Prosessi 1.1.4: Työsuunnitelman laatiminen

(1. Hyväksytty)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajahallintopäällikkö
Prosessin asiakaslaitos
RajoitteetKoskee vain opetushenkilöstöön kuuluvia henkilöitä: professorit, lehtorit, yliassistentit, assistentit ja yliopistonopettajat
Esiehdo(t)Yliopiston johtosääntö määrää opetushenkilöstön laatimaan työsuunnitelmat syksyisin ja keväisin
Jälkiehdo(t)Henkilökohtaiset työsuunnitelmat on hyväksytty

Prosessi-instanssin tiedot

Yliprosessi(t)1.1 Organisaation toimintaan liittyvät prosessit ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
TIEDEKUNTA
1.1 LAITOSLaitos nimeää opettajat opintojaksoille (kevään opinto-ohjelman hyväksymisen yhteydessä tiedekuntaneuvosto suorittaa hyväksymisen)
1.2 LAITOSLaitoksen opetushenkilöstöön kuuluva henkilö tekee alustavan työsuunnitelmansa www-lomakkeella, joka löytyy laitoksen intranet-sivulta
1.3 LAITOSLaitoksen johtaja tarkistaa työsuunnitelmat amanuenssin avustuksella (esim. laitoksen johtoryhmän kanssa)
1.4 LAITOSAmanuenssi (esittelijä) valmistelee ja tekee esityksen työsuunnitelmista laitosneuvostolle
1.5 LAITOSLaitosneuvosto esittää tiedekuntaneuvostolle työsuunnitelmien hyväksymistä
1.6 TIEDEKUNTAHallintopäällikkö (esittelijä) valmistelee ja tekee esityksen työsuunnitelmista tiedekuntaneuvostolle
1.7 TIEDEKUNTATiedekuntaneuvosto hyväksyy työsuunnitelmat
1.8 TIEDEKUNTATiedekunnan osastosihteeri toimittaa tiedekuntaneuvoston pöytäkirjan hallintovirastoontiedekuntaneuvoston pöytäkirja
TIEDEKUNTAtiedekuntaneuvoston pöytäkirja
Seuraavat sekvenssit: 1.3a , 1.8a

Tarkentavat sekvenssit

Sekvenssi  1.3a
Edeltävät sekvenssit: 1
1.3a.1 LAITOSLaitosjohtaja vie tarvittaessa työsuunnitelman tiedekunnan johtoryhmän käsiteltäväksi

Tietovirrat

Sekvenssi  1.8a
Esiehto: pöytäkirja hallintovirastoon
Edeltävät sekvenssit: 1
1.8a.1 YLIOPISTON HALLINTO / HALLINTOVIRASTOtiedekuntaneuvoston pöytäkirja

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:p55:i1