Prosessi 4.2.1: Opetusohjelman hyväksyminen

(1. Hyväksytty)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajaopintoasiainpäällikkö
Prosessin asiakaslaitos
RajoitteetTutkintovaatimukset ja -rakenteet oltava hyväksyttyjä ennen kuin prosessi voi alkaa
Esiehdo(t)Tiedekunnassa on tarve hyväksyä uusi opetusohjelma, johon opintoasiainpäällikkö on antanut aikataulutuksen
Jälkiehdo(t)Tiedekuntaneuvosto on hyväksynyt opetusohjelman
DokumentitJyväskylän yliopiston hallintojohtosääntö ]

Prosessi-instanssin tiedot

Yliprosessi(t)4.2 Perustutkinto-opiskeluun liittyvät prosessit ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1
1.1 TIEDEKUNTAOpetuksenkehittämisryhmä keskustelee tulevista opetusohjelmista sekä opetusohjelmien tekoon liittyvistä aikatauluista
1.2 LAITOSLaitokset valmistelevat omat esitykset opetusohjelmista hyväksyttyjen tutkintovaatimusten ja -rakenteiden mukaisesti
1.3 TIEDEKUNTAOpintoasiainpäällikkö valmistelee laitosten esitysten pohjalta esityksen tulevasta opetusohjelmasta tiedekuntaneuvostolle
1.4 TIEDEKUNTATiedekuntaneuvosto hyväksyy opetusohjelman
Seuraavat sekvenssit: 1.1a , 1.3a , 1.4a

Tarkentavat sekvenssit

Sekvenssi  1.1a
Edeltävät sekvenssit: 1
1.1a.1 TIEDEKUNTATarvittaessa opetuksenkehittämisryhmä kokoaa tiedekunnan yhteisten opintojen suunnitteluryhmän työstämään yhteisiä opintoja koskevaa opetusohjelmaa
1.1a.2 TIEDEKUNTAYhteisten opintojen suunnitteluryhmä työstää opetusohjelmaa yhteisten opintojen osalta
1.1a.3 LAITOSLaitokset käsittelevät ja tarvittaessa tarkentavat yhteisten opintojen suunnitteluryhmän tekemää opetusohjelmaa

Sekvenssi  1.3a
Edeltävät sekvenssit: 1
1.3a.1 TIEDEKUNTAAsiaa käsitellään tiedekunnan johtoryhmässä ennen kuin opintoasianpäällikkö tekee esityksen tulevasta opetusohjelmasta tiedekuntaneuvostolle, mikäli opintoasiainpäällikkö katsoo tämän tarpeelliseksi

Tietovirrat

Sekvenssi  1.4a
Esiehto: Hyväksytty opetusohjelma pohjaksi laitoksille kurssikuvausten tekoon, Hyväksytty opetusohjelma pohjaksi laitoksille opetushenkilöstön työsuunnitelmien tekoon
Edeltävät sekvenssit: 1
1.4a.1 LAITOS
LAITOS

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:p3:i1