Prosessi 3.2: IT-tiedekunnan toimintaprosessien palautejärjestelmä

(4. Mallinnettu)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajaprosessialueen vastuuhenkilö
RajoitteetKoskee vain tiedekunnan prosessien palautejärjestelmää (ei laitosten prosessien palautejärjestelmää) Kuvaus ei ota kantaa palautejärjestelmän tekniseen toteutukseen
Esiehdo(t)Palautejärjestelmä on olemassa ja julkaistua prosessia on kommentoitu
Jälkiehdo(t)Palautteen käsittelyn jälkeen prosessia on joko muutettu tai se on jäänyt voimaan sellaisenaan

Prosessi-instanssin tiedot

Yliprosessi(t)3 IT-tiedekunnan toimintaprosessien prosessit ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
TIEDEKUNTA
1.1 TIEDEKUNTAProsessin omistaja tarkastaa määräajoin (esim. kerran kuukaudessa) omistamistaan prosesseista kertyneet kommentit ja käsittelee ne
1.2 TIEDEKUNTA3.6 - Prosessin omistaja päättää, vaatiiko annettu palaute jatkotoimenpiteitä, ja tarvittaessa muuttaa prosessia muutosprosessin mukaisesti
1.3 TIEDEKUNTAProsessia kommentoinut työntekijä saa palautejärjestelmän välityksellä tiedon prosessia koskeneen palautteen käsittelystä
1.4 TIEDEKUNTAProsessi jää voimaan sellaisenaan tai muutettuna
TIEDEKUNTA
Seuraavat sekvenssit: 1.3a

Tietovirrat

Sekvenssi  1.3a
Esiehto: Tieto palautteen käsittelystä
Edeltävät sekvenssit: 1
1.3a.1 TIEDEKUNTA / TYÖNTEKIJÄ

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:p53:i1