Prosessi 1.2.2.6.3: Sivutoimisen tuntiopettajan nimittäminen - TTL

(1. Hyväksytty)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajaamanuenssi
Prosessin asiakassivutoiminen tuntiopettaja
Esiehdo(t)Laitoksella tai tiedekunnassa todetaan tarve sivutoimisen tuntiopettajan nimeämiselle
Jälkiehdo(t)Sivutoiminen tuntiopettaja on nimitetty. Yliopiston henkilöstöpalvelut maksaa palkkion sovittuna aikana.

Prosessi-instanssin tiedot

Toteuttajaorganisaatiotietotekniikan laitos
PoikkeuksetKoskee sivutoimisen tuntiopettajan nimittämistä tietotekniikan laitoksella
Yliprosessi(t)1.2.2.6 Sivutoimisen tuntiopettajan nimittäminen ]
Rinnakkaisprosessit1.2.2.6.2 Sivutoimisen tuntiopettajan nimittäminen - TKTL1.2.2.6.1 Sivutoimisen tuntiopettajan nimittäminen - TDK ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
LAITOS / TIETOTEKNIIKAN LAITOS
1.1 LAITOS / TIETOTEKNIIKAN LAITOSOpintojakson opettaja on vastuussa sivutoimisten tuntiopettajien hankinnasta ja päättää niiden valinnasta
1.2 LAITOS / TIETOTEKNIIKAN LAITOSOpintojakson opettaja ilmoittaa laitoksen amanuenssille tuntiopettajien nimet ja kehottaa tuntiopettajia ottamaan yhteyttä amanuenssiin
1.3 LAITOS / TIETOTEKNIIKAN LAITOSTuntiopettaja erittelee amanuenssin luona nimittämiskirjaa varten tehtäväkuvauksen, tehtävän tuntimäärät sekä tehtävän alkamis- ja päättymisajan ja täyttää henkilötietonsa pankkiyhteyksineen nimittämiskirjaan. Lisäksi hän toimittaa amanuenssille verokortin nimittämiskirjan liitteeksi
1.4 LAITOS / TIETOTEKNIIKAN LAITOSAmanuenssi viimeistelee esittelijän ominaisuudessa nimittämiskirjan ja toimittaa sen laitosjohtajalle (tai varajohtajalle) hyväksyttäväksinimittämiskirja sivutoimiseksi tuntiopettajaksi
1.5 LAITOS / TIETOTEKNIIKAN LAITOSLaitosjohtaja (tai varajohtaja) hyväksyy nimittämiskirjan allekirjoituksellaan ja palauttaa sen amanuenssillenimittämiskirja sivutoimiseksi tuntiopettajaksi
1.6 LAITOS / TIETOTEKNIIKAN LAITOSAmanuenssi toimittaa alkuperäisen nimittämiskirjan ja tarvittavat kopiot eteenpäinnimittämiskirja sivutoimiseksi tuntiopettajaksi
LAITOS / TIETOTEKNIIKAN LAITOS
Seuraavat sekvenssit: 1.5a , 1.6a

Tarkentavat sekvenssit

Sekvenssi  1.5a
Edeltävät sekvenssit: 1
1.5a.1 LAITOS / TIETOTEKNIIKAN LAITOSMikäli nimitettävä on pyytänyt palkanmaksua palkkiolaskuna, huolehtii hän itse palkkiolaskulomakkeen täyttämisestä työsuhteen kuluessa ja päättyessä, ja toimittaa palkkiolaskun amanuenssille asiatarkastusta vartensivutoimisen tuntiopettajan palkkiolaskulomake
1.5a.2 LAITOS / TIETOTEKNIIKAN LAITOSAmanuenssi tiliöi palkkiolaskun ja toimittaa sen laitosjohtajalle (tai varajohtajalle) hyväksyttäväksisivutoimisen tuntiopettajan palkkiolaskulomake
1.5a.3 LAITOS / TIETOTEKNIIKAN LAITOSLaitosjohtaja (tai varajohtaja) hyväksyy palkkiolaskun allekirjoituksellaan ja palauttaa sen amanuenssillesivutoimisen tuntiopettajan palkkiolaskulomake
1.5a.4 LAITOS / TIETOTEKNIIKAN LAITOSAmanuenssi toimittaa alkuperäisen palkkiolaskun ja tarvittavat kopiot eteenpäin (kopio itselle)sivutoimisen tuntiopettajan palkkiolaskulomake
Seuraavat sekvenssit: 1.5a.4a

Tietovirrat

Sekvenssi  1.5a.4a
Esiehto: kopio palkkiolaskusta, alkup. palkkiolasku, kopio palkkiolaskusta
Edeltävät sekvenssit: 1.5a
1.5a.4a.1 TIEDEKUNTA / LAITOKSEN OSASTOSIHTEERI (HENKILÖSTÖ- JA TALOUSASIAT)
LAITOS / AMANUENSSI
YLIOPISTON HALLINTO / HENKILÖSTÖPALVELUT
sivutoimisen tuntiopettajan palkkiolaskulomake

Sekvenssi  1.6a
Esiehto: kopio nimittämiskirjasta, kopio nimittämiskirjasta, kopio nimittämiskirjasta, alkup. nimittämiskirja
Edeltävät sekvenssit: 1
1.6a.1 TIEDEKUNTA / LAITOKSEN OSASTOSIHTEERI (HENKILÖSTÖ- JA TALOUSASIAT)
LAITOS / AMANUENSSI
YLIOPISTON HALLINTO / HENKILÖSTÖPALVELUT
TIEDEKUNTA / SIVUTOIMINEN TUNTIOPETTAJA
nimittämiskirja sivutoimiseksi tuntiopettajaksi

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:p64:i4