Prosessi 4.2.3: Opinto-oppaan laatiminen

(1. Hyväksytty)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajaopintoasiainpäällikkö
Prosessin asiakasopiskelija
RajoitteetKuvaus ei ota kantaa ohjelmistoihin tai teknisiin työvaiheisiin, joiden avulla opinto-opas tuotetaan ja julkaistaan
Esiehdo(t)Laitosten tutkintovaatimusten on oltava tiedekuntaneuvoston hyväksymiä. Laitokset ovat toimittaneet opetussuunnitelmat opintoasiainpäällikön tarkastettavaksi ja jonka jälkeen tiedekuntaneuvosto on hyväksynyt ne
VasteetOpinto-oppaasta saatetaan julkaista myös useampi versio. Vrt. lukuvuonna 2005-2006 tuotetut erilliset opasversiot fukseille ja vanhoille opiskelijoille (sekä 2006-2007 opintopisteopas sekä opintoviikko-opas). Lisäksi tarvitaan englanninkielinen opinto-opas ulkomaalaisia opiskelijoita ja vaihto-opiskelijoita varten
Jälkiehdo(t)Opinto-oppaasta on julkaistu www- ja painettu versio. Lisäksi painetun version jakelu tarvittaville sidosryhmille ja uusille opiskelijoille on hoidettu

Prosessi-instanssin tiedot

Yliprosessi(t)4.2 Perustutkinto-opiskeluun liittyvät prosessit ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
TIEDEKUNTA
1.1 TIEDEKUNTAOpintoasiainpäällikkö ilmoittaa tarvittaville sidosryhmille ohjeistuksen ja aikataulun oppaan laatimiseksi
1.2 LAITOS
TIEDEKUNTA / MUUT OPINTO-OPPAAN SISÄLLÖNTUOTTAJAT
TIEDEKUNTA
(KORPPI-JÄRJESTELMÄ)
Laitosten amanuenssit valmistelevat laitoksia koskevat opinto-oppaan osuudet ja toimittavat ne opintoasiainpäällikölle
Muut tiedekunnan sisäiset ja ulkoiset sisällöntuottajat toimittavat opinto-oppaseen tulevan materiaalin opintoasiainpäällikölle
Opintoasiainpäällikkö valmistelee oppaan yleisen sisällön
Opintojaksojen tiedot (ja henkilötiedot) kopioidaan oppaaseen Korppi-järjestelmästä

1.3 TIEDEKUNTAOpintoasiainpäällikkö koostaa opinto-oppaan lähdemateriaalin ja viimeistelee sisällön yhdenmukaiseksi
1.4 YLIOPISTON HALLINTO / OPISKELIJAPALVELUTOpintoasiainpäällikkö tekee tarjouspyynnön opinto-oppaan painotyöstä kirjapainoon (painosmäärät, painotyön hinta)
1.5 TIEDEKUNTAOpintoasiainpäällikkö toimittaa sisällöltään sekä ulkoasultaan viimeistellyn opinto-oppaan painoon sähköisessä muodossa
1.6 TIEDEKUNTAOpintoasiainpäällikkö julkaisee valmiin opinto-oppaan verkossa
1.7 TIEDEKUNTA
YLIOPISTON HALLINTO / OPISKELIJAPALVELUT
Opintoasiainpäällikkö hoitaa opinto-oppaan jakelun tarvittaville yksiköille ja uusille opiskelijoille opintoasioista vastaavan osastosihteerin avustuksella
Opiskelijapalvelut hoitavat osan opinto-oppaan jakelusta

TIEDEKUNTA
Seuraavat sekvenssit: 1.3a

Tarkentavat sekvenssit

Sekvenssi  1.3a
Edeltävät sekvenssit: 1
1.3a.1 LAITOSAmanuenssit voivat tarvittaessa osallistua opinto-oppaan lopullisen rakenteen ja sisällön suunnitteluun sekä viimeistelyyn

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:p51:i1