Aliprosessi 1.2.1.5.3: Nimittämispäätöksen tekeminen (professuurit)

(1. Hyväksytty)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajalaitoksen johtaja
Prosessin asiakashakija
Rajoitteetkoskee vain professuurien täyttöä
Esiehdo(t)Laitos toteaa tarpeen professuurin täyttämiseen
Jälkiehdo(t)Professorin virka on täytetty

Prosessi-instanssin tiedot

Yliprosessi(t)1.2.1.5 Professuurin täyttäminen ]
Rinnakkaisprosessit1.2.1.5.2.1 Asiantuntijoiden valinta1.2.1.5.2 Virkahakemusten käsittely ja asiantuntijamenettely (professuurit)1.2.1.5.1 Virantäyttöselosteen tekeminen (professuurit) ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
TIEDEKUNTAVirkahakemusten käsittely ja asiantuntijamenettely (professuurit)
Tulevat linkit: [ 1.2.1.5.2 Virkahakemusten käsittely ja asiantuntijamenettely (professuurit) ]

1.1 TIEDEKUNTAHallintopäällikkö tekee esityksen virkaehdotuksesta tiedekuntaneuvostolle
1.2 TIEDEKUNTATiedekuntaneuvosto tekee esityksen virkaehdotuksesta yliopiston hallitukselle
1.3 TIEDEKUNTAHallintopäällikkö tekee ilmoituksen virkaehdotuksesta, joka sisältää tiedot muistutusmenettelystä, ja toimittaa ilmoituksen yliopiston kirjaamoon viralliselle ilmoitustaululle laitettavaksi
1.4 TIEDEKUNTAHallintopäällikkö toimittaa kirjaamoon rehtorille osoitetun virkaehdotuskirjeen pöytäkirjanotteen kanssa sekä hakemusasiakirjat
1.5 TIEDEKUNTAHallintopäällikkö toimittaa hakijalle ilmoituksen virkaehdotuksesta ja pöytäkirjanotteen liitteineen
1.6 YLIOPISTON HALLINTOHallituksen esittelijä valmistelee virkaehdotuspäätöksen rehtorille
1.7 YLIOPISTON HALLINTORehtori hyväksyy virkaehdotuksen
1.8 YLIOPISTON HALLINTOHallituksen esittelijä tekee esityksen virkaannimittämisestä yliopiston hallitukselle
1.9 TIEDEKUNTAHallintopäällikkö (tai tiedekunnan osastosihteeri) pyytää laitosta toimittamaan johtajan esityslomakkeen
1.10 LAITOSLaitos tekee johtajan esityksen nimittämisestä
1.11 LAITOSLaitosjohtaja allekirjoittaa johtajan esityksen nimittämisestä
1.12 LAITOSLaitos toimittaa allekirjoitetun johtajan esityksen nimittämisestä yliopiston hallintovirastoon sekä kopion siitä tiedekunnan kansliaan
1.13 YLIOPISTON HALLINTOHallintovirasto laatii nimittämiskirjan
1.14 YLIOPISTON HALLINTORehtori allekirjoittaa nimittämiskirjan
1.15 YLIOPISTON HALLINTOYliopiston hallinnosta lähetetään nimittämiskirja hakijalle ja kopiot tiedekuntaan sekä laitokselle
YLIOPISTON HALLINTO
Seuraavat sekvenssit: 1.12a , 1.15a , 1.3a , 1.4a , 1.5a , 1.5b , 1.8a

Muut prosessin oleelliset sekvenssit

Sekvenssi  1.8a
Edeltävät sekvenssit: 1
1.8a.1 YLIOPISTON HALLINTOYliopiston hallitus päättää virkaannimittämisestä
Seuraavat sekvenssit: 1.8a.1a

Poikkeukset

Sekvenssi  1.5b
Esiehto: Tekeekö joku hakijoista muistutuksen 30 päivän sisällä? kyllä
Edeltävät sekvenssit: 1
1.5b.1 TIEDEKUNTA / HAKIJAHakija tekee kirjallisen muistutuksen ja toimittaa sen yliopiston kirjaamoon
1.5b.2 YLIOPISTON HALLINTOKirjaamo toimittaa muistutuksen hallituksen esittelijälle
1.5b.3 YLIOPISTON HALLINTOHallituksen esittelijä pyytää lausunnon tiedekuntaneuvostolta ja vastineet muilta hakijoilta muistutukseen
Seuraavat sekvenssit: 1.5b.3a , 1.5b.3b

Sekvenssi  1.5b.3a
Edeltävät sekvenssit: 1.5b
1.5b.3a.1 TIEDEKUNTAHallintopäällikkö tekee esityksen lausunnosta tiedekuntaneuvostolle
1.5b.3a.2 TIEDEKUNTATiedekuntaneuvosto käsittelee lausuntoa ja tekee siitä päätöksen
1.5b.3a.3 TIEDEKUNTAHallintopäällikkö toimittaa lausunnon ja pöytäkirjanotteen hallituksen esittelijälle

Sekvenssi  1.5b.3b
Edeltävät sekvenssit: 1.5b
1.5b.3b.1 TIEDEKUNTA / HAKIJAHakija toimittaa halutessaan vastineen hallituksen esittelijälle

Tietovirrat

Sekvenssi  1.12a
Esiehto: Kopio johtajan esitys nimittämisestä, alkup. johtajan esitys nimittämisestä
Edeltävät sekvenssit: 1
1.12a.1 TIEDEKUNTA
YLIOPISTON HALLINTO / HALLINTOVIRASTO

Sekvenssi  1.15a
Esiehto: Kopio nimittämiskirjasta, Kopio nimittämiskirjasta, Nimittämiskirja
Edeltävät sekvenssit: 1
1.15a.1 TIEDEKUNTA / HAKIJA
TIEDEKUNTA
LAITOS

Sekvenssi  1.3a
Esiehto: Ilmoitus virkaehdotuksesta
Edeltävät sekvenssit: 1
1.3a.1 YLIOPISTON HALLINTO

Sekvenssi  1.4a
Esiehto: Virkaehdotuskirje ja hakemusasiakirjat
Edeltävät sekvenssit: 1
1.4a.1 YLIOPISTON HALLINTO

Sekvenssi  1.5a
Esiehto: Ilmoitus virkaehdotuksesta, pöytäkirjanote liitteineen
Edeltävät sekvenssit: 1
1.5a.1 TIEDEKUNTA / HAKIJA

Sekvenssi  1.8a.1a
Esiehto: Tieto päätöksestä
Edeltävät sekvenssit: 1.8a
1.8a.1a.1 TIEDEKUNTA / HAKIJA

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:p42:i4