosessin asiakasjatko-opiskelija
Esiehdo(t)Jatko-opiskelija on saanut väitöskirjansa valmiiksi
Jälkiehdo(t)Väitöskirja on hyväksytty

Prosessi-instanssin tiedot

DelegointitiedotTiedekuntaneuvoston päätöksen (25.5.2005) perusteella dekaani ja varadekaani voivat sopia keskenään työnjaosta. Siksi tässä prosessissa viitataan dekaaniin tehtävänimikkeellä "jatko-opintoasioista vastaa dekaani".
Yliprosessi(t)4.1 Jatko-opiskeluun liittyvät prosessit4.1.1 Jatko-opiskelijan elinkaari IT-tiedekunnassa ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1

1.1 LAITOSVäitöksen ohjaaja toteaa, että väitös on valmis esitarkastukseen
1.2 LAITOSOhjaaja neuvottelee väitöksen esitarkastuksesta laitoksen opintoasioista vastaavan johtajan kanssa
1.3 LAITOSLaitoksen opintoasioista vastaava johtaja ehdottaa tiedekunnalle kaksi väitöksen esitarkastajaa ja täyttää lomakkeen, jossa on tarkat tiedot väitöksen tekijästä, väitöksestä, ohjaajista ja esitarkastajista sekä mahd. esitys vastaväittäjästä
1.4 LAITOSLaitoksen opintoasioista vastaava johtaja toimittaa lomakkeen ja 3 kpl tulostettuja kopioita väitöskirjan käsikirjoituksesta tiedekunnan toimistoon
1.5 TIEDEKUNTAOpintoasiainpäällikkö tekee esityksen jatko-opintoasioista vastaavalle dekaanille väitöksen esitarkastajista ja valmistelee esitarkastuspyynnöt esitarkastajille
1.6 TIEDEKUNTA / JATKO-OPINTOASIOISTA VASTAAVA DEKAANIJatko-opintoasioista vastaava dekaani tekee päätöksen esitarkastajista ja allekirjoittaa esitarkastuspyynnöt
1.7 TIEDEKUNTATiedekunnan opintoasioista vastaava osastosihteeri toimittaa esitarkastuspyynnöt, käsikirjoitukset ja palkkiolomakkeet esitarkastajille. Lisäksi hän arkistoi päätöksen ja toimittaa sen tiedoksi asianosaisille.
1.8 TIEDEKUNTA / VÄITÖKSEN ESITARKASTAJAEsitarkastajat toimittavat lausuntonsa ja arvolause-ehdotuksensa tutkimuksesta tiedekuntaan kuuden viikon kuluessa esitarkastuspyynnön toimittamisesta
1.9 TIEDEKUNTAOpintoasiainpäällikkö toimittaa lausunnot tiedoksi jatko-opiskelijalle ja ohjaajalle/ohjaajille ja pyytää jatko-opiskelijalta mahdolliset kommentit
1.10 LAITOSLaitoksen opintoasioista vastaava johtaja selvittää väittelylupaa varten tiedot vastaväittäjästä, kustoksesta sekä väittelyajankohdasta
1.11 TIEDEKUNTAOpintoasiainpäällikkö tekee jatko-opintoasioista vastaavalle dekaanille esityksen väittelyluvan myöntämisestä ja laatii kutsukirjeen vastaväittäjälle
1.12 TIEDEKUNTAJatko-opintoasioista vastaava dekaani tekee päätöksen väittelyluvan myöntämisestä ja allekirjoittaa kutsukirjeen
1.13 TIEDEKUNTA
TIEDEKUNTA
Osastosihteeri toimittaa kutsun vastaväittäjälle liitteineen (palkkiolomake, esitarkastajien lausunnot ja mahdolliset muut lausunnot kuten ohjaajien ja jatko-opiskelijan lausunnot, sekä ohjeistuksen väitöstilaisuuden muodollisuuksista)
Tiedekunnan opintoasioista vastaava osastosihteeri toimittaa väittelyluvan kustokselle, ohjaajalle, laitoksen johtajalle ja amanuenssille, yliopiston julkaisuyksikölle ja tiedotukseen, IT-tiedekunnan tiedottajalle sekä jatko-opiskelijalle

1.14 LAITOSLaitos järjestää väitöstilaisuuden (salivaraukset, tiedotus jne.)
1.15 TIEDEKUNTA / VASTAVÄITTÄJÄVastaväittäjä toimittaa arvolause-ehdotuksen sisältävän lausunnon tiedekuntaan kahden viikon kuluessa väitöstilaisuudesta
1.16 TIEDEKUNTAOpintoasiainpäällikkö tekee esityksen tiedekuntaneuvostolle väitöskirjan hyväksymisestä (ei esittelyä arvolauseesta)
1.17 TIEDEKUNTATiedekuntaneuvosto arvostelee väitöksen esitarkastajien ja vastaväittäjien lausunnon perusteella

Seuraavat sekvenssit: 1.10a , 1.13a , 1.15a , 1.16a , 1.17a , 1.3a , 1.7a , 1.9a , 1.9b

Muut prosessin oleelliset sekvenssit

Sekvenssi  1.10a
Edeltävät sekvenssit: 1
1.10a.1 LAITOSLaitos huolehtii väitöstilaisuuden käytännön järjestelyistä (tilavaraukset, vastaväittäjän ja kustoksen matkat sekä majoitukset, kahvitarjoilut jne.)

Tarkentavat sekvenssit

Sekvenssi  1.15a
Edeltävät sekvenssit: 1
1.15a.1 TIEDEKUNTA / JATKO-OPISKELIJAJatko-opiskelijalla on oikeus laatia vastine vastaväittäjän lausunnosta ennen virallista arvostelua

Sekvenssi  1.16a
Edeltävät sekvenssit: 1
1.16a.1 LAITOSLaitoksen johtajan lausunto tiedekuntaneuvostoa varten tarvitaan, mikäli vastaväittäjä on esittänyt arvolauseeksi kiittäen hyväksytty tai laudatur

Sekvenssi  1.17a
Edeltävät sekvenssit: 1
1.17a.1 TIEDEKUNTA / JATKO-OPISKELIJAJatko-opiskelijalla on oikeus tehdä oikaisupyyntö arvostelusta tiedekuntaneuvostolle 14 vrk:n kuluessa päätöksen tiedoksisaannista

Sekvenssi  1.3a
Edeltävät sekvenssit: 1
1.3a.1 LAITOSLaitoksen opintoasioista vastaava johtaja toimittaa tiedekunnan toimistoon ainoastaan yhden tulostetun kopion väitöskirjasta, mikäli käsikirjoitus on toimitettu esitarkastajille sähköisessä muodossa

Sekvenssi  1.9a
Edeltävät sekvenssit: 1
1.9a.1 LAITOSOhjaajan lausunto korjausten tekemisestä tarvitaan, mikäli esitarkastajat ovat vaatineet korjauksia. Lisäksi jatko-opiskelija voi halutessaan antaa lausunnon tekemistään korjauksista

Tietovirrat

Sekvenssi  1.13a
Esiehto: Kutsu liitteineen
Edeltävät sekvenssit: 1
1.13a.1 TIEDEKUNTA / VASTAVÄITTÄJÄ

Sekvenssi  1.7a
Esiehto: Päätös tiedoksi, esitarkastuspyyntö, käsikirjoitus ja palkkiolomake, Päätös tiedoksi, Päätös tiedoksi
Edeltävät sekvenssit: 1
1.7a.1 TIEDEKUNTA / VÄITÖKSEN ESITARKASTAJA
TIEDEKUNTA / VÄITÖSTYÖN OHJAAJA
LAITOS
TIEDEKUNTA / JATKO-OPISKELIJA

Sekvenssi  1.9b
Esiehto: Lausunnot tiedoksi, Lausunnot tiedoksi
Edeltävät sekvenssit: 1
1.9b.1 TIEDEKUNTA / VÄITÖSTYÖN OHJAAJA
TIEDEKUNTA / JATKO-OPISKELIJA

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:p82:i1