Prosessi 1.2.2.3.1: Virkavapauden myöntäminen

(1. Hyväksytty)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajahallintopäällikkö
Prosessin asiakastyöntekijä
Esiehdo(t)Työntekijällä on tarve hakea virkavapautta
Jälkiehdo(t)Virkavapaus on myönnetty

Prosessi-instanssin tiedot

Yliprosessi(t)1.2.2.3 Poissaolot ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1

1.1 TIEDEKUNTA / TYÖNTEKIJÄTyöntekijä toimittaa perustellun virkavapaushakemuksen laitoksen / tiedekunnan henkilöstöasioista vastaavalle osastosihteerille (riippuen työskenteleekö henkilö tiedekunnassa vai laitoksella)virkavapaushakemus
1.2 LAITOSOsastosihteeri toimittaa hakemuksen laitoksen johtajalle (tiedekunnassa hallintopäällikölle)virkavapaushakemus
1.3 LAITOSLaitosjohtaja / hallintopäällikkö puoltaa (tai ei puolla) hakemusta ja toimittaa hakemuksen osastosihteerillevirkavapaushakemus
1.4 LAITOSOsastosihteeri arkistoi tarvittavan kopion hakemuksesta laitokselle ja toimittaa hakemuksen hallintopäälliköllevirkavapaushakemus
1.5 TIEDEKUNTAHallintopäällikkö tekee esityksen virkavapaudestavirkavapaushakemus
1.6 TIEDEKUNTA
TIEDEKUNTA
Dekaani tekee virkavapauspäätökset vuoden- ja alle vuodenpituisiin virkavapauksiin sekä kaikkien äitiyslomien osalta. Tiedekunnan kanslian virkoihin nimitettyjen henkilöiden osalta dekaani tekee päätökset myös yli vuoden kestäviin virkavapauksiin, ei kuitenkaan hallintopäällikön tai opintoasiainpäällikön osalta
Tiedekuntaneuvosto tekee virkavapauspäätökset yli vuodenpituisiin virkavapauksiin, jotka eivät kuulu dekaanin tai yliopiston hallituksen tehtäväksi

1.7 TIEDEKUNTAHallintopäällikkö allekirjoittaa virkavapaushakemuksen ja toimittaa sen dekaanille hyväksyttäväksivirkavapaushakemus
1.8 TIEDEKUNTADekaani hyväksyy virkavapaushakemuksen allekirjoituksellaanvirkavapaushakemus
1.9 TIEDEKUNTATiedekunnan henkilöstö- ja talousasioista vastaava osastosihteeri ottaa varmuuskopion virkavapaushakemuksesta tiedekuntaan ja toimittaa alkuperäisen virkavapaushakemuksen hallintovirastoonvirkavapaushakemus
1.10 YLIOPISTON HALLINTOHallintovirasto toimittaa alkuperäisen virkavapaushakemuksen työntekijälle ja viralliset kopiot tiedekuntaan sekä laitoksellevirkavapaushakemus
virkavapaushakemus
Seuraavat sekvenssit: 1.10a , 1.5a , 1.9a

Muut prosessin oleelliset sekvenssit

Sekvenssi  1.5a
Esiehto: Kuka tekee päätöksen virkavapaudesta? yliopiston hallitus
Edeltävät sekvenssit: 1
1.5a.1 TIEDEKUNTATiedekuntaneuvosto tekee esityksen hallintopäällikön esityksestä yliopiston hallitukselle professorin, lehtorin, tutkimuspäällikön tai vastaavien yli vuoden kestäviin virkavapauksiin
1.5a.2 TIEDEKUNTAHallintopäällikkö täyttää virkavapaushakemukseen tiedekuntaneuvoston esityksen ja toimittaa hakemuksen tiedekunnan henkilöstö- ja talousasioista vastaavalle osastosihteerillevirkavapaushakemus
1.5a.3 TIEDEKUNTATiedekunnan henkilöstö- ja talousasioista vastaava osastosihteeri toimittaa alkuperäisen virkavapaushakemuksen ja pöytäkirjaotteen hallintovirastoon, ja ottaa tarvittaessa varmuuskopion virkavapaushakemuksesta tiedekuntaanvirkavapaushakemus
1.5a.4 YLIOPISTON HALLINTO / YLIOPISTON HALLITUSYliopiston hallitus tekee päätöksen virkavapaudesta professorin, lehtorin, tutkimuspäällikön tai vastaavien yli vuoden kestäviin virkavapauksiinvirkavapaushakemus
1.5a.5 YLIOPISTON HALLINTO / REHTORIYliopiston rehtori allekirjoittaa päätöksen virkavapaudesta virkavapaushakemukseenvirkavapaushakemus
1.5a.6 YLIOPISTON HALLINTOYliopiston hallinto toimittaa alkuperäisen virkavapaushakmuksen työntekijälle sekä kopiot tiedekuntaan sekä laitoksellevirkavapaushakemus
Seuraavat sekvenssit: 1.5a.3a , 1.5a.6a

Tietovirrat

Sekvenssi  1.10a
Esiehto: alkup. virkavapaushakemus, virallinen kopio virkavapaushakemuksesta, virallinen kopio virkavapaushakemuksesta
Edeltävät sekvenssit: 1
1.10a.1 LAITOS
TIEDEKUNTA
TIEDEKUNTA / TYÖNTEKIJÄ
virkavapaushakemus

Sekvenssi  1.5a.3a
Esiehto: varmuuskopio virkavapaushakemuksesta, alkup. virkavapaushakemus ja pöytäkirjaote
Edeltävät sekvenssit: 1.5a
1.5a.3a.1 YLIOPISTON HALLINTO / HALLINTOVIRASTO
TIEDEKUNTA
virkavapaushakemus

Sekvenssi  1.5a.6a
Esiehto: kopio virkavapaushakemuksesta, kopio virkavapaushakemuksesta, alkup. virkavapaushakemus
Edeltävät sekvenssit: 1.5a
1.5a.6a.1 TIEDEKUNTA / TYÖNTEKIJÄ
TIEDEKUNTA
LAITOS
virkavapaushakemus

Sekvenssi  1.9a
Esiehto: alkup. virkavapaushakemus, varmuuskopio virkavapaushakemuksesta
Edeltävät sekvenssit: 1
1.9a.1 TIEDEKUNTA
YLIOPISTON HALLINTO / HALLINTOVIRASTO
virkavapaushakemus

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:p44:i1