Prosessi 4.2.10.3.2: Maisteriopintojen eHOPSin tekeminen - TKTL

(1. Hyväksytty)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajaopintoneuvoja
Prosessin asiakasopiskelija
Esiehdo(t)Opiskelijalla on tarve suunnitella maisteriopintonsa. Opiskelija on hakenut haluamaansa suuntautumisvaihtoehtoon erillisen hakuprosessin kautta (maisterivalinnan kautta valitut opiskelijat on valittu suoraan jonkin suuntautumisvaihtoehdon opiskelijaksi)
Jälkiehdo(t)Opiskelijan maisteriopintojen eHOPS on hyväksytty

Prosessi-instanssin tiedot

DelegointitiedotTiedekuntaneuvoston päätöksellä (25.5.2005) dekaani ja varadekaani voivat päättää keskenään keskinäisestä tehtävienjaostaan. Tässä prosessissa viranhaltijaan viitataan siksi termillä "opintoasioista vastaava dekaani".
Yliprosessi(t)4.2.10.3 eHOPSien tekeminen - TKTL ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS
1.1 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija suunnittelee maisterivaiheen opinnot oman suuntautumisvaihtoehtonsa vaatimusten mukaan (norm. 2. tai 3. vuonna) tekemällä maisterivaiheen eHOPSin Korpissa ja aktivoimalla sen. Tieto aktivoinnista lähtee sähköisesti opintoneuvojalle. Maisterivalinnan kautta valitut opiskelijat huomioivat suunnitelmassaan heille erikseen määritetyt siltaopinnot
1.2 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSOpintoneuvoja tarkastaa eHOPSin ja tarvittaessa pyytää opiskelijaa tarkentamaan sitä
1.3 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSOpintoneuvoja hyväksyy opiskelijan maisteriopintojen eHOPSin
LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS
Seuraavat sekvenssit: 1.2a

Poikkeukset

Sekvenssi  1.2a
Esiehto: Liittyykö eHOPSiin poikkeuksia? kyllä
Edeltävät sekvenssit: 1
1.2a.1 TIEDEKUNTA
LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS
Opintoasioista vastaava dekaani hyväksyy poikkeamiset sivuainevaatimuksista
Suuntautumisvaihtoehdon vastuuprofessori hyväksyy poikkeamiset pääainevaatimuksista

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:p78:i1