Prosessi 4.2.2.2: Uuden kandidaatin / vanhan kandidaatin / vanhan maisterin tutkinnon hakeminen

(1. Hyväksytty)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajaopintoasiainpäällikkö
Prosessin asiakasopiskelija
RajoitteetKoskee vain perustutkinnon suorittavia opiskelijoita
Esiehdo(t)Opiskelija on suorittanut kaikki maisterin tutkintoon vaadittavat opinnot
Jälkiehdo(t)Opiskelijalle on myönnetty maisterin tutkinto

Prosessi-instanssin tiedot

DelegointitiedotTiedekuntaneuvoston päätöksellä (25.5.2005) dekaani ja varadekaani voivat päättää keskenään keskinäisestä tehtävienjaostaan. Tässä prosessissa viranhaltijaan viitataan siksi termillä "opintoasioista vastaava dekaani".
Yliprosessi(t)4.2.2 Perusopiskelijan valmistuminen ]
Rinnakkaisprosessit4.2.2.1 Maisterin tutkinnon hakeminen - tavoitetila4.2.2.3 Uuden maisterin tutkinnon hakeminen - kandidaatin tutkinnosta jatkaneet ja maisterivalinnan kautta valitut ]
Sisällyttävä(t) prosessi(t)4.2.2.1 Maisterin tutkinnon hakeminen - tavoitetila4.2.2.3 Uuden maisterin tutkinnon hakeminen - kandidaatin tutkinnosta jatkaneet ja maisterivalinnan kautta valitut ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1

1.1 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija pyytää sivuaineiden opintokokonaisuuksien valmistuessa niiden kokoamista sekä arvostelua opintorekisteriin asianomaisilta laitoksilta / yksiköiltä
1.2 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija pyytää pääaineen kokonaisarviointia laitoksensa osastosihteeriltä (tai amanuenssilta)
1.3 LAITOSLaitoksen osastosihteeri (tai amanuenssi) tarkastaa onko opiskelijalla pakolliset opinnot (pää- ja sivuaineet, kieli- ja viestintäopinnot, yleisopinnot ym.) suoritettuna. Mikäli pääaineopintoja on riittävästi hän kokoaa pääaineen syventävät opinnot kokonaisuuden arvostelua varten. Lisäksi hän kiinnittää JORE-järjestelmässä opinnot haettuun tutkintoon.Pääaineen arvostelulomake
1.4 LAITOSPääaineen professori hyväksyy pääaineen syventävän opintokokonaisuuden allekirjoittamalla arvostelulomakkeenPääaineen arvostelulomake
1.5 TIEDEKUNTA / OPISKELIJAOpiskelija tulostaa tutkintolomakkeen ja täyttää sen tarvittaessa laitoksen osastosihteerin tai amanuenssin avustuksella sekä allekirjoittaa tutkintolomakkeentutkintolomake
1.6 LAITOSLaitoksen osastosihteeri (tai amanuenssi) toimittaa tutkintolomakkeen tiedekunnan toimistoontutkintolomake
1.7 TIEDEKUNTATiedekunnan opintoasioista vastaava osastosihteeri tarkistaa, että tutkintoa varten tarvittavat opintokokonaisuudet on koottu ja että opiskelija on suorittanut kaikki tarvittavat opinnot (pääaine, sivuaineet, kieli- ja viestintäopinnot)tutkintolomake
1.8 TIEDEKUNTATiedekunnan opintoasioista vastaava osastosihteeri laatii tutkintotodistuksen ja toimittaa sen opintoasiainpäällikölle. Lisäksi hän arkistoi tutkintolomakkeen ja vie tiedon valmistumisesta tiedekuntaneuvoston kokouksen ilmoitusasioihintutkintolomake
tutkintotodistus
1.9 TIEDEKUNTAOpintoasiainpäällikkö tarkastaa ja allekirjoittaa tutkintotodistuksen ja toimittaa sen opintoasioista vastaavan dekaanin allekirjoitettavaksitutkintolomake
tutkintotodistus
1.10 TIEDEKUNTAOpintoasioista vastaava dekaani allekirjoittaa ja myöntää tutkintotodistuksen.tutkintotodistus
1.11 TIEDEKUNTATiedekunnan opintoasioista vastaava osastosihteeri ottaa tarvittavat kopiot (7kpl) tutkintotodistuksesta ja lähettää opiskelijalle alkuperäisen tutkintotodistuksen kopioineen sekä maisteriksi valmistuville materiaalipaketin, joka sisältää tietoa valmistumisen jälkeisistä vaihtoehdoista (esim. alumnitoiminta, ammattiliitot). Lisäksi osastosihteeri lähettää kopion tutkintotodistuksesta hallintovirastoon ja arkistoi yhden kopion tiedekuntaanmaisterin tutkintotodistus
kandidaatin tutkintotodistus
tutkintotodistus
1.12 YLIOPISTON HALLINTO / HALLINTOVIRASTOYliopiston hallintoviraston opiskelijapalvelut rekisteröi tutkinnon TUTTI-järjestelmääntutkintotodistus

Seuraavat sekvenssit: 1.11a , 1.12a , 1.8a

Tietovirrat

Sekvenssi  1.11a
Esiehto: Kandidaatin tutkintotodistus muu materiaali, tutkintotodistuksen kopio
Edeltävät sekvenssit: 1
1.11a.1 TIEDEKUNTA / OPISKELIJA
(TIEDEKUNNAN ARKISTO)
kandidaatin tutkintotodistus

tutkintotodistus

Sekvenssi  1.12a
Esiehto: Tutkinnon rekisteröinti
Edeltävät sekvenssit: 1
1.12a.1 (TUTTI-JÄRJESTELMÄ)

Sekvenssi  1.8a
Esiehto: tutkintolomake
Edeltävät sekvenssit: 1
1.8a.1 (TIEDEKUNNAN ARKISTO)tutkintolomake

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:p45:i2