Prosessi 4.2.10.1.2: Siltaopintojen määrittely - maisterikoulutusvalinnan kautta valitut - TKTL

(1. Hyväksytty)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajaopintoneuvoja
Prosessin asiakashakija
RajoitteetKoskee vain TKTL:n maisterivalinnan kautta valittuja opiskelijoita. Opiskelijalla voi olla suoritettuna soveltuva alempi tai ylempi AMK-tutkinto, soveltuva alempi tieteellinen korkeakoulututkinto (yliopistossa suoritettu kandidaatin tutkinto) tai soveltuva maisterin tutkinto. Prosessin tuloksena syntyvä HOPS määrittelee opiskelijan suoritettavat siltaopinnot. Opiskelijan on tehtävä lisäksi myös eHOPS
Esiehdo(t)Maisterivalinnan kautta valitut opiskelijat on valittu suoraan jonkin suuntautumisvaihtoehdon opiskelijaksi. Opintoneuvoja on laatinut parhaiten hakupisteitä saaneiden hakijoiden (tod.näk. hyväksyttäviksi tulevat hakijat) kohdalla karkean arvion suoritettavista siltaopintomääristä joita hakijoiden tulisi valituksi tullessaan suorittaa ja on tehnyt johtopäätöksen siitä, onko opiskelija sovelias valittavaksi laitoksen opiskelijaksi
Jälkiehdo(t)Maisterivalinnan kautta valitun opiskelijan siltaopinnot (täydentävät opinnot) on määritelty ja hyväksytty

Prosessi-instanssin tiedot

Yliprosessi(t)4.2.10.1 Siltaopinnot ja korvaavuudet - TKTL ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS
1.1 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAMaisterivalinnan kautta valittu opiskelija sopii tapaamisesta opintoneuvojan kanssa heti opintojensa alussa
1.2 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija tapaa opintoneuvojan ja tuo tapaamiseen tarvittaessa lisäselvityksiä suorittamistaan opinnoista. Tapaamisessa keskustellaan myös sivuaineisiin liittyvistä korvaavuuksista
1.3 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSOpintoneuvoja laatii opiskelijan toimittamien todistusten perusteella opiskelijalle HOPSin jossa on eriteltynä tutkintoon vaadittavat siltaopinnot (Hops-lomakkeessa lukee maininta, että näiden siltaopintojen lisäksi opiskelijan tulee suorittaa normaaliin tapaan 120 pisteen maisteriopinnot)
1.4 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSOpintoneuvoja käy seuraavassa henkilökohtaisessa tapaamisessa opiskelijan kanssa laaditun HOPSin läpi ja laatii HOPSista kaksi virallista kopiota
1.5 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS
TIEDEKUNTA / OPISKELIJA
Opintoneuvoja allekirjoittaa HOPSit (2kpl) ja toimittaa ne amanuenssin tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi
Opiskelija allekirjoittaa HOPSit (2kpl)
HOPS
1.6 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSAmanuenssi tarkastaa sekä allekirjoittaa HOPSit (2kpl) ja toimittaa ne laitoksen varajohtajan allekirjoitettaviksiHOPS
1.7 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSLaitoksen varajohtaja allekirjoittaa HOPSit (2kpl) ja toimittaa ne opintoneuvojalleHOPS
1.8 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSOpintoneuvoja toimittaa toisen HOPSin opiskelijalle ja arkistoi toisen laitokselleHOPS
LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS
Seuraavat sekvenssit: 1.3a , 1.5a , 1.5b , 1.6a , 1.7a , 1.8a

Tarkentavat sekvenssit

Sekvenssi  1.3a
Edeltävät sekvenssit: 1
1.3a.1 LAITOS / OPINTONEUVOJAOpintoneuvoja kirjaa HOPSiin myös opiskelijalta vaadittavat maisteriopinnot, mikäli hänellä on suoritettuna esimerkiksi ylempi korkeakoulututkinto tai syventäviä opintojaksoja ylemmästä korkeakoulusta. Lisäksi toisessa yliopistossa suoritetut kieli- ja viestintäopinnot ja opintokokonaisuudet tulee yleensä hyväksyä sellaisenaan uuden tutkinnon osaksi

Tietovirrat

Sekvenssi  1.5a
Esiehto: allekirjoitettu HOPS
Edeltävät sekvenssit: 1
1.5a.1 LAITOS / OPINTONEUVOJAHOPS

Sekvenssi  1.5b
Esiehto: allekirjoitettu HOPS
Edeltävät sekvenssit: 1
1.5b.1 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAHOPS

Sekvenssi  1.6a
Esiehto: allekirjoitettu HOPS
Edeltävät sekvenssit: 1
1.6a.1 LAITOS / AMANUENSSIHOPS

Sekvenssi  1.7a
Esiehto: allekirjoitettu HOPS
Edeltävät sekvenssit: 1
1.7a.1 LAITOS / LAITOKSEN VARAJOHTAJAHOPS

Sekvenssi  1.8a
Esiehto: hyväksytty allekirjoitettu HOPS, hyväksytty allekirjoitettu HOPS
Edeltävät sekvenssit: 1
1.8a.1 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS
TIEDEKUNTA / OPISKELIJA
HOPS

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:p80:i1