Aliprosessi 1.2.1.3.1: Virantäyttösuunnitelman tekeminen (avoin haku)

(1. Hyväksytty)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajahallintopäällikkö
Rajoitteetkoskee virkojen ja virkasuhteiden täyttöä avoimen haun kautta, ei koske professuurien täyttöä. Hallintolaki säätelee tämän prosessin toteutusta.
Esiehdo(t)Tiedekunnassa tai laitoksella havaitaan tarve uuden viran tai virkasuhteen täyttämiselle
Jälkiehdo(t)Virka tai virkasuhde on täytetty
DokumentitJyväskylän yliopiston hallintojohtosääntöHallintolaki ]

Prosessi-instanssin tiedot

Yliprosessi(t)1.2.1.3 Viran täyttäminen avoimessa haussa ]
Rinnakkaisprosessit1.2.1.3.3 Virkahakemusten käsittely (avoin haku)1.2.1.3.3.1 Virkahakemusten käsittely (avoin haku) - Päätös opetusnäytteen tarpeellisuudesta ja opetusnäytteen suorittaminen1.2.1.3.4 Nimittämispäätöksen tekeminen (avoin haku) ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
1.1 LAITOSLaitosjohtaja laatii yhdessä suuntautumisvaihtoehdon professorin kanssa virantäyttösuunnitelman
1.2 TIEDEKUNTAHallintopäällikkö kommentoi suunnitelmaa ja toimittaa suunnitelman dekaanille tiedoksi / keskustelee dekaanin kanssa saatuaan suunnitelman kommentoitavakseen ennen laitosneuvostokäsittelyä
1.3 LAITOSLaitosjohtaja vie virantäyttösuunnitelman keskusteluasiana laitosneuvostoon tai kierrättää suunnitelman laitosneuvoston sähköpostilistalla kommentoitavana
1.4 TIEDEKUNTADekaani hyväksyy virantäyttösuunnitelman
1.5 TIEDEKUNTAHallintopäällikkö toimittaa kommentoinnin ja dekaanin hyväksynnän jälkeen virantäyttösuunnitelman ja sen perusteella laaditun hakuilmoituksen yliopiston hallintovirastoon henkilöstöpalveluihin
1.6 YLIOPISTON HALLINTOYliopiston hallintojohtaja hyväksyy virantäyttösuunnitelman ja hakuilmoituksen
YLIOPISTON HALLINTOViran julistaminen auki ja sen hakeminen
Lähtevät linkit: [ 1.2.1.3.2 Viran julistaminen auki ja sen hakeminen (avoin haku ja professuurit) ]

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:p41:i2