Aliprosessi 1.2.1.3.2: Viran julistaminen auki ja sen hakeminen (avoin haku ja professuurit)

(4. Mallinnettu)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajatiedekunta
RajoitteetKoskee virkojen ja virkasuhteiden täyttöä avoimen haun sekä professuurien osalta
DokumentitHallintolakiJyväskylän yliopiston hallintojohtosääntö ]

Prosessi-instanssin tiedot

Yliprosessi(t)1.2.1.5 Professuurin täyttäminen1.2.1.3 Viran täyttäminen avoimessa haussa ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
TIEDEKUNTAVirantäyttöselosteen tai -suunnitelman tekeminen
Tulevat linkit: [ 1.2.1.5.1 Virantäyttöselosteen tekeminen (professuurit)1.2.1.3.1 Virantäyttösuunnitelman tekeminen (avoin haku) ]

1.1 YLIOPISTON HALLINTOYliopiston hallintovirasto julistaa viran tai virkasuhteen avoimeksi sovitun ilmoitusmenettelyn mukaisesti
1.2 TIEDEKUNTATiedekunnan tiedottaja laittaa hakuilmoituksen tiedekunnan www-sivuille, kun ilmoitus on ilmestynyt yliopiston viikkotiedotteeseen
1.3 TIEDEKUNTA / HAKIJAHakija lähettää hakemuksen määräaikaan mennessä yliopiston kirjaamoon
1.4 YLIOPISTON HALLINTOKirjaamo toimittaa hakemuksen tiedekuntaan
1.5 TIEDEKUNTATiedekunnan toimisto vastaanottaa hakemukset
TIEDEKUNTAVirkahakemusten käsittely
Lähtevät linkit: [ 1.2.1.3.3 Virkahakemusten käsittely (avoin haku)1.2.1.5.2 Virkahakemusten käsittely ja asiantuntijamenettely (professuurit) ]

Kommentit ja kehitysehdotukset

Hallintoviraston sivulle tulisi kerätä kaikki tieto haettavasta virasta, ettei tietoja tarvitse kopioida uudelleen tiedekunnan web-sivuille (vaikka tiedot on jo lähtetty hallintovirastoon).

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:p7:i1