Prosessi 3.1: IT-tiedekunnan toimintaprosessien mallinnusprosessi

(4. Mallinnettu)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajaprosessialueen vastuuhenkilö
RajoitteetKoskee vain IT-tiedekunnan uusien (mallintamattomien) prosessien mallintamista (ei laitosten prosessien mallinnusta /hyväksymistä)
Esiehdo(t)On olemassa tarve prosessin mallintamiselle
Jälkiehdo(t)Prosessi on mallinnettu ja julkaistu kommentoitavaksi

Prosessi-instanssin tiedot

Yliprosessi(t)3 IT-tiedekunnan toimintaprosessien prosessit ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
TIEDEKUNTA
1.1 TIEDEKUNTAProsessialueen vastuuhenkilö havaitsee tarpeen luoda uusi prosessikuvaus
1.2 TIEDEKUNTAProsessialueen vastuuhenkilö huolehtii prosessin mallintamisesta tai delegoi vastuun eteenpäin sopivalle henkilölle
1.3 TIEDEKUNTAProsessialueen vastuuhenkilö hyväksyy prosessikuvauksen ja tarkastaa sen mahdolliset vaikutukset muihin prosesseihin
1.4 TIEDEKUNTAProsessialueen vastuuhenkilö julkaisee valmiin prosessikuvauksen verkkoon, jossa se on henkilökunnan nähtävissä ja kommentoitavissa
TIEDEKUNTA
Seuraavat sekvenssit: 1.3a , 1.3b

Muut prosessin oleelliset sekvenssit

Sekvenssi  1.3a
Edeltävät sekvenssit: 1
1.3a.1 TIEDEKUNTAProsessi katselmoidaan prosessin omistajan ja prosessiin liittyvien avainhenkilöiden kanssa

Tietovirrat

Sekvenssi  1.3b
Esiehto: Tieto olemassaolevista prosesseista (määräajoin), Tieto olemassaolevista prosesseista (määräajoin)
Edeltävät sekvenssit: 1
1.3b.1 TIEDEKUNTA / TIEDEKUNTANEUVOSTO
LAITOS / LAITOSNEUVOSTO

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:p48:i1