Prosessi 4.2.10.1.1: HOPS ja korvaavuudet - perusvalinnan kautta valitut - TKTL

(1. Hyväksytty)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajaopintoneuvoja
Prosessin asiakasopiskelija
RajoitteetKoskee pääasiassa vain TKTL:n perusvalinnan kautta valittuja opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet korvattavia opintoja ja/tai kokonaisen tutkinnon ennen tiedekunnan opiskelijaksi pääsyä (myös esim. AMK-opintoja suorittaneet voivat saada korvaavuuksia). Prosessin tuloksena syntyvä HOPS määrittelee opiskelijan korvaavuudet. Opiskelijan on tehtävä lisäksi myös eHOPS.
Esiehdo(t)Perusvalinnan kautta valitulla opiskelijalla saattaa olla soveltuva tai soveltumaton tutkinto ja/tai korvattavia opintoja suoritettuna, joista tulee hakea korvaavuuksia heti opintojen alussa
Jälkiehdo(t)Perusvalinnan kautta valitun opiskelijan vanhat opinnot on huomioitu ja tarvittaessa niillä on korvattu tutkintoon vaadittavia opintoja

Prosessi-instanssin tiedot

Yliprosessi(t)4.2.10.1 Siltaopinnot ja korvaavuudet - TKTL ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS
1.1 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAPerusvalinnan kautta valittu opiskelija hakee heti opintojensa alussa korvaavuuksia aikaisemmin suorittamistaan opinnoista (korvaavuuksia voi hakea myöhemminkin, mikäli opintokokonaisuudet tai aikaisemman tutkinnon suoritus on vielä kesken)
1.2 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija tapaa opintoneuvojan ja tuo tapaamiseen tarvittavat todistukset suorittamistaan opinnoista sekä halutessaan laatimansa alustavan korvaavuusehdotuksen
1.3 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSOpintoneuvoja laatii opiskelijan toimittamien todistusten perusteella opiskelijalle HOPSin jossa on huomioitu hyväksyttävät korvaavuudet
1.4 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSOpintoneuvoja käy seuraavassa henkilökohtaisessa tapaamisessa laaditun HOPSin läpi opiskelijan kanssa ja tulostaa siitä kaksi virallista kopiota
1.5 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS
TIEDEKUNTA / OPISKELIJA
Opintoneuvoja allekirjoittaa HOPSit (2kpl) ja toimittaa ne amanuenssin tarkastettavaksi s allekirjoitettavaksi
Opiskelija allekirjoittaa HOPSit (2kpl)

1.6 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSAmanuenssi tarkastaa sekä allekirjoittaa HOPSit (2kpl) ja toimittaa ne laitoksen varajohtajan allekirjoitettaviksi
1.7 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSLaitoksen varajohtaja allekirjoittaa HOPSit (2kpl) ja toimittaa ne opintoneuvojalle
1.8 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSOpintoneuvoja toimittaa toisen hyväksytyn HOPSin laitoksen osastosihteerille ja postittaa toisen opiskelijalle
1.9 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSOsastosihteeri kirjaa korvatut opintojaksot opintorekisteriin lukuunottamatta mahdollisia korvattavia kieli- ja viestintäopintoja. Osastosihteeri mapittaa suunnitelmat ja toimittaa mapin opintoneuvojalle säilytykseen sen jälkeen, kun lukuvuoden alkuun sijoittuva korvaavuussuma on viety kokonaisuudessaan rekisteriin
1.10 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSOpintoneuvoja arkistoi toisen, hyväksytyn HOPSin laitokselle
LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS
Seuraavat sekvenssit: 1.10a , 1.8a , 1.9a

Tarkentavat sekvenssit

Sekvenssi  1.9a
Edeltävät sekvenssit: 1
1.9a.1 Mikäli opiskelijalle korvataan kieli- tai viestintäopintoja, osastosihteeri toimittaa niistä tiedon opiskelijapalveluihin, jossa suoritukset kirjataan opintosuoritusrekisteriin
Seuraavat sekvenssit: 1.9a.1a

Tietovirrat

Sekvenssi  1.10a
Esiehto: hyväksytty allekirjoitettu HOPS
Edeltävät sekvenssit: 1
1.10a.1 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS

Sekvenssi  1.8a
Esiehto: hyväksytty allekirjoitettu HOPS
Edeltävät sekvenssit: 1
1.8a.1 TIEDEKUNTA / OPISKELIJA

Sekvenssi  1.9a.1a
Esiehto: Tieto korvattavista kieli- ja viestintäopinnoista
Edeltävät sekvenssit: 1.9a
1.9a.1a.1 YLIOPISTON HALLINTO / OPISKELIJAPALVELUT

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:p81:i1