Prosessi 4.1.4: Lisensiaatintutkimuksen hyväksyminen

(1. Hyväksytty)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajalisensiaatintutkimuksen ohjaaja
Prosessin asiakasjatko-opiskelija
Esiehdo(t)Jatko-opiskelija on saanut lisensiaatintutkimuksensa valmiiksi
Jälkiehdo(t)Lisensiaatin tutkimus on hyväksytty

Prosessi-instanssin tiedot

DelegointitiedotTiedekuntaneuvoston (25.5.2005) päätöksen perusteella dekaani ja varadekaani voivat keskenään sopia työnjaosta. Prosessissa viitataan siksi tehtävään käsitteellä "jatko-opintoasioista vastaava dekaani".
Yliprosessi(t)4.1 Jatko-opiskeluun liittyvät prosessit4.1.1 Jatko-opiskelijan elinkaari IT-tiedekunnassa ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1

1.1 LAITOSLisensiaatintutkimuksen ohjaaja toteaa, että tutkimus on valmis tarkastettavaksilisensiaatintutkimus
1.2 LAITOSOhjaaja neuvottelee tarkastuksesta laitoksen opintoasioista vastaavan johtajan kanssalisensiaatintutkimus
1.3 LAITOSLaitoksen opintoasioista vastaava johtaja ehdottaa tiedekunnalle kaksi tutkimuksen tarkastajaa ja täyttää lomakkeen, jossa on tarkat tiedot tutkimuksen tekijästä, tutkimuksesta, ohjaajista ja tarkastajistaehdotus tutkimuksen tarkastajiksi
1.4 LAITOSLaitoksen opintoasioista vastaava johtaja toimittaa lomakkeen ja 3 kpl tulostettuja kopioita tutkimuksesta tiedekunnan toimistoonehdotus tutkimuksen tarkastajiksi
1.5 TIEDEKUNTAOpintoasiainpäällikkö tekee jatko-opintoasioista vastaavale dekaanille esityksen tutkimuksen tarkastajista ja valmistelee tarkastuspyynnöt tarkastajille
1.6 TIEDEKUNTAJatko-opintoasioista vastaava dekaani tekee päätöksen tarkastajista ja allekirjoittaa tarkastuspyynnötpäätös tarkastajista
tarkastuspyyntö
1.7 TIEDEKUNTATiedekunnan opintoasioista vastaava osastosihteeri arkistoi päätöksen ja lähettää sen tiedoksi asianosaisille. Lisäksi hän lähettää tarkastuspyynnöt, käsikirjoitukset ja palkkiolomakkeet tarkastajillepäätös tarkastajista
tarkastuspyyntö
1.8 TIEDEKUNTA / LISENSIAATINTUTKIMUKSEN TARKASTAJATarkastajat lähettävät lausuntonsa ja arvolause-ehdotuksensa tutkimuksesta tiedekuntaan kuuden viikon kuluessa tarkastuspyynnön lähettämisestä
1.9 TIEDEKUNTAOpintoasiainpäällikkö lähettää lausunnon tiedoksi jatko-opiskelijalle ja ohjaajalle / ohjaajille ja pyytää jatko-opiskelijalta mahdolliset kommentit
1.10 TIEDEKUNTAOpintoasiainpäällikkö tekee esityksen tiedekuntaneuvostolle lisensiaatintutkimuksen hyväksymisestä (ei esittelyä arvolauseesta)
1.11 TIEDEKUNTATiedekuntaneuvosto tekee päätöksen lisensiaatintutkimuksen hyväksymisestä ja arvolauseesta tarkastajien lausunnon perusteella

Seuraavat sekvenssit: 1.11a , 1.3a , 1.7a , 1.9a , 1.9b

Tarkentavat sekvenssit

Sekvenssi  1.11a
Edeltävät sekvenssit: 1
1.11a.1 TIEDEKUNTA / JATKO-OPISKELIJAJatko-opiskelijalla on oikeus tehdä oikaisupyyntö arvolauseesta tiedekuntaneuvostolle 14 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista

Sekvenssi  1.3a
Edeltävät sekvenssit: 1
1.3a.1 LAITOSLaitoksen opintoasioista vastaava johtaja toimittaa tiedekunnan toimistoon ainoastaan yhden tulostetun kopion lisensiaatintutkimuksesta, mikäli käsikirjoitus on lähetetty tarkastajille sähköisessä muodossa

Sekvenssi  1.9b
Edeltävät sekvenssit: 1
1.9b.1 TIEDEKUNTA / JATKO-OPISKELIJA
LAITOS
LAITOS
Jatko-opiskelijalla on oikeus laatia vastine tarkastajan / tarkastajien lausunno(i)sta ennen virallista arvostelua
Laitoksen johtajan lausunto tiedekuntaneuvostoa varten tarvitaan, mikäli tarkastajat ovat esittäneet arvosanaksi kiittäen hyväksytty tai laudatur
Ohjaajan lausunto korjausten tekemisestä tarvitaan, mikäli tarkastajat ovat vaatineet korjauksia. Lisäksi jatko-opiskelija voi halutessaan antaa lausunnon tekemistään korjauksista

Tietovirrat

Sekvenssi  1.7a
Esiehto: Päätös tiedoksi, Päätös tiedoksi, Päätös tiedoksi, Tarkastuspyynnöt, käsikirjoitukset ja palkkiolomakkeet
Edeltävät sekvenssit: 1
1.7a.1 LAITOS
TIEDEKUNTA / LISENSIAATINTUTKIMUKSEN TARKASTAJA
TIEDEKUNTA / LISENSIAATINTUTKIMUKSEN OHJAAJA
TIEDEKUNTA / JATKO-OPISKELIJA

Sekvenssi  1.9a
Esiehto: Lausunto tiedoksi
Edeltävät sekvenssit: 1
1.9a.1 TIEDEKUNTA / JATKO-OPISKELIJA

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:p46:i1