Aliprosessi 1.2.1.3.4: Nimittämispäätöksen tekeminen (avoin haku)

(1. Hyväksytty)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajahallintopäällikkö
Rajoitteetkoskee virkojen ja virkasuhteiden täyttöä avoimen haun kautta, ei koske professuurien täyttöä. Hallintolaki säätelee tämän prosessin toteutusta.
Esiehdo(t)Tiedekunnassa tai laitoksella havaitaan tarve uuden viran tai virkasuhteen täyttämiselle
Jälkiehdo(t)Virka tai virkasuhde on täytetty
DokumentitJyväskylän yliopiston hallintojohtosääntöHallintolaki ]

Prosessi-instanssin tiedot

Yliprosessi(t)1.2.1.3 Viran täyttäminen avoimessa haussa ]
Rinnakkaisprosessit1.2.1.3.1 Virantäyttösuunnitelman tekeminen (avoin haku)1.2.1.3.3.1 Virkahakemusten käsittely (avoin haku) - Päätös opetusnäytteen tarpeellisuudesta ja opetusnäytteen suorittaminen1.2.1.3.3 Virkahakemusten käsittely (avoin haku) ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
TIEDEKUNTAVirkahakemusten käsittely
Tulevat linkit: [ 1.2.1.3.3 Virkahakemusten käsittely (avoin haku) ]

1.1 TIEDEKUNTAHallintopäällikkö tekee nimittämisesityksen virkaan tai virkasuhteeseen
1.2 TIEDEKUNTA
TIEDEKUNTA
TIEDEKUNTA
Dekaani tekee nimityspäätökset vuoden- ja alle vuodenpituisiin virkasuhteisiin sekä tiedekunnan kanslian virkoihin (ei kuitenkaan hallintopäällikön tai opintoasiainpäällikön nimityksiä).
Tiedekuntaneuvosto tekee nimityspäätökset yli vuodenpituisiin virkasuhteisiin sekä virkoihin, jotka eivät kuulu dekaanin tai yliopiston hallituksen tehtäväksi.
Tiedekuntaneuvosto tekee esityksen hallintopäällikön esityksestä yliopiston hallitukselle lehtorin, tutkimuspäällikön tai vastaaviin virkoihin ja yli vuoden kestäviin virkasuhteisiin.

1.3 LAITOSLaitos tekee johtajan esityksen nimittämisestä sekä tarvittaessa nimittämiskirjan
1.4 LAITOSLaitosjohtaja allekirjoittaa johtajan esityksen nimittämisestä
1.5 TIEDEKUNTAHallintopäällikkö allekirjoittaa nimitämiskirjan ja dekaanin päätöksen kohdalla nimittämismuistion
1.6 TIEDEKUNTADekaani allekirjoittaa nimittämiskirjan ja dekaanin päätöksen kohdalla nimittämismuistion
1.7 TIEDEKUNTATiedekunnan osastosihteeri lähettää nimittämiskirjan, johtajan esityksen nimittämisestä, pöytäkirjaotteen tai nimittämismuistion sekä hakemusasiakirjat yliopiston kirjaamoon ja arkistoi dokumenteista tarvittavat kopiot tiedekuntaan
1.8 YLIOPISTON HALLINTOYliopiston hallinnosta hakijoille lähetetään tieto päätöksestä ja lisäksi nimitetylle henkilölle nimittämiskirja. Nimittämiskirjasta lähetetään lisäksi kopio tiedekuntaan ja laitokselle
Seuraavat sekvenssit: 1.2a , 1.4a , 1.8a

Muut prosessin oleelliset sekvenssit

Sekvenssi  1.4a
Esiehto: Tekeekö nimittämispäätöksen yliopiston hallitus? kyllä
Edeltävät sekvenssit: 1
1.4a.1 TIEDEKUNTATiedekunnan osastosihteeri laittaa hakemusasiakirjat, pöytäkirjaotteen ja johtajan esityksen nimittämisestä yliopiston hallintovirastoon ja arkistoi dokumenteista tarvittavat kopiot tiedekuntaan
1.4a.2 YLIOPISTON HALLINTOYliopiston hallitus tekee nimityspäätöksen lehtorin ja tutkimuspäällikön virkaan tai yli vuoden kestävään virkasuhteeseen
1.4a.3 YLIOPISTON HALLINTOYliopiston rehtori allekirjoittaa nimittämiskirjan

Poikkeukset

Sekvenssi  1.2a
Esiehto: Onko nimitettävä laitoksen henkilökuntaa? ei
Edeltävät sekvenssit: 1
1.2a.1 TIEDEKUNTAHallintopäällikkö tekee tarvittaessa johtajan esityksen nimittämisestä ja nimittämiskirjan
1.2a.2 TIEDEKUNTADekaani allekirjoittaa johtajan esityksen nimittämisestä

Tietovirrat

Sekvenssi  1.8a
Esiehto: Päätös ja mahdollisesti nimittämiskirja, Kopio nimittämiskirjasta, Kopio nimittämiskirjasta
Edeltävät sekvenssit: 1
1.8a.1 TIEDEKUNTA / HAKIJA
TIEDEKUNTA
LAITOS

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:p41:i4