Prosessi 4.1.2: Jatko-opiskelijavalinnan toteuttaminen

(1. Hyväksytty)

Prosessin yleiset tiedot

Prosessin omistajalaitoksen johtaja
Prosessin asiakashakija
Esiehdo(t)Soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut haluaa hakeutua jatko-opiskelijaksi IT-tiedekuntaan jollekin laitokselle
Jälkiehdo(t)Hakija on hyväksytty tiedekunnan jatko-opiskelijaksi

Prosessi-instanssin tiedot

DelegointitiedotTiedekuntaneuvoston päätöksellä (25.5.2005) dekaani ja varadekaani voivat päättää keskenään keskinäisestä tehtävienjaostaan. Tässä prosessissa viranhaltijaan viitataan siksi termillä "opintoasioista vastaava dekaani".
Yliprosessi(t)4.1 Jatko-opiskeluun liittyvät prosessit4.1.1 Jatko-opiskelijan elinkaari IT-tiedekunnassa ]

[ Näytä/piilota esikatselukuva  -  Täysikokoinen kuva  -  PDF ]

Prosessin pääsekvenssi

Sekvenssi  1

1.1 TIEDEKUNTA / HAKIJAHakija ottaa yhteyttä laitoksen opettajaan (professoriin) jatko-opintojen ja tutkimuksen suunnittelua varten
1.2 TIEDEKUNTA / HAKIJAHakija laatii jatkotutkimuksen ohjaajan kanssa henkilökohtaisen jatkokoulutushakemuksen, joka sisältää jatko-opintosuunnitelman, tutkimussuunnitelman ja mahdollisen rahoitussuunnitelmanjatkokoulutushakemus
1.3 LAITOSJatkotutkimuksen ohjaajaksi nimetty henkilö tarkistaa ja allekirjoittaa alustavan tutkimussuunnitelman ja opintosuunnitelmantutkintotodistus
opintorekisteriote
1.4 LAITOSLaitos arvioi hakijan edellytykset jatko-opintoihin sekä laitoksen mahdollisuudet asianmukaisen ohjauksen järjestämiseen
1.5 LAITOSLaitoksen varajohtaja allekirjoittaa jatkokoulutushakemuksen puollon laitoksen puolesta ja esittää sen opintoasiainpäällikölle, mikäli jatko-opiskeluun on edellytykset
1.6 TIEDEKUNTAOpintoasiainpäällikkö esittelee hakemuksen jatko-opintoasioista vastaavalle dekaanille, mikäli hakemus on kaikilta osin kunnossa
1.7 TIEDEKUNTAJatko-opintoasioista vastaava dekaani päättää hakijan hyväksymisestä tiedekunnan jatko-opiskelijaksi
1.8 TIEDEKUNTATiedekunnan osastosihteeri lähettää päätöksen, ja myönteisessä tapauksessa myös ilmoittautumislomakkeen hakijalle sekä tarvittaessa myös kansainvälisille opiskelijoille tarkoitetun tietopaketinyliopistoon ilmoittautumislomake
1.9 TIEDEKUNTA / HAKIJA4.1.3 - Saatuaan myönteisen valintapäätöksen hakija vahvistaa jatko-opiskelupaikan vastaanottamisen kirjallisesti päätöksen mukana tulevalla lomakkeella postittamalla sen tiedekunnan kansliaan. Tässä vaiheessa hakija voi halutessaan hakea tutkijakouluunyliopistoon ilmoittautumislomake
1.10 TIEDEKUNTATiedekunnan osastosihteeri toimittaa hakijan lähettämän yliopistoon ilmoittautumislomakkeen opiskelijapalveluihin ja kirjaa jatko-opiskelijan tiedot jatko-opiskelijalakanaan (Excel-taulukko, jossa tiedekunta ylläpitää jatko-opiskelijan tietoja)

Seuraavat sekvenssit: 1.10a , 1.2a , 1.7a

Poikkeukset

Sekvenssi  1.2a
Esiehto: Onko hakija suorittanut tutkintonsa Jyväskylän yliopistossa? ei
Edeltävät sekvenssit: 1
1.2a.1 TIEDEKUNTA / HAKIJAHakija liittää hakemukseen myös kopion tutkintotodistuksestaan sekä opintorekisteriotteensatutkintotodistus
opintorekisteriote

Tietovirrat

Sekvenssi  1.10a
Esiehto: Ilmoitus jatko-opiskelijavalinnasta
Edeltävät sekvenssit: 1
1.10a.1 YLIOPISTON HALLINTO / OPISKELIJAPALVELUT

Sekvenssi  1.7a
Esiehto: Tieto valintapäätöksestä
Edeltävät sekvenssit: 1
1.7a.1 TIEDEKUNTA / TIEDEKUNTANEUVOSTO

Viimeksi muokattu: 2007-11-21

Pysyvä linkki: http://prosessit.it.jyu.fi/julkaistut/?id=process:p35:i1