Prosessi 4.2.10.3.1: Kandidaattiopintojen eHOPSin tekeminen - TKTL

(1. Hyväksytty)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajaopintoneuvoja
Prosessin asiakasopiskelija
Esiehdo(t)Perusopiskelijan tulee opintojensa alussa tehdä henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) kandidaattiopintoja varten
Jälkiehdo(t)Perusopiskelijan eHops-sovelluksen avulla tehty kandidaattiopintojen HOPS on hyväksytty

Prosessi-instanssin tiedot

DelegointitiedotTiedekuntaneuvoston päätöksellä (25.5.2005) dekaani ja varadekaani voivat päättää keskenään keskinäisestä tehtävienjaostaan. Tässä prosessissa viranhaltijaan viitataan siksi termillä "opintoasioista vastaava dekaani".
Yliprosessi(t)4.2.10.3 eHOPSien tekeminen - TKTL ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS
1.1 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija tutustuu opintojensa alussa erikseen määrätyn tutorin kanssa Korppi-järjestelmän eHOPS-sovellukseen ja harjoittelee sen käyttöä. Opiskelija voi myös halutessaan tehdä erilaisia aloituskyselyitä eHOPS-sovelluksen avulla
1.2 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSLaitos järjestää erityisen teknisen eHOPS-opastuksen uusille opiskelijoille ryhmittäin, joita vetävät erikseen määrätyt oppaat (nk. eHOPS-hemmot)
1.3 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija tekee oman eHOPSin Korpissa eHOPS-hemmon opastuksella
1.4 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija aktivoi eHOPSin sen valmistuessa ja tieto siitä lähetetään omalle opintoneuvojalle
1.5 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSOpintoneuvoja tarkastaa eHOPSin ja tarvittaessa pyytää sähköpostilla opiskelijaa korjaamaan virheellisen eHOPSin
1.6 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSOpintoneuvoja merkitsee eHOPSin hyväksytyksi ja kirjaa opiskelijalle Yliopisto-opiskelu ja opintojen suunnittelu -opintojakson suoritetuksi
LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS
Seuraavat sekvenssit: 1.4a

Poikkeukset

Sekvenssi  1.5b
Esiehto: Millaisia poikkeuksia eHOPSiin liittyy? Pääaineen sisäiset poikkeamiset
1.5b.1 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSOpintoneuvoja neuvottelee laitoksen varajohtajan kanssa poikkeamisen hyväksymisestä (molemmilla lukuoikeus tehtyyn eHOPSiin Korpissa)
1.5b.2 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSLaitoksen varajohtaja hyväksyy poikkeamisen

Sekvenssi  1.5c
Esiehto: Millaisia poikkeuksia eHOPSiin liittyy? Tutkintorakenteesta poikkeamiset (esim. sivuaineissa)
1.5c.1 TIEDEKUNTAOpintoasioista vastaava dekaani hyväksyy (tai hylkää) poikkeamiset

Tietovirrat

Sekvenssi  1.4a
Esiehto: Tieto eHOPSin aktivoimisesta
Edeltävät sekvenssit: 1
1.4a.1 LAITOS / OPINTONEUVOJA

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:p77:i1