Aliprosessi 1.2.1.4.1.1: Virkasuhteen täyttäminen ilman avointa hakua - TITU

(2. Muuttunut)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajalaitoksen osastosihteeri (henkilöstö- ja talousasiat)
Prosessin asiakastyöntekijä
Esiehdo(t)Laitos toteaa tarpeen määräaikaisen työntekijän palkkaamiselle
Jälkiehdo(t)Nimittämistä varten tarvittavat asiakirjat ja tiedot on toimitettu tiedekunnan hallintopäällikölle

Prosessi-instanssin tiedot

Toteuttajaorganisaatiotietotekniikan tutkimusinstituutti
PoikkeuksetKoskee vain TITU:n virkasuhteisiin nimittämistä (ei virkoja)
Yliprosessi(t)1.2.1.4.1 Virkasuhteen täyttäminen ilman avointa hakua - laitokset ]
Rinnakkaisprosessit1.2.1.4.1.3 Virkasuhteen täyttäminen ilman avointa hakua - TTL1.2.1.4.1.2 Virkasuhteen täyttäminen ilman avointa hakua - TKTL ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
LAITOS / TIETOTEKNIIKAN TUTKIMUSINSTITUUTTI
1.1 LAITOS / TIETOTEKNIIKAN TUTKIMUSINSTITUUTTIProjektissa todetaan tarve määräaikaisen työntekijän palkkaamiseen
1.2 LAITOS / TIETOTEKNIIKAN TUTKIMUSINSTITUUTTIProjektin vastuullinen johtaja ja projektipäällikkö keskustelevat työntekijän palkkaamisesta; määräaikaisuuden perustelusta, tehtävään sopivasta henkilöstä ja nimittämisen perusteista
1.3 LAITOS / TIETOTEKNIIKAN TUTKIMUSINSTITUUTTIProjektipäällikkö esittää tutkimusjohtajalle henkilön palkkaamista määräaikaisuuden ja nimittämisen perusteluineen
1.4 LAITOS / TIETOTEKNIIKAN TUTKIMUSINSTITUUTTITutkimusjohtaja keskustelee esitetyn henkilön kanssa tehtävästä ja nimityksestä sekä sopii palkkauksesta (sovittujen raamien puitteissa)
1.5 LAITOS / TIETOTEKNIIKAN TUTKIMUSINSTITUUTTITutkimusjohtaja antaa laitoksen henkilöstöasioista vastaavalle osastosihteerille tiedot nimittämiskirjaa varten: nimitettävä henkilö, nimike, palkka, määräaikaisen virkasuhteen kesto, mihin projektiin nimitetään, nimittämisen peruste, määräaikaisuuden peruste sekä perustelut ilman haettavaksi julistamista
1.6 LAITOS / TIETOTEKNIIKAN TUTKIMUSINSTITUUTTILaitoksen henkilöstöasioista vastaava osastosihteeri pyytää nimitettävää henkilöä täyttämään henkilötietolomakkeen ja tietokoneen käyttölupa-anomuksen sekä toimittamaan verokortin ja tarvittaessa tutkintotodistuksen tai nimikirjaotteen
1.7 LAITOS / TIETOTEKNIIKAN TUTKIMUSINSTITUUTTILaitoksen henkilöstöasioista vastaava osastosihteeri tekee nimittämiskirjan ja laitoksen johtajan esityksen nimittämisestä virkasuhteeseenlaitoksen johtajan esitys nimittämisestä virkaan / virkasuhteeseen
nimikirjanote henkilön työhistoriasta
nimittämisasiakirjat (virkamies)
1.8 LAITOS / TIETOTEKNIIKAN TUTKIMUSINSTITUUTTILaitoksen johtaja (tutkimusjohtaja) hyväksyy esityksen allekirjoituksellaanlaitoksen johtajan esitys nimittämisestä virkaan / virkasuhteeseen
nimittämisasiakirjat (virkamies)
1.9 LAITOS / TIETOTEKNIIKAN TUTKIMUSINSTITUUTTILaitoksen henkilöstöasioista vastaava osastosihteeri toimittaa nimittämisasiakirjat tiedekunnan hallintopäällikölle ja arkistoi dokumenteista tarvittavat kopiot laitoksellenimittämisasiakirjat (virkamies)
laitoksen johtajan esitys nimittämisestä virkaan / virkasuhteeseen
LAITOS / TIETOTEKNIIKAN TUTKIMUSINSTITUUTTInimittämisasiakirjat (virkamies)
laitoksen johtajan esitys nimittämisestä virkaan / virkasuhteeseen
Seuraavat sekvenssit: 1.6a , 1.9a

Tarkentavat sekvenssit

Sekvenssi  1.6a
Edeltävät sekvenssit: 1
1.6a.1 LAITOS / TIETOTEKNIIKAN TUTKIMUSINSTITUUTTIOsastosihteeri tulostaa nimikirjaotteen nimittämiskirjaa varten, mikäli nimitettävä on laitoksen työntekijänimikirjanote henkilön työhistoriasta

Tietovirrat

Sekvenssi  1.9a
Esiehto: kopiot: johtajan esitys nimittämisestä, nimittämiskirjasta, (tarvittavista muista asiakirjoista), johtajan esitys nimittämisestä, nimittämiskirja, (tarvittavat muut asiakirjat)
Edeltävät sekvenssit: 1
1.9a.1 TIEDEKUNTA
LAITOS / TIETOTEKNIIKAN TUTKIMUSINSTITUUTTI
nimittämisasiakirjat (virkamies)
laitoksen johtajan esitys nimittämisestä virkaan / virkasuhteeseen

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:p68:i4