Prosessi 1.2.2.7: Dosentuurin myöntäminen

(1. Hyväksytty)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajalaitoksen johtaja
Prosessin asiakashakija
Esiehdo(t)Hakija on kiinnostunut dosentuurista laitoksella tai laitokselta tiedustellaan henkilön kiinnostusta dosentuuriin
Jälkiehdo(t)Hakijalle on myönnetty dosentuuri

Prosessi-instanssin tiedot

Yliprosessi(t)1.2.2 Muut palvelussuhteeseen liittyvät prosessit ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
TIEDEKUNTA / HAKIJA
1.1 TIEDEKUNTA / HAKIJADosentuurin hakemista harkitseva henkilö ottaa yhteyttä alan professoriin ilmoittaakseen kiinnostuksensa dosentuurista
1.2 LAITOSAlan professori suosittelee dosentuurin hakemista
1.3 TIEDEKUNTA / HAKIJAHakija toimittaa yliopiston kirjaamoon laitokselle osoitetun hakemuksen, josta ilmenee haettavan dosentuurin ala ja mahdollinen (opetus)alan täsmennys sekä hakijan yhteystiedot sekä tarvittavat liitteet (lisätietoja dosentuurin hakemisestadosentuurin vapaamuotoinen hakemus
1.4 YLIOPISTON HALLINTOKirjaamo toimittaa hakemuksen tiedekuntaan hallintopäällikölledosentuurin vapaamuotoinen hakemus
1.5 TIEDEKUNTAHallintopäällikkö toimittaa hakemusasiakirjat ko. laitoksen amanuenssilledosentuurin vapaamuotoinen hakemus
1.6 LAITOSLaitoksen amanuenssi keskustelee alan professorin ja laitoksen johtajan kanssa dosentuurin tarpeestadosentuurin vapaamuotoinen hakemus
1.7 LAITOSLaitosneuvosto päättää dosentuurin tarpeellisuudesta: laitosneuvosto tai laitosneuvoston valtuuttama henkilö esittää asiantuntijoita (väh. 2 kpl) tiedekuntaneuvostolle esitettäväksi
1.8 TIEDEKUNTAHallintopäällikkö esittää tiedekuntaneuvostolle asiantuntijoiden valitsemista
1.9 TIEDEKUNTATiedekuntaneuvosto päättää asiantuntijoista ja siitä, vaaditaanko hakijalta opetusnäyte
1.10 TIEDEKUNTAHallintopäällikkö toimittaa asiantuntijoille hakijan hakemusasiakirjat, pöytäkirjanotteen ja ohjeet lausunnontekoondosentuurin vapaamuotoinen hakemus
1.11 TIEDEKUNTAHallintopäällikkö esittää tiedekuntaneuvostolle hakijan nimittämistä dosentiksi
1.12 TIEDEKUNTATiedekuntaneuvosto hyväksyy (tai hylkää) esityksen
1.13 TIEDEKUNTAHallintopäällikkö laatii nimittämiskirjan, allekirjoittaa sen ja toimittaa sen dekaanin allekirjoitettavaksinimittämiskirja / virkaan nimittäminen
1.14 TIEDEKUNTADekaani allekirjoittaa nimittämiskirjannimittämiskirja / virkaan nimittäminen
1.15 TIEDEKUNTATiedekunnan osastosihteeri arkistoi tarvittavat kopiot nimittämiskirjasta tiedekuntaan ja toimittaa alkuperäisen nimittämiskirjan hallintovirastoonnimittämiskirja / virkaan nimittäminen
1.16 YLIOPISTON HALLINTOHallintovirastosta toimitetaan alkuperäinen nimittämiskirja hakijalle ja kopio tiedekuntaannimittämiskirja / virkaan nimittäminen
YLIOPISTON HALLINTOnimittämiskirja / virkaan nimittäminen
Seuraavat sekvenssit: 1.10a , 1.10b , 1.10c , 1.16a

Muut prosessin oleelliset sekvenssit

Sekvenssi  1.10a
Edeltävät sekvenssit: 1
1.10a.1 ASIANTUNTIJAAsiantuntijat laativat lausuntonsa ja toimittavat ne yliopiston kirjaamoon
1.10a.2 YLIOPISTON HALLINTOKirjaamo toimittaa asiantuntijoiden puoltamat lausunnot tiedekuntaan hallintopäällikölle

Poikkeukset

Sekvenssi  1.10c
Esiehto: Vaaditaanko hakijalta opetusnäyte? kyllä
Edeltävät sekvenssit: 1
1.10c.1 TIEDEKUNTAHallintopäällikkö ilmoittaa opetusnäytteen tarpeesta laitoksen laitosjohtajalle ja amanuenssille
1.10c.2 LAITOSAmanuenssi informoi hakijaa opetusnäytteen aikataulusta (laitosneuvoston ajankohta) sekä toimittaa hänelle ohjeen opetusnäytteen antamiseen
1.10c.3 LAITOSLaitos järjestää opetusnäyte-tilaisuuden laitosneuvoston kokouksen yhteyteen
1.10c.4 TIEDEKUNTA / HAKIJAHakija antaa opetusnäytteen
1.10c.5 LAITOSLaitosneuvosto arvioi opetusnäytteen

Tietovirrat

Sekvenssi  1.10b
Esiehto: hakemusasiakirjat, pöytäkirjanote, ohjeet lausunnontekoon
Edeltävät sekvenssit: 1
1.10b.1 ASIANTUNTIJA

Sekvenssi  1.16a
Esiehto: alkup. nimittämiskirja, kopio nimittämiskirjasta
Edeltävät sekvenssit: 1
1.16a.1 TIEDEKUNTA / HAKIJA
TIEDEKUNTA
nimittämiskirja / virkaan nimittäminen

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:p58:i1