Prosessi 4.2.2.3: Uuden maisterin tutkinnon hakeminen - kandidaatin tutkinnosta jatkaneet ja maisterivalinnan kautta valitut

(3. Korjattavaa)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajaopintoasiainpäällikkö
Prosessin asiakasopiskelija
RajoitteetKoskee vain perustutkinnon suorittavia opiskelijoita
Esiehdo(t)Opiskelija on suorittanut kaikki maisterin tutkintoon vaadittavat opinnot
Jälkiehdo(t)Opiskelijalle on myönnetty maisterin tutkinto

Prosessi-instanssin tiedot

PoikkeuksetKoskee kandidaatin tutkinnon suorittaneita opiskelijoita, jotka jatkavat edelleen maisterin tutkintoon. Syksystä 2005 alkaen opiskelunsa aloittaneet ja vanhasta tutkintojärjestelmästä uuteen siirtyneet opiskelijat ovat tehneet / tekevät opintosuunnitelman Korpin eHOPS-tietojärjestelmän avulla. Koskee myös lisäksi maisterivalinnan kautta valittuja opiskelijoita kuten esim. opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet AMK-tutkinnon tai kandidaatin tutkinnon jossakin muussa kuin Jyväskylän yliopistossa.
Yliprosessi(t)4.2.2 Perusopiskelijan valmistuminen ]
Rinnakkaisprosessit4.2.2.1 Maisterin tutkinnon hakeminen - tavoitetila4.2.2.2 Uuden kandidaatin / vanhan kandidaatin / vanhan maisterin tutkinnon hakeminen ]
Sisällytetty prosessi4.2.2.2 Uuden kandidaatin / vanhan kandidaatin / vanhan maisterin tutkinnon hakeminen

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1

1.1 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija pyytää mahdollisten sivuaineiden opintokokonaisuuksien valmistuessa niiden kokoamista sekä arvostelua opintorekisteriin asianomaisilta laitoksilta / yksiköiltä
1.2 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija ilmoittaa laitoksensa osastosihteerille (tai amanuenssille) suorittaneensa tutkintoa varten vaadittavat opinnot
1.3 LAITOSLaitoksen osastosihteeri (tai amanuenssi) vertaa opiskelijan eHOPS-tietojärjestelmällä tekemää suunnitelmaa suoritettuihin opintojaksoihin ja tarkastaa, onko opiskelija suorittanut kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot (pääaine, sivuaineet, kieli- ja viestintäopinnot, yleisopinnot ym.). Lisäksi hän kiinnittää JORE-järjestelmässä opinnot haettuun tutkintoon. Mikäli pääaineopintoja on riittävästi hän kokoaa pääaineen syventävät opinnot kokonaisuuden arvostelua vartenPääaineen arvostelulomake
1.4 LAITOSPääaineen professori hyväksyy pääaineen syventävän opintokokonaisuuden allekirjoittamalla arvostelulomakkeenPääaineen arvostelulomake
1.5 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija tulostaa tutkintolomakkeen ja täyttää sen tarvittaessa laitoksen osastosihteerin tai amanuenssin avustuksella sekä allekirjoittaa tutkintolomakkeentutkintolomake
1.6 LAITOSLaitoksen osastosihteeri (tai amanuenssi) toimittaa tutkintolomakkeen tiedekunnan toimistoontutkintolomake
1.7 TIEDEKUNTATiedekunnan opintoasioista vastaava osastosihteeri tarkistaa, että tutkintoa varten tarvittavat opintokokonaisuudet on koottu ja että opiskelija on suorittanut kaikki tarvittavat opinnot (pääaine, sivuaineet, kieli- ja viestintäopinnot)tutkintolomake
1.8 TIEDEKUNTATiedekunnan opintoasioista vastaava osastosihteeri laatii tutkintotodistuksen ja toimittaa sen opintoasiainpäällikölle. Lisäksi hän arkistoi tutkintolomakkeen ja vie tiedon valmistumisesta tiedekuntaneuvoston kokouksen ilmoitusasioihintutkintolomake
tutkintotodistus
1.9 TIEDEKUNTAOpintoasiainpäällikkö tarkastaa ja allekirjoittaa tutkintotodistuksen ja toimittaa sen opintoasioista vastaavan dekaanin allekirjoitettavaksitutkintotodistus
tutkintolomake
1.10 TIEDEKUNTAOpintoasioista vastaava dekaani allekirjoittaa ja myöntää tutkintotodistuksen.tutkintotodistus
1.11 TIEDEKUNTATiedekunnan opintoasioista vastaava osastosihteeri ottaa tarvittavat kopiot (7kpl) tutkintotodistuksesta ja lähettää opiskelijalle alkuperäisen tutkintotodistuksen kopioineen sekä maisteriksi valmistuville materiaalipaketin, joka sisältää tietoa valmistumisen jälkeisistä vaihtoehdoista (esim. alumnitoiminta, ammattiliitot). Lisäksi osastosihteeri lähettää kopion tutkintotodistuksesta hallintovirastoon ja arkistoi yhden kopion tiedekuntaankandidaatin tutkintotodistus
maisterin tutkintotodistus
tutkintotodistus
1.12 YLIOPISTON HALLINTO / HALLINTOVIRASTOYliopiston hallintoviraston opiskelijapalvelut rekisteröi tutkinnon TUTTI-järjestelmääntutkintotodistus

Seuraavat sekvenssit: 1.11a , 1.12a , 1.8a

Tietovirrat

Sekvenssi  1.11a
Esiehto: tutkintotodistuksen kopio, Maisterin tutkintotodistus muu materiaali-->
Edeltävät sekvenssit: 1
1.11a.1 (TIEDEKUNNAN ARKISTO)
TIEDEKUNTA / OPISKELIJA
tutkintotodistus

kandidaatin tutkintotodistus
maisterin tutkintotodistus

Sekvenssi  1.12a
Esiehto: Tutkinnon rekisteröinti
Edeltävät sekvenssit: 1
1.12a.1 (TUTTI-JÄRJESTELMÄ)

Sekvenssi  1.8a
Esiehto: tutkintolomake
Edeltävät sekvenssit: 1
1.8a.1 (TIEDEKUNNAN ARKISTO)tutkintolomake

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:p45:i3