Prosessi 4.2.10.4.2: Maisteriopintojen eHOPSin tekeminen - perusvalinnan kautta valitut - TTL

(1. Hyväksytty)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajaopintoneuvoja
Prosessin asiakasopiskelija
Esiehdo(t)Perusopiskelija on tarve suunnitella maisteriopinnot
Jälkiehdo(t)Perusopiskelijan eHops-sovelluksen avulla tehty maisteriopintojen HOPS on hyväksytty

Prosessi-instanssin tiedot

DelegointitiedotTiedekuntaneuvoston päätöksellä (25.5.2005) dekaani ja varadekaani voivat päättää keskenään keskinäisestä tehtävienjaostaan. Tässä prosessissa viranhaltijaan viitataan siksi termillä "opintoasioista vastaava dekaani".
Yliprosessi(t)4.2.10.4 eHOPSien tekeminen - TTL ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
LAITOS / TIETOTEKNIIKAN LAITOS
1.1 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija suunnittelee maisterivaiheen opintonsa (norm. 2. tai 3. vuonna) tekemällä maisterivaiheen eHOPSin Korpissa
1.2 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija ottaa yhteyttä haluamansa suuntautumisvaihtoehdon opintoneuvojaan
1.3 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija käy eHOPSinsa läpi suuntautumisvaihtoehdon opintoneuvojan kanssa
1.4 LAITOS / TIETOTEKNIIKAN LAITOSSuuntautumisvaihtoehdon vastuuprofessori hyväksyy eHOPSin
LAITOS / TIETOTEKNIIKAN LAITOS
Seuraavat sekvenssit: 1.3a

Poikkeukset

Sekvenssi  1.3a
Esiehto: Liittyykö eHOPSiin muutostoiveita? kyllä
Edeltävät sekvenssit: 1
1.3a.1 LAITOS / TIETOTEKNIIKAN LAITOS
TIEDEKUNTA
LAITOS / TIETOTEKNIIKAN LAITOS
Laitoksen varajohtaja hyväksyy muutokset
Opintoasioista vastaava dekaani hyväksyy muutostoiveet
Suuntautumisvaihtoehdon vastuuprofessori hyväksyy muutokset

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:p72:i1