Prosessi 3.6: IT-tiedekunnan toimintaprosessien muutosprosessi

(4. Mallinnettu)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajaprosessialueen vastuuhenkilö
RajoitteetKoskee tiedekunnan toimintaprosessien muutosprosessia
Esiehdo(t)Muutostarpeen kohteena oleva prosessikuvaus on julkaistu ja sitä on kommentoitu tai muutostarve on muuten havaittu
Jälkiehdo(t)Prosessia on muutettu tai se on jäänyt sellaisenaan voimaan

Prosessi-instanssin tiedot

Yliprosessi(t)3.4 Prosessikuvausten käyttö tiedekunnan toiminnan kehittämiseen3 IT-tiedekunnan toimintaprosessien prosessit3.2 IT-tiedekunnan toimintaprosessien palautejärjestelmä ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
TIEDEKUNTA
1.1 TIEDEKUNTAProsessialueen vastuuhenkilöllä on tieto prosessin muutostarpeesta (Mikäli laki tai johtosääntö on muuttunut, prosessi on automaattisesti tarkastettava)
1.2 TIEDEKUNTAProsessialueen vastuuhenkilö päättää prosessin muuttamisesta prosessiin liittyvien avainhenkilöiden kanssa mikäli laki tai johtosääntö ei estä muutosta
1.3 TIEDEKUNTAProsessialueen vastuuhenkilö julkaisee muutetun prosessikuvauksen verkkoon, jossa se on kaikkien nähtävissä ja IT-tiedekunnan henkilökunnan kommentoitavissa
TIEDEKUNTA
Seuraavat sekvenssit: 1.2a

Muut prosessin oleelliset sekvenssit

Sekvenssi  1.2a
Edeltävät sekvenssit: 1
1.2a.1 TIEDEKUNTAProsessi katselmoidaan prosessin omistajan ja prosessiin liittyvien avainhenkilöiden kanssa

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:p52:i1