Aliprosessi 1.2.1.5.1: Virantäyttöselosteen tekeminen (professuurit)

(1. Hyväksytty)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajalaitoksen johtaja
Prosessin asiakashakija
Rajoitteetkoskee vain professuurien täyttöä
Esiehdo(t)Laitos toteaa tarpeen professuurin täyttämiseen
Jälkiehdo(t)Professorin virka on täytetty

Prosessi-instanssin tiedot

Yliprosessi(t)1.2.1.5 Professuurin täyttäminen ]
Rinnakkaisprosessit1.2.1.5.3 Nimittämispäätöksen tekeminen (professuurit)1.2.1.5.2.1 Asiantuntijoiden valinta1.2.1.5.2 Virkahakemusten käsittely ja asiantuntijamenettely (professuurit) ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
LAITOS
1.1 LAITOSLaitosjohtaja, vastaavan viranalan professori ja mahdollisesti muut laitoksen professorit laativat yhteistyössä virantäyttöselosteenvirantäyttöseloste
1.2 LAITOSLaitoksen johtoryhmä kommentoi virantäyttöselostettavirantäyttöseloste
1.3 TIEDEKUNTAHallintopäällikkö ja dekaani kommentoivat virantäyttöselostetta
1.4 LAITOSLaitosneuvosto tekee perustellun esityksen virantäyttöselosteesta tiedekuntaneuvostolle
1.5 TIEDEKUNTATiedekuntaneuvosto käsittelee virantäyttöselostetta ja tekee esityksen virantäyttöselosteen hyväksymisestä yliopiston rehtorille sekä esittää hallintovirastolle viran julistamista auki
1.6 YLIOPISTON HALLINTOYliopiston rehtori hyväksyy virantäyttöselosteen
1.7 TIEDEKUNTAHallintopäällikkö laatii hakuilmoituksen virantäyttöselosteen pohjalta ja toimittaa sen henkilöstöpalveluihin
1.8 YLIOPISTON HALLINTOYliopiston hallintojohtaja hyväksyy viran julistamisen auki
YLIOPISTON HALLINTOViran julistaminen auki ja sen hakeminen
Lähtevät linkit: [ 1.2.1.3.2 Viran julistaminen auki ja sen hakeminen (avoin haku ja professuurit) ]

Seuraavat sekvenssit: 1.6a , 1.8a

Tietovirrat

Sekvenssi  1.6a
Esiehto: Päätös hyväksynnästä, Päätös hyväksynnästä
Edeltävät sekvenssit: 1
1.6a.1 LAITOS
TIEDEKUNTA

Sekvenssi  1.8a
Esiehto: Hyväksyntä tiedoksi
Edeltävät sekvenssit: 1
1.8a.1 TIEDEKUNTA

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:p42:i2