Aliprosessi 1.2.1.5.2: Virkahakemusten käsittely ja asiantuntijamenettely (professuurit)

(1. Hyväksytty)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajalaitoksen johtaja
Prosessin asiakashakija
Rajoitteetkoskee vain professuurien täyttöä
Esiehdo(t)Laitos toteaa tarpeen professuurin täyttämiseen
Jälkiehdo(t)Professorin virka on täytetty

Prosessi-instanssin tiedot

Yliprosessi(t)1.2.1.5 Professuurin täyttäminen ]
Rinnakkaisprosessit1.2.1.5.3 Nimittämispäätöksen tekeminen (professuurit)1.2.1.5.2.1 Asiantuntijoiden valinta1.2.1.5.1 Virantäyttöselosteen tekeminen (professuurit) ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
TIEDEKUNTAViran julistaminen auki ja sen hakeminen (avoin ja professuurit)
Tulevat linkit: [ 1.2.1.3.2 Viran julistaminen auki ja sen hakeminen (avoin haku ja professuurit) ]

1.1 TIEDEKUNTAHallintopäällikkö tarkastaa virkahakemukset ja liitteenä olevat asiakirjat
1.2 TIEDEKUNTA1.2.1.5.2.1 - Asiantuntijoiden valinta
1.3 TIEDEKUNTAHallintopäällikkö toimittaa valituille asiantuntijoille virantäyttöselosteen, hakijoiden asiakirjat sekä ohjeet lausunnon tekoon
1.4 ASIANTUNTIJAAsiantuntijat tekevät lausunnot ja toimittavat ne yliopiston kirjaamoon
1.5 YLIOPISTON HALLINTOKirjaamo toimittaa lausunnot tiedekuntaan hallintopäällikölle
1.6 TIEDEKUNTAHallintopäällikkö vie kaikkien asiantuntijalausuntojen saavuttua lausunnot tiedekuntaneuvostoon ja tekee esityksen hakijoilta pyydettävistä opetusnäytteistä ja haastatteluista
1.7 TIEDEKUNTATiedekuntaneuvosto merkitsee tiedoksi saapuneet asiantuntijalausunnot ja päättää, keneltä hakijoista pyydetään opetusnäyte ja/tai haastattelu
1.8 TIEDEKUNTAHallintopäällikkö tiedottaa hakijaa opetusnäytteestä ja sopii aikataulusta hakijan kanssa
1.9 TIEDEKUNTA / HAKIJAHakija antaa julkisen opetusnäytteen tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä
1.10 TIEDEKUNTATiedekuntaneuvosto arvioi opetusnäytteen
1.11 TIEDEKUNTAHallintopäällikkö valmistelee virkaehdotuksen ja laatii virkaehdotuksen perustelun nimittämismuistioon asiantuntijalausuntojen ja virantäyttöselosteessa kuvattujen kriteerien perusteella
TIEDEKUNTANimittämispäätöksen tekeminen (professuurit)
Lähtevät linkit: [ 1.2.1.5.3 Nimittämispäätöksen tekeminen (professuurit) ]

Seuraavat sekvenssit: 1.1a , 1.1b , 1.1c , 1.7a

Muut prosessin oleelliset sekvenssit

Sekvenssi  1.1a
Edeltävät sekvenssit: 1
1.1a.1 TIEDEKUNTAHakijat todetaan seuraavassa tiedekuntaneuvostossa

Sekvenssi  1.1b
Edeltävät sekvenssit: 1
1.1b.1 TIEDEKUNTATiedekunnan osastosihteeri kokoaa hakemuksista hakijoiden tiedot nimittämismuistioon

Sekvenssi  1.7a
Edeltävät sekvenssit: 1
1.7a.1 TIEDEKUNTAHallintopäällikkö lähettää hakijalle kirjeen haastattelusta ja sopii aikataulusta hakijan kanssa
1.7a.2 TIEDEKUNTA / HAKIJA
TIEDEKUNTA
Hakija antaa haastattelun
Tiedekuntaneuvosto tai tiedekuntaneuvoston asettama työryhmä haastattelee hakijan

1.7a.3 TIEDEKUNTATiedekunnassa kiireapulainen litteroi tarvittaessa haastattelut ja tekee niistä muistion

Tarkentavat sekvenssit

Sekvenssi  1.1c
Edeltävät sekvenssit: 1
1.1c.1 TIEDEKUNTAHallintopäällikkö pyytää tarvittaessa hakijalta puuttuvat asiakirjat

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:p42:i3