Prosessi 4.2.10.4.1: Kandidaattiopintojen eHOPSin tekeminen - perusvalinnan kautta valitut - TTL

(1. Hyväksytty)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajaopintoneuvoja
Prosessin asiakasopiskelija
Esiehdo(t)Perusopiskelijan tulee opintojensa alussa tehdä henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) kandidaattiopintoja varten
Jälkiehdo(t)Perusopiskelijan eHOPS-tietojärjestelmän avulla tehty kandidaattiopintojen HOPS on hyväksytty

Prosessi-instanssin tiedot

DelegointitiedotTiedekuntaneuvoston päätöksellä (25.5.2005) dekaani ja varadekaani voivat päättää keskenään keskinäisestä tehtävienjaostaan. Tässä prosessissa viranhaltijaan viitataan siksi termillä "opintoasioista vastaava dekaani".
Yliprosessi(t)4.2.10.4 eHOPSien tekeminen - TTL ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
LAITOS / TIETOTEKNIIKAN LAITOS
1.1 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAUusi perusvalinnan kautta valittu opiskelija tutustuu opintojensa alussa erikseen määrätyn tutorin kanssa Korppi-järjestelmän eHOPS-tietojärjestelmään ja harjoittelee sen käyttöä. Opiskelija voi myös halutessaan tehdä erilaisia aloituskyselyitä eHOPS-tietojärjestelmän avulla
1.2 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija käy opintoneuvojan kanssa läpi laitoksen tutkintovaatimuksia ja opintojen sisältöä sekä alustavaa opintosuunnitelmaa
1.3 LAITOS / TIETOTEKNIIKAN LAITOSLaitos järjestää erityisen teknisen eHOPS-opastuksen uusille opiskelijoille ryhmittäin, joita vetävät erikseen määrätyt oppaat (nk. eHOPS-hemmot)
1.4 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija tekee oman eHOPSin Korpissa eHOPS-hemmon opastuksella
1.5 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija aktivoi eHOPSin sen valmistuessa ja tieto siitä lähetetään omalle opintoneuvojalle
1.6 LAITOS / TIETOTEKNIIKAN LAITOSOpintoneuvoja merkitsee eHOPSin hyväksytyksi ja kirjaa opiskelijalle Yliopisto-opiskelu ja opintojen suunnittelu -opintojakson suoritetuksi
LAITOS / TIETOTEKNIIKAN LAITOS
Seuraavat sekvenssit: 1.5a , 1.5b

Poikkeukset

Sekvenssi  1.5b
Esiehto: Liittyykö eHOPSiin muutostoiveita? kyllä
Edeltävät sekvenssit: 1
1.5b.1 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija käy eHOPSin läpi opintoneuvojan kanssa
Seuraavat sekvenssit: 1.5b.1a , 1.5b.1b

Sekvenssi  1.5b.1a
Esiehto: Millaisia muutostoiveita eHOPSiin liittyy? Pääaineen sisäiset toiveet
Edeltävät sekvenssit: 1.5b
1.5b.1a.1 LAITOS / TIETOTEKNIIKAN LAITOSOpintoneuvoja neuvottelee laitoksen varajohtajan kanssa muutostoiveiden hyväksymisestä (molemmilla lukuoikeus tehtyyn eHOPSiin Korpissa)
1.5b.1a.2 LAITOS / TIETOTEKNIIKAN LAITOSLaitoksen varajohtaja hyväksyy muutostoiveen

Sekvenssi  1.5b.1b
Esiehto: Millaisia muutostoiveita eHOPSiin liittyy? Tutkintorakenteeseen liittyvät toiveet (esim. sivuaineet)
Edeltävät sekvenssit: 1.5b
1.5b.1b.1 LAITOS / TIETOTEKNIIKAN LAITOSLaitoksen varajohtaja esittää muutostoiveet opintoasioista vastaavalle dekaanille
1.5b.1b.2 TIEDEKUNTAOpintoasioista vastaava dekaani hyväksyy muutostoiveet

Tietovirrat

Sekvenssi  1.5a
Esiehto: Tieto eHOPSin aktivoimisesta
Edeltävät sekvenssit: 1
1.5a.1 LAITOS / OPINTONEUVOJA

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:p71:i1