Prosessi 1.2.2.6.2: Sivutoimisen tuntiopettajan nimittäminen - TKTL

(1. Hyväksytty)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajaamanuenssi
Prosessin asiakassivutoiminen tuntiopettaja
Esiehdo(t)Laitoksella tai tiedekunnassa todetaan tarve sivutoimisen tuntiopettajan nimeämiselle
Jälkiehdo(t)Sivutoiminen tuntiopettaja on nimitetty. Yliopiston henkilöstöpalvelut maksaa palkkion sovittuna aikana.

Prosessi-instanssin tiedot

Toteuttajaorganisaatiotietojenkäsittelytieteiden laitos
PoikkeuksetKoskee sivutoimisen tuntiopettajan nimttämistä tietojenkäsittelytieteiden laitoksella
Yliprosessi(t)1.2.2.6 Sivutoimisen tuntiopettajan nimittäminen ]
Rinnakkaisprosessit1.2.2.6.1 Sivutoimisen tuntiopettajan nimittäminen - TDK1.2.2.6.3 Sivutoimisen tuntiopettajan nimittäminen - TTL ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS
1.1 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSAmanuenssi kartoittaa opintojaksojen vastuuopettajien kanssa sivutoimisten tuntiopettajien nimittämistarpeen seuraavan lukukauden ajaksi puolivuosittain
1.2 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSAmanuenssi valitsee opintojaksojen vastuuopettajien kanssa sivutoimiset tuntiopettajat seuraavaksi lukukaudeksi
1.3 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSAmanuenssi ja opintojaksojen vastuuopettajat ilmoittavat sivutoimisiksi tuntiopettajiksi valittujen henkilöiden nimet henkilöstöasioita hoitavalle osastosihteerille
1.4 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSHenkilöstöasioita hoitava osastosihteeri pyytää sivutoimisiksi tuntiopettajiksi valittuja henkilöitä täyttämään henkilötietolomakkeen (mikäli sitä ei ole täytetty aiemmin) ja valmistelee nimittämiskirjan amanuenssilta sekä opintojakson vastuuopettajalta saamiensa tietojen perusteella sivutoimiseksi tuntiopettajaksi, ja toimittaa nimittämiskirjan laitoksen amanuenssillenimittämiskirja sivutoimiseksi tuntiopettajaksi
1.5 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSAmanuenssi tarkastaa nimittämiskirjan sisällön ja allekirjoittaa sen esittelijän ominaisuudessa ja palauttaa sen henkilöstöasioita hoitavalle osastosihteerillenimittämiskirja sivutoimiseksi tuntiopettajaksi
1.6 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSHenkilöstöasioita hoitava osastosihteeri toimittaa nimittämiskirjan laitoksen johtajan päätettäväksinimittämiskirja sivutoimiseksi tuntiopettajaksi
1.7 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSLaitoksen johtaja allekirjoittaa nimittämiskirjan ja palauttaa sen osastosihteerillenimittämiskirja sivutoimiseksi tuntiopettajaksi
1.8 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSHenkilöstöasioita hoitava osastosihteeri toimittaa alkuperäisen nimittämiskirjan yliopiston henkilöstöpalveluihin ja arkistoi kopion siitä laitokselle sekä pyydettäessä toimittaa kopion tuntiopettajallenimittämiskirja sivutoimiseksi tuntiopettajaksi
YLIOPISTON HALLINTOsivutoimisen tuntiopettajan palkkiolaskulomake
nimittämiskirja sivutoimiseksi tuntiopettajaksi
Seuraavat sekvenssit: 1.7a , 1.8a

Poikkeukset

Sekvenssi  1.7a
Esiehto: Onko palkanmaksutyypiksi valittu palkkiolasku? kyllä
Edeltävät sekvenssit: 1
1.7a.1 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSNimitettävä tuntiopettaja huolehtii itse palkkiolaskulomakkeen täyttämisestä työsuhteen kuluessa ja päättyessä ja toimittaa palkkiolaskun osastosihteerille asiatarkastusta vartensivutoimisen tuntiopettajan palkkiolaskulomake
1.7a.2 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSHenkilöstöasioita hoitava osastosihteeri toimittaa palkkiolaskun laitoksen johtajan hyväksyttäväksisivutoimisen tuntiopettajan palkkiolaskulomake
1.7a.3 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSLaitoksen johtaja hyväksyy palkkiolaskun allekirjoituksellaan ja palauttaa sen osastosihteerillesivutoimisen tuntiopettajan palkkiolaskulomake
1.7a.4 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSHenkilöstöasioita hoitava osastosihteeri toimittaa nimittämiskirjan ja siihen liittyyvän palkkiolaskun yliopiston henkilöstöpalveluihin palkanlaskuun, arkistoi niistä kopiot laitokselle. Osastosihteeri jää odottamaan seuraavaa työntekijän toimittamaa palkkiolaskua, joka myös toimitetaan yliopiston henkilöstöpalveluihin ja josta otetaan kopiot laitoksellenimittämiskirja sivutoimiseksi tuntiopettajaksi
sivutoimisen tuntiopettajan palkkiolaskulomake

Tietovirrat

Sekvenssi  1.8a
Esiehto: kopio nimittämiskirja, kopio nimittämiskirjasta
Edeltävät sekvenssit: 1
1.8a.1 YLIOPISTON HALLINTO
LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS
nimittämiskirja sivutoimiseksi tuntiopettajaksi

Sekvenssi  2
2.1 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS
YLIOPISTON HALLINTO
nimittämiskirja sivutoimiseksi tuntiopettajaksi

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:p64:i3