Prosessi 4.2.2.1: Maisterin tutkinnon hakeminen - tavoitetila

(1. Hyväksytty)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajaopintoasiainpäällikkö
Prosessin asiakasopiskelija
RajoitteetKoskee vain perustutkinnon suorittavia opiskelijoita
Esiehdo(t)Opiskelija on suorittanut kaikki maisterin tutkintoon vaadittavat opinnot
Jälkiehdo(t)Opiskelijalle on myönnetty maisterin tutkinto
LisätietojaTutkinnon hakeminen tulisi automatisoida mahdollisimman pitkälle eHOPSin avulla

Prosessi-instanssin tiedot

PoikkeuksetMaisterintutkinnon tavoitetilan kuvaus hakemisesta
LisätietojaTutkinnon hakeminen tulisi automatisoida mahdollisimman pitkälle eHOPSin avulla
Yliprosessi(t)4.2.2 Perusopiskelijan valmistuminen ]
Rinnakkaisprosessit4.2.2.3 Uuden maisterin tutkinnon hakeminen - kandidaatin tutkinnosta jatkaneet ja maisterivalinnan kautta valitut4.2.2.2 Uuden kandidaatin / vanhan kandidaatin / vanhan maisterin tutkinnon hakeminen ]
Sisällytetty prosessi4.2.2.2 Uuden kandidaatin / vanhan kandidaatin / vanhan maisterin tutkinnon hakeminen

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1

1.1 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija pyytää sivuainekokonaisuuksien valmistuessa Korpin eHOPS-tietojärjestelmän avulla kokonaisuuksien kokoamista sekä arvostelua opintorekisteriin asianomaisilta laitoksilta / yksiköiltä, jotka saatuaan
1.2 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija lähettää Korpin eHOPS-tietojärjestelmän avulla tutkinnon kokoamispyynnön laitoksensa osastosihteerille tai amanuenssille
1.3 LAITOSLaitoksen osastosihteeri (tai amanuenssi) tarkastaa onko opiskelija suorittanut kaikki vaadittavat opinnot (pääaine, sivuaineet, kieli- ja viestintäopinnot, yleisopinnot ym.) ja mahdolliset siltaopinnot. Mikäli pääaineopintoja on riittävästi hän kokoaa pääaineen syventävät opinnot kokonaisuuden arvostelua vartenPääaineen arvostelulomake
1.4 LAITOSPääaineen professori hyväksyy pääaineen syventävän opintokokonaisuuden allekirjoittamalla arvostelulomakkeenPääaineen arvostelulomake
1.5 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija tulostaa tutkintolomakkeen ja täyttää sen tarvittaessa laitoksen osastosihteerin tai amanuenssin avustuksella sekä allekirjoittaa tutkintolomakkeentutkintolomake
1.6 LAITOSLaitoksen osastosihteeri (tai amanuenssi) toimittaa tutkintolomakkeen tiedekunnan toimistoontutkintolomake
1.7 TIEDEKUNTATiedekunnan opintoasioista vastaava osastosihteeri tarkistaa, että tutkintoa varten tarvittavat opintokokonaisuudet on koottu ja että opiskelija on suorittanut kaikki tarvittavat opinnot (pääaine, sivuaineet, kieli- ja viestintäopinnot)tutkintolomake
1.8 TIEDEKUNTATiedekunnan opintoasioista vastaava osastosihteeri laatii tutkintotodistuksen ja toimittaa sen opintoasiainpäällikölle. Lisäksi hän arkistoi tutkintolomakkeen ja vie tiedon valmistumisesta tiedekuntaneuvoston kokouksen ilmoitusasioihintutkintotodistus
tutkintolomake
1.9 TIEDEKUNTAOpintoasiainpäällikkö tarkastaa ja allekirjoittaa tutkintotodistuksen ja toimittaa sen opintoasioista vastaavan dekaanin allekirjoitettavaksitutkintotodistus
tutkintolomake
1.10 TIEDEKUNTAOpintoasioista vastaava dekaani allekirjoittaa ja myöntää tutkintotodistuksen.tutkintotodistus
1.11 TIEDEKUNTATiedekunnan opintoasioista vastaava osastosihteeri ottaa tarvittavat kopiot (7kpl) tutkintotodistuksesta ja lähettää opiskelijalle alkuperäisen tutkintotodistuksen kopioineen sekä maisteriksi valmistuville materiaalipaketin, joka sisältää tietoa valmistumisen jälkeisistä vaihtoehdoista (esim. alumnitoiminta, ammattiliitot). Lisäksi osastosihteeri lähettää kopion tutkintotodistuksesta hallintovirastoon ja arkistoi yhden kopion tiedekuntaantutkintotodistus
maisterin tutkintotodistus
kandidaatin tutkintotodistus
1.12 YLIOPISTON HALLINTO / HALLINTOVIRASTOYliopiston hallintoviraston opiskelijapalvelut rekisteröi tutkinnon TUTTI-järjestelmääntutkintotodistus

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:p45:i5