Aliprosessi 1.2.1.3.3: Virkahakemusten käsittely (avoin haku)

(1. Hyväksytty)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajahallintopäällikkö
Rajoitteetkoskee virkojen ja virkasuhteiden täyttöä avoimen haun kautta, ei koske professuurien täyttöä. Hallintolaki säätelee tämän prosessin toteutusta.
Esiehdo(t)Tiedekunnassa tai laitoksella havaitaan tarve uuden viran tai virkasuhteen täyttämiselle
Jälkiehdo(t)Virka tai virkasuhde on täytetty
DokumentitHallintolakiJyväskylän yliopiston hallintojohtosääntö ]

Prosessi-instanssin tiedot

Yliprosessi(t)1.2.1.3 Viran täyttäminen avoimessa haussa ]
Rinnakkaisprosessit1.2.1.3.1 Virantäyttösuunnitelman tekeminen (avoin haku)1.2.1.3.3.1 Virkahakemusten käsittely (avoin haku) - Päätös opetusnäytteen tarpeellisuudesta ja opetusnäytteen suorittaminen1.2.1.3.4 Nimittämispäätöksen tekeminen (avoin haku) ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
TIEDEKUNTAViran julistaminen auki ja sen hakeminen (avoin haku ja professuurit)
Tulevat linkit: [ 1.2.1.3.2 Viran julistaminen auki ja sen hakeminen (avoin haku ja professuurit) ]

1.1 TIEDEKUNTATiedekunnan osastosihteeri kokoaa hakemuksista hakijoiden tiedot nimittämismuistioonyleinen nimittämismuistio
1.2 TIEDEKUNTAHallintopäällikkö täydentää tarvittaessa hakijoiden tietoja ja tarkastaa hakijoiden kelpoisuudet virkaan tai virkasuhteeseenKorkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annettu asetus
yleinen nimittämismuistio
1.3 TIEDEKUNTA1.2.1.3.3.1 - Päätös opetusnäytteen tarpeellisuudestaKorkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä annettu asetus
yleinen nimittämismuistio
1.4 TIEDEKUNTAHallintopäällikkö tekee kelpoisille hakijoille ansiovertailun edesauttavien tekijöiden ja eduksi katsottavien asioiden perusteella
TIEDEKUNTANimittämispäätöksen tekeminen (avoin haku)
Lähtevät linkit: [ 1.2.1.3.4 Nimittämispäätöksen tekeminen (avoin haku) ]

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:p41:i3