Aliprosessi 4.2.8.3.1.1.1: Valintakokeen järjestäminen TKTL, kevät

(1. Hyväksytty)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajavalintakoevastaava - tktl
RajoitteetKoskee vain TKTL:n kevään opiskelijavalintaa
Esiehdo(t)Opiskelijavalinnan perusteet oltava olemassa ennen prosessin aloittamista

Prosessi-instanssin tiedot

Yliprosessi(t)4.2.8.3.1.1 Opiskelijoiden valitseminen - TKTL, kevät ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1

1.1 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSLaitoksen johtaja nimeää valintakoetyöryhmälle puheenjohtajan (valintakoevastaavan), jonka tehtävänä on vastata valintakokeeseen liittyvistä järjestelyistä
1.2 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSValintakoetyöryhmän puheenjohtaja pyytää kultakin suuntautumisvaihtoehdolta tiedot heidän edustajistaan valintakoetyöryhmään
1.3 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSValintakoetyöryhmän puheenjohtaja kutsuu valintakoetyöryhmän koolle
1.4 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSValintakoetyöryhmä käy läpi opiskelijavalintaperusteet ja keskustelee valintakokeen rakenteesta
1.5 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSValintakoetyöryhmä valitsee valintakoetehtäville vastuuhenkilöt, jotka aloittavat tehtäväehdotusten laadinnan
1.6 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSValintakoetyöryhmä kokoontuu ja käy tehtäväehdotukset läpi, tarkistaa, että tehtävät ovat valintaperusteissa ilmoitetulta alueelta kirjallisuudesta sekä tekee tarvittavat korjaukset ja lopulta vahvistaa valintakoetehtävät
1.7 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSValintakoetyöryhmän puheenjohtaja kirjoittaa valintakokeen puhtaaksi
1.8 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSValintakoetyöryhmä tarkastaa puhtaaksikirjoitetun valintakokeen ja nimeää valintakokeen valvojat
1.9 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSValintakoetyöryhmä huolehtii valintakokeen järjestämiseen tarvittavan materiaalin hankinnasta (valintakoekysymysten kopiot, vastauspaperit, kynät ym.) hyvissä ajoin
1.10 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSValintakoepäivän aamuna valintakoetyöryhmä (tai sen nimeämät henkilöt) huolehtii/huolehtivat opasteista saleihin, joissa valintakoe järjestetään
1.11 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSValintakokeen valvojat alkavat ohjata hakijoita valintakoesaleihin n. klo 11.30
1.12 LAITOS / TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOSValintakokeen valvojat antavat virallisen valintakoeohjeistuksen, jonka jälkeen valintakoe alkaa. Valintakoe kestää kolme ja puoli tuntia (3½h)

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:p49:i1